Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, poslušni Kristovoj riječi uputimo svoje ponizne molitve nebeskomu Ocu, 
moleći da Crkva bude urešena snagom vjere, a sav svijet njegovom dobrotom.
 1. Obnovi Gospodine svoju Crkvu u vjernosti tvojoj riječi;
  očuvaj ju od svake zablude i okrijepi ju da, živeći evanđelje,
  izgrađuje svijet u pravednosti i miru, molimo te.
   
 2. Budi svjetlo papi našemu Franji i svim pastirima Crkve:
  okrijepi ih u radosnome služenju tvojemu narodu i obdari ih hrabrošću
  da i u protivljenjima svijeta budu ustrajni navjestitelji evanđelja, molimo te.
   
 3. Milošću svoga Duha pohodi ljude koji još ne upoznaše ljepotu života u Kristu;
  pomozi im da se otvore snazi Riječi koja preobražava živote, molimo te.
   
 4. Ozdravi u nama ovdje sabranima sve što je ranjeno nevjernošću i grijehom;
  oprosti nam svako odbijanje tvoje riječi koju si nam slao preko naših bližnjih,
  i daj da tvoja riječ bude snaga zajedništva u našim obiteljima, molimo te.
   
 5. Molimo te, Gospodine, za braću i sestre kojima nas šalješ kao
  svjedoke evanđelja: učini ih plodnim tlom za tvoju riječ,
  a nas vjernim slugama u svjedočenju tvoga spasenja, molimo te.
   
 6. Pokaži svoje milosrđe našoj pokojnoj braći i sestrama;
  po zaslugama žrtve tvoga Sina oprosti im svaki grijeh
  i primi ih u zagrljaj vječnosti, molimo te.
Primi Gospodine, naše molitve. Ne dopusti da riječ spasenja koju si nam povjerio
u nama usahne; pomozi nam da živeći vjernost tebi budemo svjedoci tvoje ljubavi
za svakoga čovjeka. Po Kristu.
 
 
 
 
PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zahvalni Bogu Ocu za dar života i za dar evanđeoskoga poslanja u svijetu, 
iskrenom molitvom zazovimo milost vjernosti i ustrajnosti na putu vjere:
 1. Okrijepi, Gospodine, svoju Crkvu pouzdanjem u tebe
  i vjernošću putu evanđelja; ne dopusti da ostane zatvorena u sebe,
  nego da uvijek bude na putu prema svima koji te traže, molimo te.
   
 2. Papu našega Franju i sve pastire Crkve prodahni Duhom mudrosti
  da vjerno predvode tvoj narod na putu spasenja te se hrabro zalažu
  za istinu evanđelja svugdje gdje je ona zanijekana i osporavana, molimo te.
   
 3. Sve kršćane, Gospodine, prosvijetli svojim Duhom
  da umiju prepoznati znakove tvoje dobrote u svojim životima
  te djelima ljubavi pronose ljepotu tvoga kraljevstva među siromašnima
  i svim potrebitima, molimo te. 
   
 4. Sve nas ovdje okupljene obnovi svježinom svoje milosti
  da se ne bojimo živjeti svoje kršćansko poslanje u svijetu, molimo te.
   
 5. Preminulu našu braću i sestre obraduj vječnim zajedništvom
  s tobom u nebeskoj domovini, molimo te.
Bože, izvore svakoga dobra, usliši naše prošnje i okrijepi nam duh da hodočasteći
kroz ovaj svijet budemo vjerni nositelji tvoga poslanja i svjedoci Radosne vijesti spasenja
svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, u radosnome zajedništvu vjere,
s pouzdanjem uputimo svoje molitve nebeskomu Ocu za Crkvu i za sav svijet:
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika, da oslonjena na Krista Gospodina
  bude trajno utočište svima koji tragaju za istinom i za dobrom, molimo te.
   
 2. Za papu našega Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  prodahni ih Duhom mudrosti i trajno ih obnavljaj u vjernosti života
  da budu ustrajni učitelji i predvodnici povjerenog im naroda, molimo te.
   
 3. Za ljude koji su izgubljeni u brigama svijeta i za sve usamljene:
  pohodi ih svojom milošću da svoja srca otvore tvojoj istini,
  a kršćane ispuni evanđeoskom odgovornošću za spasenje
  svakoga čovjeka, molimo te. 
   
 4. Za nas tvojim Duhom ovdje sabrane:
  odmori nas svojim Duhom i nauči nas da se zemaljskim dobrima
  znamo pravo služiti, a za nebeskim trajno težiti, molimo te.
   
 5. Braću i sestre koji dovršiše ovozemaljski hod,
  nagradi vječnim počinkom u tvome kraljevstvu, molimo te.
Svemogući Bože, usliši nam smjerne prošnje i okrijepi nas milošću svoga Duha
da uzmognemo svim ljudima svjedočiti radost tvoje ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, poniznom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu za Crkvu i za sav svijet,
da radost zajedništva, rasvijetljena evanđeljem, zacijeli rane svih podjela i svih nepravdâ.
Molimo zajedno:

Okrijepi nas, Gospodine, kruhom života.
 
 1. Obnovi, Gospodine, lice Crkve
  da radosno naviješta tvoju riječ te vjernošću života i djelima ljubavi
  svim ljudima očituje neizmjernost tvoga čovjekoljublja, molimo te.
   
 2. Prodahni svoje vjernike da se svakodnevno hrane tvojom riječju
  te budu ustrajni graditelji tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te.
   
 3. One koji raspolažu dobrima ovoga svijeta potakni da evanđeoskom
  pravednošću budu radosni djelitelji tvojih dobara svim potrebitima, molimo te.
   
 4. Nama dionicima ovoga stola ljubavi otvori oči srca da umijemo
  zamijetiti braću koja su pogođena siromaštvom i oskudicom
  te im svojom blizinom i darivanjem budemo svjedoci tvoje ljubavi, molimo te.
   
 5. Svojim blagoslovom nagradi one čiju smo dobrotu
  osjetili u trenutcima nevolje i potrebe, molimo te.
   
 6. Primi u mir svoje vječnosti pokojnu našu braću i sestre, molimo te.
Svemogući Bože, trajno nas hraniš kruhom života i već ovdje daješ nam
predokus vječnosti. Udijeli nam mudrosti da, okrijepljeni tom snagom,
budemo zauzeti graditelji tvoga Kraljevstva među ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.