Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Jedanaesta nedjelja kroz godinu

14. lipnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!
Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga!
(Ps 27,7.9 )
 
 
 
Zborna molitva
Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih,
koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću
da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i djelom omilimo. 
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život.
Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem u sve dane života svoga.
(Ps 27,4)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, sveta pričest što je primamo
označuje zajedništvo svih vjernika s tobom.
Daj da urodi jedinstvom u tvojoj Crkvi. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje      Izl 19,2-6a 
Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.
 
Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam     Ps 100,2-3.5

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove.
 
Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!
 
Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.
 
 
 
Drugo čitanje     Rim 5,6-11
Ako se s Bogom pomirismo smrću Sina njegova,
mnogo ćemo se više spasiti životom njegovim.

 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; ­možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas ­umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po ­njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja    Mk 1,15
Približilo se kraljevstvo Božje:
Obratite se i vjerujte evanđelju!
 
 
 
Evanđelje     Mt 9,36-10,8
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, 
a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.« Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone 
i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovije-dajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Božje sažaljenje