Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Isus Krist – Kralj svega stvorenja

25. studenoga 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć 
i bogatstvo i mudrost i snagu i čast: 
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.
(Otk 5,12; 1,6)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu
dao si svu vlast na nebu i na zemlji
i postavio ga glavarom cijelom svijetu.
Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla
da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom. 
Molimo te, nek tvoj Sin dâ narodima dobra jedinstva i mira.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 
 
Pričesna pjesma
Stoluje Gospodin – Kralj dovijeka.
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje
(Ps 29, 10-11)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.
Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo 
dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Dn 7, 13-14
Vlast njegova vlast je vječna.
 
Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. 
Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada proći neće; 
i kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 93, 1-2.5

Pripjev: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven.
 
Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moći i opasan.
Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!
Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje domu tvojemu,
Gospodine, u sve dane!
Drugo čitanje   Otk 1, 5-8
Knez kraljeva zemlje ... 
… učini nas kraljevstvom, svećenicima.
Čitanje Otkrivenja 
svetoga Ivana apostola
Isus Krist jest svjedok vjerni, 
prvorođenac od mrtvih, 
vladar nad kraljevima zemaljskim. 
Njemu koji nas ljubi, 
koji nas krvlju svojom otkupi 
od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: 
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!
Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. 
Da! Amen. Ja sam Alfa i Omega, 
govori Gospodin Bog – Onaj koji jest 
i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.
Riječ Gospodnja.
Pjesma prije Evanđelja   Mk 11, 9.10
Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje: Blagoslovljeno kraljevstvo 
oca našega Davida, koje dolazi.
Evanđelje   Iv 18, 33b-37
Ti kažeš: ja jesam kralj.
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu: 
»Ti li si židovski kralj?«
Isus odgovori:
»Govoriš li ti to sam od sebe 
ili ti to drugi rekoše o meni?« 
Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? 
Tvoj narod i glavari svećenički 
predadoše te meni. Što si učinio?«
Odgovori Isus: 
»Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. 
Kad bi moje kraljevstvo bilo 
od ovoga svijeta, moje bi se sluge 
borile da ne budem predan Židovima. 
Ali kraljevstvo moje nije odavde.« 
Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« 
Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. 
Ja sam se zato rodio i došao na svijet 
da svjedočim za istinu. 
Tko je god od istine, sluša moj glas.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Kraljevstvo koje nema granice nego samo obzore