Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Isus Krist – Kralj svega stvorenja

24. studenoga 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Dostojan je zaklani Jaganjac
primiti moć i bogatstvo 
i mudrost i snagu i čast:
Njemu slava u vijeke vjekova.
(Otk 5, 12; 1,6)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, svome ljubljenome Sinu
dao si svu vlast na nebu i na zemlji
i postavio ga glavarom cijelom svijetu.
Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla
da tebi jedinome služe i tebe bez kraja slave.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti žrtvu kojom je Krist ljude pomirio s tobom.
Molimo te, nek tvoj Sin dade narodima dobra jedinstva i mira. Koji živi.
 
 
 
Pričesna pjesma
Stoluje Gospodin – Kralj dovijeka.
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.
(Ps 29, 10-11)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, pozvao si nas da služimo Kristu, Kralju svega svijeta.
Okrijepi nas ovom hranom, koja daje besmrtnost, da budemo 
dionici njegova kraljevanja i vječnog života. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje     2Sam 5, 1-3
Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane:
Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš ­pâsti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam     Ps 122, 1-5

Pripjev:  Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u dom Gospodnji!«
Eto noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.
 
     Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
     i kao u jedno saliveni!
     Onamo uzlaze plemena,
     plemena Gospodnja.
 
Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova. 
 
 
 
Drugo čitanje     Kol 1,12-20
Prenio nas je u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje!
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
 
Braćo:
Zahvaljujemo Ocu koji vas osposobi za dio­ništvo u baštini svetih u svjetlosti. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakog stvorenja. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo vrhovništva, bilo ­vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu. On je glava tijela, Crkve; on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu – uspostavivši mir ­krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja     Mk 11, 9-10
Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje:
Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi.
 
 
 
Evanđelje     Lk 23, 35-43
Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!« Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.« Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđi­vao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne ­bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo ­djelima ­zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« ­Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: O kralju koji šapuće