Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Jedanaesta nedjelja kroz godinu

17. lipnja 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!
Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga!
(Ps 27, 7.9)
 
 
Zborna molitva
Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi 
i voljom ti i djelom omilimo. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Bože, ovim darovima 
ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć 
za tijelo i dušu. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim: da živim u Domu Gospodnjem u sve dane života svoga.
Ps 27, 4
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, sveta pričest što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jedinstvom u tvojoj Crkvi. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Ez 17, 22-24
Nisko drvo uzvisujem.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin Bog:
»S vrha cedra velikoga, 
s vrška mladih grana njegovih,
odlomit ću grančicu 
i posadit je na gori visokoj, najvišoj. 
Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi: 
razgranat će se ona, plodom uroditi 
i postati cedar predivni: 
prebivat će pod njim sve ptice, 
sve će se krilato gnijezditi 
u sjeni grana njegovih. 
I sve će poljsko drveće znati 
da ja, Gospodin, 
visoko drvo ponizujem, 
a nisko uzvisujem; 
zeleno drvo sušim, 
a drvu suhu dajem da rodi. 
Ja, Gospodin, rekoh i učinit ću!«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 92, 2-3.13-16
Pripjev:  Dobro je slaviti Gospodina.

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.
Ko palma cvate pravednik
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u domu Gospodnjemu,
cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti,
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin,
hrid moja, onaj na kome nema nepravde.
 
 
Drugo čitanje   2Kor 5, 6-10
Trsimo se da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni.
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo:
Uvijek smo puni pouzdanja 
makar i znamo: naseljeni u tijelu, 
iseljeni smo od Gospodina. 
Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju.
Da, puni smo pouzdanja
i najradije bismo se iselili iz tijela
i naselili kod Gospodina. 
Zato se i trsimo da mu omilimo, 
bilo naseljeni, bilo iseljeni. 
Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja
Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist;
tko ga god nađe, ostat će zauvijek.
 
 
Evanđelje   Mk 4, 26-34
Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
 
U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu: 
»Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio,
noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.« 
I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno 
posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde 
ptice nebeske.«
Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati.
Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Drukčije kraljevstvo