Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvanaesta nedjelja kroz godinu

23. lipnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Gospodin je jakost narodu svome,
tvrđava spasa svom Pomazaniku.
Spasi narod svoj, Gospodine,
i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi dovijeka!
Ps 28, 8-9
 
 
 
Zborna molitva
Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju.
Ti nikada ne kratiš svoga vodstva vjernima koje si utemeljio u svojoj ljubavi. 
Po Gospodinu. 
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, primi žrtvu pomirenja i hvale: 
po njoj nas očisti od grijeha da ti se svidi 
ljubav naših duša. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Ja sam pastir dobri, i život svoj polažem
za ovce svoje, govori Gospodin. 
Iv 10, 11.15
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, pričest svetog tijela i predragocjene krvi
obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako
slavljenje otajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Zah 12, 10-11; 13, 1
Gledat će onoga koga su proboli (Iv 19, 37)
 
Čitanje Knjige proroka Zaharije
 
Ovo govori Gospodin:
»Na dom Davidov i na Jeruzalemce
izlit ću duh milosni i molitveni.
I gledat će onoga koga su proboli;
naricat će nad njim kao nad jedincem,
gorko ga oplakivati kao prvenca.
U onaj dan plač velik nastat će
u Jeruzalemu, poput plača hadad-
‑rimonskog u ravnici megidonskoj.
U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu
i Jeruzalemcima da se
operu od grijeha i nečistoće.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 63, 2-6.8.9
 
Pripjev: Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
 
O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
 
     U svetištu sam tebe motrio
     gledajuć ti moć i slavu.
     Ljubav je tvoja bolja od života,
     moje će te usne slaviti.
 
Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima. 
 
     Ti postade meni pomoć,
     kličem u sjeni krila tvojih.
     Duša se moja k tebi privija,
     desnica me tvoja drži.
 
 
 
Drugo čitanje   Gal 3, 26-29
Koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
 
Braćo: 
Svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 10, 27
Ovce moje slušaju glas moj, govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.
 
 
 
Evanđelje   Lk 9, 18-24
Ti si Krist – Pomazanik Božji!
Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgo­voriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist – Pomazanik Božji!« 
A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismo­znanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«
A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka dano­mice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Odgovor u ranjivosti Ljubavi