Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Dvanaesta nedjelja kroz godinu

21. lipnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma 
Gospodin je jakost narodu svome,
tvrđava spasa svom Pomazaniku.
Spasi narod svoj, Gospodine,
i blagoslovi svoju baštinu, pasi ih i nosi dovijeka!
(Ps 28, 8-9)
 
 
 
Zborna molitva
Daj, Gospodine, da ti uvijek služimo sa strahopoštovanjem i ljubavlju.
Ti nikad ne kratiš svoga vodstva vjernima koje si utemeljio u svojoj ljubavi. 
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva 
Gospodine, primi žrtvu pomirenja i hvale:
po njoj nas očisti od grijeha
da ti se svidi ljubav naših duša.
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma 
Oči sviju u tebe su uprte, Gospodine, 
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
(Ps 145, 15)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, pričest svetog tijela i predragocjene krvi
obnavlja nam božanski život. Molimo te da svako
slavljenje otajstva učvrsti jamstvo našeg spasenja.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje     Jr 20, 10-13 
On izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam    Ps 69, 8-10.14.17.33-35

Pripjev: Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!
 
Jer zbog tebe podnesoh pogrdu 
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za dom tvoj i poruge
onih koji se rugaju tebi padoše na me.
 
No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!
Usliši me, Gospodine,
jer je dobrostiva milost tvoja,
po velikom milosrđu obazri se na me!
 
Gledajte, ubogi, i radujte se,
nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.
Neka ga hvale nebesa i zemlja,
mora i sve što se u njima miče.
 
 
 
Drugo čitanje     Rim 5,12-15
S darom nije kao s grijehom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja     Iv 15,26b.27a
Duh istine svjedočit će za mene, 
govori Gospodin, i vi ćete svjedočiti.
 
 
 
Evanđelje     Mt 10,26-33
Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče ­mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: O tome i vrapci...