Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvadeseta nedjelja kroz godinu

20. kolovoza 2017.
 
 
Ulazna pjesma
Pogledaj, štite naš, Bože,
pogledaj lice Pomazanika svoga!
Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. (Ps 84, 10-11)
 
 
Zborna molitva
Bože, onima koji te ljube pripravio si nevidljiva dobra. 
Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nadasve volimo
te postignemo tvoja obećanja, koja nadilaze svaku želju. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje otajstvena razmjena naših i tvojih darova.
Mi tebi donosimo što si nam dao, a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
U Gospodina je milosrđe 
i obilno je u njega otkupljenje. (Ps 130,7)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ovom pričešću  dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Kristu.
Molimo te, da nas sveta otajstva preobraze na njegovu sliku 
te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje    Iz 56,1.6-7
Sinove tuđinske dovest ću na svoju svetu goru!
 
Čitanje Knjige proroka Izaije
 
Ovo govori Gospodin: 
»Držite se prava i činite pravdu, 
jer će uskoro doći moj spas 
i objaviti se moja pravednost.
A sinove tuđinske koji pristadoše 
uz Gospodina da mu služe i da ljube 
ime Gospodnje i da mu budu službenici, 
sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je 
i postojani su u savezu mojem, 
njih ću dovesti na svoju svetu goru 
i razveseliti u svojem domu molitve. 
Njihove žrtve paljenice i klanice 
bit će ugodne na mojem žrtveniku, 
jer će se dom moj zvati 
dom molitve za sve narode.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 67,2-3.5-6.8
Pripjev: Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!
 
Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!
 
    Nek se vesele i kliču narodi
    jer sudiš pucima pravedno
    i narode vodiš na zemlji.
 
Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!
 
 
Drugo čitanje   Rim 11,13-15.29-32
Neopozivi su dari i poziv Božji Izraelu.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo:
Vama, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji! Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    usp. Mt 4,23
Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu i liječio svaku nemoć u narodu.
 
 
Evanđelje    Mt 15,21-28
O ženo, velika je vjera tvoja!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: 
Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« 
Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« 
I ozdravi joj kći toga časa.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
D. Runje: Svi imaju pristup Kristu