Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rasvijetljeni Božjom riječju i otvoreni snazi njegova spasenjskoga poziva,
uputimo nebeskomu Ocu svoje molitve:
 1. Za Crkvu u svijetu:
  daj da se neprestano hrani tvojom riječju te uvijek ostane vjerna svome poslanju
  i brizi za spasenje svijeta, molimo te. 
   
 2. Za pastire Crkve:
  da u mudrosti koja od tebe dolazi vode tvoj narod putem spasenja
  te proročkom hrabrošću budu čuvari tvoje istine u svim protivljenjima svijeta, molimo te. 
   
 3. Za sve krštenike:
  da hodeći putem obraćenja zdušno vrše djela svetosti
  i tako rade za hranu koja ostaje za život vječni, molimo te. 
   
 4. Za sve koji gladuju za istinom:
  prosvijetli ih svojim Duhom da spoznaju
  da jedino ti možeš utažiti glad njihova srca, molimo te. 
   
 5. Za ovu zajednicu tvojih vjernika:
  daj da se uvijek hranimo kruhom koji nam daješ
  te tako i sami budemo kruh koji se lomi za život svijeta, molimo te.
   
 6. Za pokojnu braću i sestre:
  nagradi ih za dobra koja su za života činili
  i uvedi ih u zajedništvo svoje ljubavi, molimo te.
Bože, utočište nemoćnih, usliši nam smjerne prošnje i daj da, okrijepljeni tvojim Duhom,
živimo tvoj dar spasenja u svim iskušenjima života. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
 
DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, molitvom se utecimo nebeskome Ocu,
koji nam je u svome Sinu darovao kruh života. Zazovimo ga riječima:
 
Usliši nam molitvu, Gospodine.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika:
  da se u brizi za dobro svijeta uvijek hrani kruhom s neba te,
  svjedočeći tvoju ljubav, bude kruh koji se lomi za život svijeta, molimo te.
   
 2. Za papu našega Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  rasvijetli ih mudrošću svoje riječi da umiju uvijek prepoznavati put koji vodi k tebi
  te svjedočanstvom života budu dostojni službe koju si im povjerio, molimo te. 
   
 3. Za sve kršćane:
  obnovi u njima sve što je ranjeno grijehom i navezanošću na svijet;
  razbudi u njima spremnost za radosno prihvaćanje tvoje spasenjske riječi, molimo te.
   
 4. Za našu domovinu i sve ljude u njoj:
  nek tvoja mudrost prodahne sve odgovorne u politici i javnome životu
  da promiču pravednost i opće dobro, a svi građani da se nesebično zalažu
  u izgradnji zajedništva, molimo te.
   
 5. Za ovu zajednicu tvojih vjernika:
  da Krist, koji nam se daruje u otajstvu euharistije,
  bude snaga našemu putu vjere i našoj zauzetosti za gladne i sve potrebite, molimo te.
   
 6. Za našu pokojnu braću i sestre:
  iskaži im svoju dobrotu i milosrđe i uvedi ih u radost vječnosti, molimo te.
Bože, ti nas ne ostavljaš same na putu života, nego nas trajno hraniš kruhom nebeskim.
Daj nam živjeti dostojno toga dara te zavrijedimo biti dionici nebeske gozbe. Po Kristu.
 
 
 
 
 
 
 
UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Slaveći svetkovinu blažene Djevice na nebo uznesene,
utecimo se molitvom nebeskomu Ocu da naš život vjere uvijek nosi
odsjaj vječnosti koju si nam pripravio. Molimo zajedno:
 
Rasvijetli nas svojom slavom, Gospodine.
 
 1. Crkvu, Zaručnicu Kristovu, prodahni vedrinom svoga Duha
  da naviještanjem tvoje riječi i svjedočanstvom života pruži svim ljudima
  ozračje tvoje blizine, molimo te.
   
 2. Papu našega Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve
  čuvaj u svojoj istini; okrijepi ih proročkom hrabrošću da se nesebično zalažu
  u izgradnji tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te.
   
 3. Naše obitelji, Gospodine, ranjene su neizvjesnošću za budućnost i brigom za
  vremenito i prolazno: vrati u njih radost molitvenoga zajedništva i pouzdanja u tebe
  kako bi mogle prepoznavati i živjeti vrjednote koje ne prolaze, molimo te.
   
 4. Danas se tvoji vjernici po zagovoru nebeske Majke Marije utječu tvojoj dobroti:
  rasvijetli im živote svojom blizinom, usmjeri im korake k tvojoj vječnosti i obdari ih
  onim što se i ne usuđuju moliti, molimo te.
   
 5. U ovo zajedništvo vjere uključujemo i naše pokojne:
  primi ih u svoj očinski zagrljaj i obraduj ih slavom nebesnikâ, molimo te.
Svemogući Bože, u Majci svoga Sina dao si nam najsjajniji primjer predanja tvojoj volji.
Okrijepi nas, molimo te, snagom njezine vjere da uzmognemo vjerno živjeti tvoju riječ
te zavrijedimo biti dionici nebeske slave. Po Kristu.
 
 
 
 
 
 
 
DVADESETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Svemogućemu Bogu, koji nas u zajednici vjernika hrani svojom riječju
i tijelom svoga Sina, iznesimo svoje ponizne molitve. Molimo zajedno:
 
Budi nam, Gospodine, kruh života!
 
 1. Za Crkvu, hodočasnicu na putu kroz svijet:
  daj da se uvijek hrani tvojom riječju i euha­ristijskim otajstvom
  te i sama bude dar – tebi na slavu, a braći ljudima za njihovo posvećenje, molimo te.
   
 2. Za sve služitelje presvetoga otajstva euharistije – biskupe i svećenike:
  da žive dostojno svoje svete službe i uzvišenoga dara koji nam po njima daješ,
  molimo te.
   
 3. Za braću i sestre koji se udaljiše od zajednice vjernika:
  privuci ih k sebi primjerom vjernika i otkrij im radost
  zajedničkoga ispovijedanja vjere, molimo te.
   
 4. Za one koju oskudijevaju u životnim potrebama i za sve koji su gladni
  blizine svojih najbližih: vrati im pouzdanje u tebe, a u svojim vjernicima
  probudi ljubav koja umije prepoznati sve potrebite i osamljene, molimo te.
   
 5. Za ovdje okupljenu zajednicu:
  nek nas ovo zajedništvo za stolom Riječi i stolom euharistije preobrazi
  u tvojoj novosti te primljenu radost unosimo u svoje živote i u susrete s ljudima,
  molimo te.
Svemogući Bože, naš zemaljski život ti krijepiš nebeskom hranom.
Daj da okrijepljeni kruhom života budemo istinski svjedoci novoga neba i nove zemlje.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
 
DVADESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu
da nam u svojoj darežljivosti obnovi vjeru i povjerenje u njegovu riječ.
Molimo zazivajući:
 
Obnovi nam vjeru, Gospodine.
 
 1. Za Crkvu, koja je ranjena svojom nesavršenošću i neshvaćena
  u svome poslanju: obnovi ju duhom svetosti da, unatoč protivljenju svijeta,
  bude postojana u življenju evanđelja i u naviještanju tvoje istine, molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve: da u potpunosti izručenja tebi, budu svim vjernicima
  živi primjer vjere i evanđeoske zauzetosti za rast tvoga kraljevstva među ljudima,
  molimo te.
   
 3. Za kršćane koji su ranjeni sumnjom i malodušnošću vjere:
  vrati im radost evanđelja i ohrabri ih da ti se približe novom odlučnošću
  životnoga predanja, molimo te.
   
 4. Za naše obitelji:
  budi im bliz u svim iskušenjima i nedaćama; nadahni ih da dar vjere
  hrane obiteljskom molitvom i nesebičnom ljubavlju, molimo te.
   
 5. Za ovdje sabranu zajednicu tvojih vjernika: čuvaj u nama duh poučljivosti
  i poniznosti pred svakim tvojim darom; otvori nam oči srca da te uvijek
  umijemo prepoznati u tvojoj riječi te uvijek ostanemo tvoji vjerni učenici, molimo te.
   
Bože, tvorče svakoga dobra, obnovi nam pouzdanje u tebe i daj nam spoznati
da si ti izvor i uvir našega života. Po Kristu Gospodinu našemu.