Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bogu, pobjedniku grijeha i svakoga zla, s pouzdanjem iznesimo svoje molitve: 
 1. Prati, Gospodine, svoju Crkvu na putu kroz svijet:
  daj da vjernošću tvojoj riječi i svjedočanstvom života
  donosi ljudima svjetlo koje razbija svaku tamu zla, molimo te. 
   
 2. U svojoj mudrosti čuvaj, Gospodine, papu našega Franju,
  (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  pomozi im da svojim služenjem grade ljepotu zajedništva u tvojoj Crkvi,
  molimo te.
   
 3. Budi bliz, Gospodine, svima koji trpe, a sve koji se nalaze
  u tami grijeha obasjaj svjetlom svoga spasenja, molimo te.
   
 4. Čuvaj u nama, Gospodine, dar vjere; otkloni iz našega srca
  sve što ranjava ljepotu zajedništva s Kristom te budemo dostojni
  zvati se njegovom braćom i sestrama, molimo te.
   
 5. Primi, Gospodine, u nebesko blaženstvo sve naše pokojne, molimo te. 
Svemogući Bože, izvore zemaljskoga i nebeskoga života, usliši nam molitve
i naš zemaljski hod upravi na put k tvojoj vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu.

 
 
 
 
 
JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, pouzdanom se molitvom utecimo Bogu, darivatelju života,
da nam udijeli milost nesebičnoga zauzimanja u izgradnji njegova kraljevstva.
 
 1. Svoju Crkvu, Gospodine, ispuni poslušnošću tvojoj Riječi i radošću služenja,
  da po svjedo-čanstvu vjere bude dom svima koji te traže, molimo te.
   
 2. Papu našega Franju i sve pastire Crkve okrijepi proročkom snagom
  u naviještanju evanđelja i u zauzimanju za dobro svih ljudi,
  kako bi tvoje Kraljevstvo raslo i obnavljalo svijet, molimo te.
   
 3. Nama ovdje okupljenima daj razumjeti da dar vjere niče
  iz neznatnoga sjemena i raste u skrovitosti,
  po vjernome izručenju tvojoj milosti, molimo te.
   
 4. Braći i sestrama koji nose kušnje oskudice, nezaposlenosti ili bolesti
  budi utjeha u njihovim nevoljama, a kršćane prodahni djelotvornom ljubavlju
  prema svim potrebitima, molimo te. 
   
 5. Našim pokojnicima podari milost vječnoga zajedništva s tobom
  u kraljevstvu nebeskom, molimo te.
Svemogući Bože, pozvao si nas da u svijetu budemo graditelji tvoga kraljevstva
i znak obećane vječnosti. Čuvaj u nama snagu svoje milosti da povjereni dar
u našim životima trajno raste i donosi plodove tvoje dobrote za svakoga čovjeka.
Po Kristu Gospodinu našemu.


 
 
 
 
 
ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, potaknuti snagom Božje riječi utecimo se
Kristu Gospodinu pouzdanom i jednodušnom molitvom:
 
Upravi nas, Gospodine, putem spasenja.
 1. Ti si, Gospodine, odabrao svetoga Ivana
  da bude glasnik spasenja tvome narodu:
  daj da Crkva vjerno prihvati tvoju riječ
  i živi kao novi narod spašenika, molimo te.
   
 2. Ti, Gospodine, i danas odabireš navjestitelje tvoje riječi:
  daj svim pastirima i učiteljima Crkve snagu Ivanove poniznosti
  i proročku hrabrost kojom će svjedočiti tvoj novi dolazak u slavi,
  molimo te.
   
 3. Tvoj preteča Ivan u pustinji se pripravljao za djelo propovijedanja:
  daj svima nama snagu odlaska u samoću molitve kako bismo te
  mogli prepoznati među ljudima, molimo te.
   
 4. Tvoj je preteča Ivan krvlju posvjedočio vjernost tvojoj riječi:
  ohrabri i ojači i nas u svim iskušenjima vjere, molimo te.
   
 5. Braću našu i sestre koji prijeđoše prag zemaljskoga hoda
  obasjaj svjetlom vječnoga života, molimo te.
   
Kriste Spasitelju, tebi su znani svi naši putovi. Izliječi nas od straha
pred budućnošću i obdari nas snagom da rastemo u onome što smo ti obećali. Koji živiš. 


 
 
 
 
SVETI PETAR I PAVAO, APOSTOLI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Ocu, koji nas je u svome Sinu pozvao da budemo dionici jedne,
svete, katoličke i apostolske Crkve, uputimo svoje prošnje moleći za
dar vjere i za snagu zajedništva u Crkvi:
 
 1. Za tvoju Crkvu, sazidanu na vjeri apostola:
  čuvaj je u istini evanđelja, obnovi u njoj svetost života
  i pomozi joj graditi novo zajedništvo među svim ljudima, molimo te.
   
 2. Za papu Franju i sve pastire Crkve:
  rasvijetli ih mudrošću Duha Svetoga da poput Krista Pastira
  s ljubavlju okupljaju sve tvoje vjernike, te tvoja Crkva bude
  vjerna slika Kraljevstva pravednosti i mira, molimo te.
   
 3. Za sve kojima si povjerio apostolsku službu naviještanja tvoje riječi:
  usadi im u srce duh poučljivosti da riječ koju naviještaju vjerno svjedoče
  svojim životom te budu znak svetosti Crkve, molimo te.
   
 4. Za nas ovdje sabrane:
  povrati nam oduševljenje za put vjere i udijeli nam
  pouzdanje u tebe u svim kušnjama života, molimo te.
   
 5. Za našu pokojnu braću i sestre:
  po svojoj blagosti oprosti im grijehe
  i primi ih u radost nebeske Crkve, molimo te.
Svemogući Bože, tebi su znane naše slabosti i sva naša odanost.
Ispuni nas svojom milošću da uvijek umijemo prepoznati put na koji nas zoveš
i biti svjedoci tvoje ljubavi za sve kojima nas šalješ. Po Kristu Gospodinu našemu.


 
 
 
 
TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, s vjerom se utecimo svemogućemu Bogu da nas obnovi
svojom milošću i ozdravi od svega što priječi radost života s njim i s braćom ljudima.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  da po otvorenosti tvojoj Riječi i po zajedništvu ispovijedanja vjere
  bude jasan znak tvoga Kraljevstva u svijetu, molimo te.
   
 2. Za braću i sestre, pogođene bolešću i trpljenjem:
  obdari ih pouzdanjem u tebe i budi im bliz po ljubavi tvojih vjernika,
  molimo te.
   
 3. Za sve kojima si povjerio brigu za bolesne i nemoćne:
  obdari ih snagom nesebične ljubavi da ondje gdje vlada trpljenje,
  unose radost tvoje blizine i tvoga otkupljenja, molimo te.
   
 4. Za nas sabrane u tvoje ime: rasvijetli nas mudrošću Duha Svetoga
  da u svojim životima umijemo prepoznati znakove tvoje dobrote, molimo te.
   
 5. Za naše pokojnike:
  po Kristovoj pobjedi nad smrću uvedi ih
  u radost vječnoga kraljevstva, molimo te.
Primi i usliši, svemogući Bože, naše smjerne molitve i daj da živeći dar otkupljenja
budemo dionici tvoje pobjede nad grijehom i smrću. Po Kristu Gospodinu našemu.