Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

 

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, u iskrenosti srca povjerimo Ocu nebeskom svoju nutrinu i svoj skriveni život,
moleći milost očišćenja od svakoga licemjerja i svakoga grijeha. 
 1. Crkvu svoju poslao si da bude glas i živi znak tvoga spasenja:
  vodi ju svojim Duhom da vjerno živi riječ koju propovijeda, molimo te.
   
 2. Papu našega Franju i sve pastire Crkve čuvaj u svetosti života;
  daj da, uronjeni u istinu evanđelja, budu dostojni predvodnici
  i učitelji naroda koji si im povjerio, molimo te. 
   
 3. Nas sabrane u ovo zajedništvo vjere operi od svake neiskrenosti i licemjerja.
  Podari nam snagu duha da, čista lica i bez straha pred ljudima,
  svjedočimo dar vjere svima koje susrećemo, molimo te.
   
 4. Molimo te za ljude kojima si nas slao, a mi im nismo pružili svjedočanstvo vjere
  i nismo im bili jasan znak tvoje blizine. Ti ih okrijepi svojim Duhom
  i vodi ih putem spasenja, molimo te.
   
 5. Našu pokojnu braću i sestre obraduj darom mira
  u vječnom zajedništvu s Tobom, u nebesima, molimo te.
Oče nebeski, stvorio si nas na svoju sliku i po svome Sinu obnovio u nama ono što je grijeh ranio.
Daj nam da se trajno suobličujemo toj darovanoj ljepoti te naš život bude odsjaj tvoga lica.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, poslušni Gospodnjoj riječi i otvoreni ozdraviteljskoj snazi njegova Duha,
uputimo nebeskomu Ocu svoje molitve:
 1. Obnovi, Gospodine, život Crkve iskrenom poslušnošću tvojemu Duhu
  da ustrajno naviješta evanđelje spasenja i čudesna djela tvoje ljubavi, molimo te.
   
 2. Budi bliz, Gospodine, svim pastirima Crkve da mudrošću vodstva koje im povjeravaš
  budu sigurni predvoditelji tvoga naroda i vrijedni graditelji tvoga Kraljevstva
  među svim ljudima, molimo te.
   
 3. Oživi, Gospodine, snagu svoga poziva u svima koji su odlutali s tvoga puta
  i oglušili se na tvoju riječ; otvori im oči srca da te prepoznaju kao jedinoga spasitelja
  i ozdravitelja, molimo te.
   
 4. Svjetlom svoga Duha obasjaj, Gospodine, svu djecu koja započinju novu školsku godinu;
  pomozi im da rastu u mudrosti i znanju te u svemu otkrivaju trag tvoje prisutnosti i blizine,
  molimo te.
   
 5. U svima nama probudi radost vjere; pomozi nam da svojim životom budemo
  svjedoci tvoga spasenja i ne dopusti da nas grijeh udalji od tebe, molimo te.
Svemogući Bože, otvori nam srca da umijemo uvijek biti poučljivi pred tvojom riječju;
daj da vjerodostojnošću života otkrivamo ljepotu evanđelja svim ljudima koje stavljaš
na naš životni put. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, priznajući pred nebeskim Ocem svoju slabost,
u poniznosti obnovimo svoje predanje Bogu i izrecimo mu svoje molitve:
 1. Za Crkvu u svijetu:
  okrijepi ju snagom Duha Svetoga da živeći s pouzdanjem u Krista Spasitelja
  bude siguran put spasenja za sve koji te traže, molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve:
  obdari ih nesebičnim predanjem tebi i radosnim služenjem u tvojoj Crkvi,
  kako bi svi koje si im povjerio uzvjerovali tebi i vjerno čuvali dar vjere, molimo te. 
   
 3. Za nas ovdje sabrane:
  ne dopusti da nas teškoće života i iskušenja zla udalje od tebe;
  obnovi u nama duh istinskoga učeništva, koje se prepoznaje
  u prihvaćanju mudrosti Križa i u poslušnosti tvojoj riječi, molimo te.
   
 4. Otvori nam oči srca da u svima koji trpe siromaštvo, tugu i osamljenost
  prepoznamo bližnje koji su potrebiti svjedočanstva naše kršćanske ljubavi,
  molimo te.
   
 5. Za našu pokojnu braću i sestre:
  otvori im blago svoga milosrđa i primi ih u zagrljaj svoje vječnosti, molimo te.
Primi i usliši, svemogući Bože, naše molitve. Rasvijetli nas svojim Duhom da budemo vjerni
nasljedovatelji Kristova puta uranjajući u otajstvo križa i u njegovu riječ spasenja. 
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 
 
 
 
 
 
DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, poučeni Kristovom riječju i primjerom njegova služenja,
uputimo nebeskomu Ocu svoje molitve:
 1. Svjetlom svoga Duha rasvijetli, Gospodine, put Crkve i pomozi joj
  da uvijek bude zauzeta u izgradnji tvoga kraljevstva ljubavi i istinskoga služenja,
  molimo te.
   
 2. Čuvaj, Gospodine, u svim pastirima Crkve duh prave ljubavi
  i brige za povjereni im narod: daj da vjernošću tvojemu nauku i nesebičnim
  služenjem grade radost zajedništva svih tvojih vjernika, molimo te.
   
 3. Nadahni, Gospodine, poglavare državâ i sve nositelje vlasti
  da povjerene im službe vrše u brižnoj odgovornosti za sve slabe i potrebite
  i u istinskoj zauzetosti za opće dobro, molimo te. 
   
 4. Obnovi u svima nama snagu Kristove ljubavi kako bismo radosnim služenjem
  mogli preobražavati svijet i tako graditi tvoje kraljevstvo, molimo te.
   
 5. Otvori nam oči srca za one koji su najmanji, za sve koji su prezreni i nemoćni:
  obnovi u nama snagu radosnoga služenja da im možemo biti
  nositelji tvoje ljubavi i blizine, molimo te.
Primi, Oče nebeski, naše smjerne prošnje. Daj da s pouzdanjem u tvoju očinsku dobrotu
trajno rastemo u vjernosti tebi i u ljubavi prema braći ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo nebeskome Ocu
koji nam je povjerio da u svijetu svjedočimo radost spasenja:
 1. Čuvaj svoju Crkvu u vjernosti tvojoj riječi i pomozi joj da proročkom hrabrošću
  svjedoči tvoj dar spasenja, ustajući protiv svega što se protivi zajedničkomu dobru
  i dostojanstvu koje si nam u Kristu darovao, molimo te.
   
 2. Prodahni svojom mudrošću papu Franju i (nad)biskupa našega I.:
  nek im mudrost evanđelja bude nadahnuće i put u svim nastojanjima tvoje Crkve,
  molimo te. 
   
 3. Daj nam odlučnosti za odricanje od svega što nas udaljuje od tebe;
  okrijepi nas da se zdušno trudimo oko dara vjere koju si u nama milosno začeo, 
  molimo te.
   
 4. Probudi u svima nama snagu ljubavi koja prepoznaje sve potrebite
  te im po djelima ljubavi i radosnoga služenja očitujemo tvoju dobrotu i blizinu,
  molimo te.
   
 5. Iskaži svoju dobrotu našoj pokojnoj braći i sestrama
  i primi ih u svoj nebeski mir, molimo te.
   

Usliši, nebeski Oče, naše smjerne molitve; udijeli nam milost obraćanja da,
ostavljajući put grijeha, vjerno hodimo putem evanđelja te zavrijedimo biti dionici tvoje vječnosti.
Po Kristu Gospodinu našemu.