Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

TREĆA VAZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, svjetlom Kristova uskrsnuća Bog je raspršio tamu svijeta 
i obdario nas radošću novoga života. S pouzdanjem mu se utecimo:
 
Usliši nam molitvu, Gospodine.
 
 1. Obnovi vjeru svoje Crkve da uvijek bude poslušna tvojoj riječi
  te pouzdanjem u tebe svjedoči svim ljudima radost spasenja
  i nadu u uskrsnuće, molimo te.
   
 2. Čuvaj u svojoj istini pastire svoga naroda, da hrabrošću propovijedanja
  i brigom za opće dobro budu dostojni predvodnici zajednicâ
  koje si povjerio njihovu vodstvu, molimo te.
   
 3. Svojom milošću okrijepi sve u vjeri malodušne, budi bliz onima
  koji od tebe odlutaše, a svjetlom istine pohodi sve koji te traže, molimo te.
   
 4. Nas, sabrane u zajedništvu vjere, prodahni onom ljubavlju
  koju si očitovao u muci i smrti svoga Sina, molimo te.
   
 5. Sestre i braću koji u vjeri usnuše,
  primi u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

Ne ostavi nas Gospodine u našim sumnjama. Mudrošću svoga Duha okrijepi nas u vjeri
i svojom nas pomoći prati na putu koji vodi u vječnost. Po Kristu Gospodinu našemu.

 
 
 
 
ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Bog nam je u svome Sinu darovao dobroga pastira
koji nas okuplja u Očev dom. Molitvom se utecimo nebeskomu Ocu 
da nas čuva u zagrljaju svoje ljubavi:
 
 1. Obnovi, Gospodine, svoju Crkvu u vjernosti evanđelju:
  daj da bude uvijek poslušna tvomu Duhu te bude put spasenja
  za sve koji je traže, molimo te.
   
 2. Prodahni mudrošću svoga Duha papu našega Franju, (nad)biskupa našega I.
  i sve pastire Crkve da budu hrabri navjestitelji tvoje istine te radosnim služenjem
  očituju svim vjernima ljepotu lica Crkve, molimo te. 
   
 3. Pouzdanjem u tebe ohrabri sve koje pozivaš na put svećeništva:
  pomozi im prevladati svaku sumnju i strah te s radošću prihvate
  poslanje koje im povjeravaš, molimo te.
   
 4. Okrijepi nam pouzdanje u tebe da spoznamo veličinu ljubavi
  kojom nas ljubiš i životom ju svjedočimo svakomu čovjeku, molimo te.
   
 5. Našoj pokojnoj braći i sestrama otvori vrata vječnosti
  u koju su po krštenju pozvani, molimo te.
Nebeski Oče, ti nikad ne prestaješ skrbiti za dobro svoga naroda. Ponizno te molimo:
učvrsti nam vjeru i pouzdanje u tebe da naši životi pridonose rastu tvoga kraljevstva u svijetu.
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
 
PETA VAZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ocu nebeskomu, koji nam je po svome Sinu povjerio dar vječnoga života, 
uputimo svoje ponizne molitve:
 
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih učenika: da, oslonjena na riječ evanđelja,
  trajno raste u spoznanju tvoje dobrote, molimo te.
   
 2. Za sve kršćane: da živeći dar krsnoga preporođenja
  budu vjerni svjedoci spasenja u Kristu te po njihovu zauzimanju
  sav svijet uznapreduje u zajedništvu i u dobru, molimo te.
   
 3. Za ljude koji još ne upoznaše Krista kao put spasenja:
  pohodi ih svojom milošću da otkriju mudrost križa
  i ljepotu života po evanđelju, molimo te.
   
 4. Za nas ovdje sabrane: da euharistijsko zajedništvo s Kristom bude
  okrjepa zajedništvu u našim obiteljima i snaga našemu zauzimanju
  za sve potrebite, molimo te.
   
 5. Za preminulu braću i sestre:
  otvori im vrata vječnosti u kojoj prebivaš, molimo te. 
Svemogući Bože, povjeravamo tvojoj dobroti svoje molitve. Ne dopusti da nas
životne brige i sumnje odvoje od tebe, a srca nam ispuni ljubavlju koja je plodna
dobrotom za svakoga čovjeka. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
ŠESTA VAZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, nebeskomu Ocu, koji nas je u Kristu do kraja ljubio,
izrecimo svoje prošnje, sjedinjene u jedan vapaj Crkve:
 
Obnovi nas u ljubavi svojoj, Gospodine.
 
 1. Za Crkvu u svijetu: daj da uvijek bude otvorena vodstvu tvoga Duha
  te uvijek bude jasan znak Kristove blizine svakomu čovjeku, molimo te.
   
 2. Za sve kršćane: da nasljedovanjem Kristove ljubavi nadvladaju
  sve podjele među ljudima te budu graditelji novoga svijeta,
  ispunjena Božjim mirom i pravednošću, molimo te. 
   
 3. Za našu djecu i mlade koji se s tobom tješnje združuju po
  sakramentima potvrde i euharistije: da uvijek vjerno čuvaju
  dar vjere i trajno rastu u predanju tebi, molimo te.
   
 4. Za nas ovdje sabrane: daj da mjera svega našega djelovanja
  bude ljubav, nesebična kao što si nas sâm beskrajno ljubio, molimo te.
   
 5. Za preminulu našu braću i sestre:
  po snazi svoje ljubavi nagradi ih vječnim zajedništvom s tobom, molimo te.
Svemogući Bože, daj nam spoznati ljubav u kojoj nas ne prestaješ ljubiti
i pomozi da ti vjerni ostanemo ljubeći ljude koje stavljaš na naš životni put.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
U zajedništvu s Kristom Gospodinom, koji nam je svojim uskrsnućem
pripravio mjesto u vječnosti, uputimo nebeskom Ocu svoje prošnje:
 
 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika:
  da u skrbi za svijet i za potrebe ljudi nikada ne zaboravi
  da je zajedništvo s tobom konačni cilj njezinoga zemaljskog putovanja, molimo te.
   
 2. Za sve kršćane:
  da, iščekujući ponovni susret s Kristom, nastoje s ljubavlju graditi
  Kraljevstvo nebesko na svojim životnim putovima, molimo te.
   
 3. Za sve koji tragaju za istinom: da u Kristovu evanđelju i svjedočanskom životu
  tvojih vjernika prepoznaju novost života koju si nam u Kristu darovao, molimo te.
   
 4. Za ovu zajednicu tvojih vjernika: oslobodi nas od svega što naše korake
  zaustavlja uz zemaljsko i usmjeri nas prema neprolaznim dobrima, molimo te.
   
 5. Za sve koji prijeđoše prag smrti: otvori im vrata svoje vječnosti, molimo te.
   
Svemogući Bože, primi naše smjerne molitve i daj nam vjerno slijediti put Krista, Učitelja života,
te na kraju zemaljskoga putovanja zavrijedimo biti uzdignuti k tebi u slavu. 
Po Kristu Gospodinu našemu.