Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, Bog nam je u srca utkao snagu ljubavi
kojom oplemenjuje naše živote. S pouzdanjem u njegovu dobrotu,
zamolimo ga da našu ljubav pročisti i nadahne svojom ljubavlju: 

 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  čuvaj ju u vjernosti poslanju koje si joj udijelio
  kako bi uvijek mogla svjedočiti radost evanđelja
  i snagu ljubavi svakomu čovjeku, molimo te.
   
 2. Za papu našega Franju, (nad)biskupa I. i sve pastire Crkve:
  okrijepi ih proročkom hrabrošću da odvažno naviještaju Istinu spasenja
  i očinskom brigom služe tvomu narodu, molimo te.
   
 3. Za naše obitelji:
  obnovi u njima sve što je ranjeno pomanjkanjem ljubavi i služenja;
  usadi u njih spremnost na obiteljsku molitvu kako bi, povjeravajući se tebi,
  uvijek pronalazili put zajedništva i ljubavi, molimo te. 
   
 4. Za nas, u tvoje ime ovdje okupljene:
  otvori nam oči srca da spoznamo kolikom si nas ljubavlju u Kristu ljubio te,
  hodeći putem na koji nas zoveš, budemo dostojni tvoga dara vječnosti, molimo te.
   
 5. Za naše pokojnike:
  obraduj ih zajedništvom u nebeskoj obitelji tvojih svetih, molimo te.
Svemogući Bože, ti si se u svome Sinu Isusu Kristu objavio kao Ljubav.
Usliši nam prošnje i daj da naši životi budu živo svjedočanstvo ljubavi prema tebi i bližnjima.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Bogu, dobromu Ocu, koji je naše živote rasvijetlio darom vjere
i pouzdanjem u njega, uputimo svoje iskrene prošnje:
 
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  čuvaj ju trajno na putu vjere kako bi uvijek znala slijediti put spasenja
  i graditi tvoje kraljevstvo među ljudima, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  prodahni ih poslušnošću tvomu Duhu da radosnim služenjem
  i brigom za sav narod očituju svima tvoju dobrotu i milosrđe, molimo te. 
   
 3. Za ovu župnu zajednicu:
  pomozi nam da u slušanju tvoje riječi i u zajedništvu ­Kristova stola uvijek otkrivamo
  snagu kojom preobražavaš naše živote za novu radost življenja, molimo te.
   
 4. Za ljude koji, daleko od domovine, traže novi prostor življenja:
  pohodi ih svojom utjehom i nadahni da u dobroti kršćana
  koji ih primaju otkriju tvoje milosrdno lice, molimo te.
   
 5. Za nas, u tvoje ime ovdje sabrane:
  rasvijetli nas svojim Duhom da umijemo napustiti sve što nas zarobljava;
  obnovi u nama želju za vječnim životom i pomozi da nada u dar vječnosti
  vodi sve naše misli i djela, molimo te.
Svemogući Bože, ti si nam u čovještvu svoga Sina otkrio svoje lice i pokazao nam
put spasenja. Obnovi nam vjeru i pomozi da iz ljepote zajedništva s tobom gradimo
zajedništvo sa svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, s vjerom i pouzdanjem izrecimo svoje molitve pred nebeskim Ocem, 
od koga dolazi svako dobro:
 1. Učvrsti, Gospodine, evanđeosko propovijedanje i svjedočenje svoje Crkve
  među svim narodima i daj da mudrost evanđelja postane svima nadahnuće
  za izgradnju novoga svijeta, molimo te.
   
 2. Čuvaj u istini evanđelja papu našega Franju i sve pastire Crkve i daj da po
  njihovu služenju i vodstvu tvoja Crkva bude očiti znak tvoga Kraljevstva, molimo te.
   
 3. Rasvijetli i okrijepi vjeru nas koji te ponizno molimo:
  ne dopusti da nama srca zamru u brigama za svijet i za život što prolazi;
  daruj nam srce poučljivo i otvoreno za sve na što nas pozivaš, molimo te. 
   
 4. Pohodi svojom blizinom one koji su pogođeni tjelesnim i duševnim patnjama:
  utješi ih svojom milosrdnom ljubavlju i daj da u svome trpljenju prepoznaju
  put životnoga sjedinjenja s Kristom Spasiteljem, molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre:
  po svojoj milosrdnoj ljubavi oprosti im grijehe
  i primi ih u svoje vječno kraljevstvo, molimo te.
Nebeski Oče, tvoj nam se Sin objavio u liku sluge i u služenju nam pokazao put spasenja.
Izliječi nas od naše oholosti i prodahni spremnošću za radosno služenje bližnjima.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, s vjerom i pouzdanjem izrecimo
pred Ocem nebeskim svoje prošnje, zajedno moleći:
 
Smiluj nam se, Gospodine!
 
 1. Za Crkvu, kojoj se svakodnevno daruješ u svojoj riječi i u zbilji sakramenata:
  daj da vjerno čuva zajedništvo s tobom te, hodeći putem evanđelja,
  bude svjetlo narodâ i putokaz spasenja svim ljudima, molimo te.
   
 2. Svima kojima si povjerio službu pastira i učitelja u tvome svetom narodu:
  uresi ih svetošću života da po njihovu radosnom predanju i svjedočenju
  tvoja istina bude svjetlo svima koji te traže, molimo te.
   
 3. Za ljude koje je grijeh udaljio od tebe i od zajedništva tvoje Crkve:
  pohodi ih svojim milosrđem i rasvijetli im srca da iznova spoznaju
  ljepotu evanđelja i snagu zajedničkoga ispovijedanja vjere, molimo te.
   
 4. Za ovu zajednicu tvojih vjernika: oslobodi nas sumnji u vjeri,
  okrijepi nam srca pouzdanjem u tvoju dobrotu i ne dopusti
  da svojim nemarom u životu vjere budemo sablazan onima koji te traže, molimo te.
   
 5. Za preminulu našu braću i sestre:
  uvedi ih u svjetlo nebeskoga kraljevstva, molimo te.
Bože, izvore mudrosti koja rasvjetljuje svijet, primi naše smjerne molitve;
daj da u tvome svjetlu prihvaćamo sve ljude i svima otkrivamo ljepotu tvoje ljubavi.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
SVI SVETI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Ocu, koji je izvor svetosti i vječna nagrada svim svojim vjernima,
uputimo iskrene prošnje, zajedno moleći:
 
Vodi nas putem svetosti, Gospodine.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu pozvanih na svetost:
  čuvaj ju u čistoći i snazi vjere i pomozi da po životima svojih vjernika
  svjedoči tvoju blizinu i tvoj dar spasenja svim ljudima, molimo te. 
   
 2. Za pastire Crkve:
  okrijepi ih proročkom hrabrošću da u svim životnim okolnostima
  i u svim protivljenjima svijeta vjerno naviještaju istinu evanđelja, molimo te. 
   
 3. Za sve kršćane:
  da se, okrijepljeni nadom u vječnost,
  svakodnevno suobličuju slici tvoga Sina, molimo te. 
   
 4. Za braću i sestre koji su pritisnuti životnim nedaćama:
  daruj im snagu evanđeoske nade koja bol i tjeskobu pretvara
  u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te. 
   
 5. Za nas koje si sabrao na ovaj sveti susret:
  okrijepi nas svojim Duhom za radosnije služenje u tvojoj Crkvi
  te u tom služenju prepoznamo put osobnoga posvećenja, molimo te. 
   
 6. Za sve one koji su nam prethodili na putu u vječnost:
  ti ih, Gospodine, pridruži mnoštvu onih što te u nebu
  bez prestanka slave, molimo te.
Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha
i pozvao ga na evanđeosko blaženstvo. Obnovi nas svojim Duhom da umijemo
svakodnevno rasti na putu svetosti i tako biti svjedoci novoga neba i nove zemlje.
Po Kristu Gospodinu našemu.