Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeseta nedjelja kroz godinu

19. kolovoza 2018.
 
 
 
Ulazna pjesma
Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice Pomazanika svoga!
Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih.
(Ps 84, 10-11)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra.
Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo
te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje
tajanstve­na razmjena naših i tvojih darova.
Mi tebi donosimo što si nam dao,
a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Ja sam kruh živi koji je s neba sišao, govori Gospodin.
Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.
(Iv 6, 51-52)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ovom pričešću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu.
Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku 
te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Izr 9, 1-6
Jedite od mojega kruha i pijte vina koja sam pomiješala!
 
Čitanje Knjige mudrih izreka

Mudrost je sazidala sebi kuću 
i otesala sedam stupova. 
Poklala je svoje klanice, 
pomiješala svoje vino 
i postavila svoj stol. 
Poslala je svoje djevojke 
da objave svrh gradskih visina: 
»Tko je još dijete, neka se svrati ovamo!« 
A nerazumnome govori: 
»Hodite, jedite od mojega kruha 
i pijte vina koje sam pomiješala. 
Ostavite djetinjarije, da biste živjeli, 
i hodite putem razboritosti.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 34, 2-3.10-15

Pripjev: Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin!
 
Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!
 
     Bojte se Gospodina, vi sveti njegovi:
     ne trpe oskudice koji ga se boje.
     Osiromašiše mogućnici i gladuju,
    a koji traže Gospodina ne trpe oskudice.
 
Dođite, djeco, i poslušajte me,
učit ću vas strahu Gospodnjem.
O čovječe, ljubiš li život?
Želiš li se dana naužiti sretnih?
 
     Jezik svoj oda zla suspreži
     i usne od riječi prijevarnih!
     Zla se kloni, a čini dobro,
     traži mir i za njim idi!
 
 
 
Drugo čitanje   Ef 5, 15-20
Shvatite što je volja Gospodnja!
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
 
Braćo: Razmotrite pomno kako živite!
Ne kao ludi, nego kao mudri!
Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!
Zato ne budite nerazumni,
nego shvatite što je volja Gospodnja!
I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, 
nego – punite se Duhom! 
Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! 
Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu! Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu
u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Iv 6, 56
Tko jede moje tijelo i pije moju krv,
u meni ostaje i ja u njemu, govori Gospodin.
 
 
 
Evanđelje   Iv 6, 51-58
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: 
»Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.« 
Židovi se nato među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv ­moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
 
Ante Vučković: Kruh za život vječni