Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Misa Večere Gospodnje. Veliki četvrtak

9. travnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma
Mi treba da se hvalimo križem
Gospodina našega Isusa Krista,
u kojem je spas, život i uskrsnuće naše,
po kojemu smo spašeni i oslobođeni.
(usp. Gal 6, 14)
 
 
Zborna molitva
Bože, slavimo presvetu večeru kad je tvoj Jedinorođenac,
spreman da pođe u smrt predao Crkvi žrtvu novog Saveza
i gozbu svoje ljubavi. Daj da iz tog otajstva crpimo ljubav i život.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, kad god se slavi spomen ove žrtve,
izvršuje se djelo našega otkupljenja:
zato daj da dostojno slavimo ta otajstva.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Ovo je Tijelo, koje se za vas predaje;
ova čaša novi je Savez u mojoj Krvi:
ovo činite, kad god blagujete i pijete,
meni na spomen.   (1Kor 11, 24-25)
 
 
 
Popričesna molitva 
Svemogući Bože, ovdje nas na zemlji
krijepiš večerom svoga Sina:
daj nam uživati na njegovoj vječnoj gozbi. 
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Izl 12, 1-8.11-14
Naredbe o pashalnoj večeri.
 
Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: »Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude ­prvi mjesec u godini. Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj i recite: Desetog dana ­ovoga mjese-ca neka svatko po porodici ­pribavi jedno živinče. Tako, jedno na kuću. Ako je porodica premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i mu­ško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle. Čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica zakolje između dva sutona. Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći s beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je pasha Gospodnja. Jer te ću noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji ­egipatskoj, i čovjeka i životinju. Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva. Krv ­neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, prijeći ću vas; tako ćete izbjeći pokolju zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku. Taj dan neka vam bude spomendan. Slavite ga u čast Gospodinu po trajnoj uredbi od koljena do koljena.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 116,12-13.15-18
Pripjev: Čaša blagoslovna zajedništvo je krvi Kristove!
 
Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje.
 
     Dragocjena je u očima Gospodnjim
     smrt pobožnika njegovih.
     Gospodine, tvoj sam sluga, 
     sin službenice tvoje:
     ti si razriješio okove moje.
 
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.
 
 
 
Drugo čitanje    1Kor 11, 23-26

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 13, 34
Zapovijed vam novu dajem, govori Gospodin, 
ljubite jedni druge, kao što sam ja ljubio vas.
 
 
Evanđelje   Iv 13, 1-15
Do kraja ih je ljubio.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa usta od večere, odloži ­haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu u pra­onik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: »Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?« Odgovori mu Isus: »Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije.« Reče mu Petar: »Nećeš mi prati nogu nikada!« Isus mu odvrati: »Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom.« Nato će mu Šimun Petar: »Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!« Kaže mu Isus: »Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge – i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!« Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: »Niste svi čisti.« Kad im dakle opra noge, uze svoje halji­­ne, opet sjede i reče im: »Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblijsko-teološko razmišljanje
Ivan Šaško: Dao nam je primjer