Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 
 
 
SEDMA VAZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ujedinjeni snagom Kristova Duha, uputimo svoje molitve Ocu nebeskomu,
proseći snagu istinskoga zajedništva za cijelu Crkvu i za sav svijet.
 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika:
  rasvijetli ju svojom milošću da u protivštinama i izazovima svijeta
  čuva čistoću vjere i žar ljubavi prema tebi, molimo te.
   
 2. Za papu, biskupe i svećenike:
  prodahni ih Duhom mudrosti da budu vjerni tvome nauku i životom svjedoče
  zbilju Kristove prisutnosti u svijetu, molimo te.
   
 3. Za sve koji su preporođeni milošću krštenja:
  obnovi ih u predanju tebi kako bi svojim zajedništvom bili snaga
  obnove svijeta po tvome spasenjskome naumu, molimo te.
   
 4. Za braću i sestre koji žive u oskudici i bez sigurnosti vlastitoga doma:
  vrati im radost života, a kršćane nadahni da im djelotvornom ljubavlju
  posvjedoče ljepotu tvoje blizine, molimo te.
   
 5. Za preminule sestre i braću:
  obraduj ih vječnom radošću u kraljevstvu svoje ljubavi, molimo te.
Primi, nebeski Oče, molitve svoje Crkve. Obnovi nam pouzdanje u tebe da naše
zajedništvo s ljudima raste iz zajedništva s tobom. Po Kristu.
 
 
 
 
 
PEDESETNICA. DUHOVI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, u poslušnosti Božjoj riječi i u zajedništvu ispovijedanja vjere
s pouzdanjem se utecimo nebeskomu Ocu, djelitelju svakoga dara, i zajedno molimo:
 
Oživi nas svojim Duhom, Gospodine.
 
 1. Čuvaj u svojoj Crkvi dar Duha Svetoga kako bi mogla svim narodima
  vjerno naviještati velika djela tvoje ljubavi, molimo te.
   
 2. Prodahni svojom mudrošću papu našega Franju i sve pastire Crkve
  i pomozi im da svetošću života i nesebičnošću služenja uvijek očituju
  da tvoj Duh ravna Crkvom, molimo te.
   
 3. Čuvaj u istini vjere naše krizmanike:
  budi im izvor mudrosti i ne dopusti da u njima
  ikada ponestane pouzdanja u tebe, molimo te.
   
 4. Čuvaj svetost obiteljskoga života u našemu narodu; daj nam spoznati
  da smo u obitelji dar jedni drugima i pomozi da se međusobno podupiremo
  u življenju vjere i u poslanju koje nam povjeravaš, molimo te.
   
 5. Obnovi u svima nama sve što je grijehom ranjeno;
  nek tvoj Duh oživi u nama žar vjere te budemo nositelji tvoje ljubavi
  prema svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te. 
Bože, izvore svakoga dobra, usliši nam smjerne prošnje. Ispuni nas svojim Duhom
da zajedništvo s tobom uvijek rasvjetljuje i obnavlja sva naša zajedništva s braćom ljudima.
Po Kristu.
 
 
 
 
 
PRESVETO TROJSTVO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U zajedništvu ljubavi, koja nam je objavljena u trojednome Bogu,
s pouzdanjem zazovimo nebeskoga Oca da nas pohodi svojom milošću.
Molimo zajedno: 
 
Gospodine, učvrsti nam vjeru!
 1. Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu kroz svijet.
  Čuvaj ju u istini vjere i nadahnjuj za djela ljubavi
  koja objavljuje tvoju dobrotu, molimo te. 
   
 2. Gospodine, budi vrelo mudrosti pastirima kojima si povjerio
  svoj sveti narod: pomozi im da propovijedanjem
  i svjedočanstvom života budu živi glas tvoje Riječi, molimo te. 
   
 3. Gospodine, budi bliz svima koji su u vjeri posustali:
  mudrošću svoga Duha okrijepi im pouzdanje u tebe
  i vrati ih na put spasenja, molimo te. 
   
 4. Gospodine, izliječi nas od sumnji u vjeri; nek nas tvoj Duh
  uvede u svu istinu i čuva u trajnome zajedništvu s tobom, molimo te. 
   
 5. Gospodine, daj da, nahranjeni riječju i tijelom Kristovim,
  iz ovog slavlja u život kročimo s novom snagom vjere, molimo te. 
   
Svemogući Bože, ti si nam radi našega spasenja poslao svoga Sina, Otkupitelja,
i darovao Duha Svetoga, kao trajni znak tvoje blizine. Pomozi nam trajno rasti
u zajedništvu s tobom te zavrije­dimo biti dionici tvoje nebeske slave.
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, Krist Gospodin je po svome križu i smrti predao sebe za život svijeta.
S pouzdanjem mu se utecimo da u ovome sakramentalnom zajedništvu
obnovi u nama ljepotu božanskoga života koji je u nas pohranio. 
 
 1. Za Crkvu kojoj se daruješ u otajstvu euharistije:
  da se svakodnevno obnavlja tim darom
  te i sama bude kruh koji se lomi za život svijeta, molimo te.
   
 2. Za svećenike, služitelje svetih otajstava:
  okrijepi ih svetošću života i predanom ljubavlju za sve ljude
  te uvijek budu dostojni služitelji sakramenta ljubavi, molimo te.
   
 3. Za sve koji osjećaju duhovnu žeđ:
  pohodi ih svojom dobrotom i pomozi da se odazovu tvojoj riječi
  te u njoj pronađu put života i spasenja, molimo te.
   
 4. Za nas okupljene oko stola tvoje riječi i stola euharistije:
  daj da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom
  i s braćom ljudima, molimo te.
   
 5. Za sestre i braću koji u vjeri usnuše:
  iskaži im svoju dobrotu i otvori im vrata svoje vječnosti, molimo te.
Gospodine Isuse Kriste, u slavlju euharistije krijepiš nas svojom riječju
i hraniš svojim tijelom i krvlju. Daj da blagovanje svetih otajstava obnavlja
naše živote na hvalu tebi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
 
 
 
 
 
DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slaveći Dan Gospodnji izručimo nebeskomu Ocu svoje živote i svoje vrijeme
i zamolimo ga da nam bude svjetlo na putu kroz svijet. 
 
 1. Okrijepi mudrošću svoga Duha Crkvu koja hodočasti prema nebeskoj domovini:
  daj da uvijek bude vjerna istini evanđelja te svjedočanstvom života
  objavljuje tvoju dobrotu svim ljudima, molimo te.
   
 2. Budi svjetlo papi našemu Franji i svim pastirima Crkve:
  okrijepi u njima duh vodstva u službi upravljanja, naučavanja i posvećivanja,
  kako bi sav tvoj narod rastao u vjeri i u ljubavi koja obnavlja svijet, molimo te.
   
 3. Obnovi vjeru u našemu narodu:
  daj da kao vjernici prepoznamo vrijednost Dana Gospodnjega
  i čuvamo njegovu svetost, kako bi iz zajedništva s tobom raslo
  svako naše zajedništvo i svako djelo obnove, molimo te. 
   
 4. Nadahni svojom ljubavlju roditelje u zadaći koju im povjeravaš:
  ohrabri ih za radost služenja i za odgovornost pred darom života,
  kako bi obitelji bile oslonac budućnosti našega naroda, molimo te.
   
 5. Budi milostiv našoj pokojnoj braći i sestrama:
  oslobodi ih od krivnje grijeha i daj da budu dionici tvoje vječnosti, molimo te.
   
Usliši nebeski Oče molitve svoje zajednice. Rasvijetli nas svojim Duhom da uvijek spoznajemo
ono što je dobro i istinito te budemo nositelji ljubavi prema svakom čovjeku. 
Po Kristu Gospodinu našemu.