Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

 

SVI SVETI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Ocu, koji je izvor svetosti i vječna nagrada svim svojim vjernima,
uputimo iskrene prošnje, zajedno moleći:
 
Vodi nas putem svetosti, Gospodine.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu pozvanih na svetost:
  čuvaj ju u čistoći i snazi vjere i pomozi da po životima svojih vjernika
  svjedoči tvoju blizinu i tvoj dar spasenja svim ljudima, molimo te. 
   
 2. Za pastire Crkve:
  okrijepi ih proročkom hrabrošću da u svim životnim okolnostima
  i u svim protivljenjima svijeta vjerno naviještaju istinu evanđelja, molimo te. 
   
 3. Za sve kršćane:
  da se, okrijepljeni nadom u vječnost,
  svakodnevno suobličuju slici tvoga Sina, molimo te. 
   
 4. Za braću i sestre koji su pritisnuti životnim nedaćama:
  daruj im snagu evanđeoske nade koja bol i tjeskobu pretvara
  u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te. 
   
 5. Za nas koje si sabrao na ovaj sveti susret:
  okrijepi nas svojim Duhom za radosnije služenje u tvojoj Crkvi
  te u tom služenju prepoznamo put osobnoga posvećenja, molimo te. 
   
 6. Za sve one koji su nam prethodili na putu u vječnost:
  ti ih, Gospodine, pridruži mnoštvu onih što te u nebu
  bez prestanka slave, molimo te.
Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha
i pozvao ga na evanđeosko blaženstvo. Obnovi nas svojim Duhom da umijemo
svakodnevno rasti na putu svetosti i tako biti svjedoci novoga neba i nove zemlje.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 

 

 

 

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, dotaknuti snagom Kristove blizine, s pouzdanjem se utecimo nebeskomu Ocu,
moleći snagu njegove ljubavi na svim našim životnim putovima.

 1. Rasvijetli, Gospodine, hod svoje Crkve na putu svetosti:
  pomozi joj da svima pruža svjedočanstvo tvoga spasenja
  i ljubavi kojom tražiš svakoga čovjeka, molimo te.
   
 2. Prodahni, Gospodine, mudrošću svoga Duha sve pastire Crkve:
  daj da budu mudri i hrabri predvodnici tvoga naroda na putu evanđelja
  i s ljubavlju se zauzimaju za dobro svih koje im povjeravaš, molimo te.
   
 3. Nama ovdje okupljenima otvori, Gospodine, oči vjere da prepoznamo
  blizinu Kristova dolaska; prodahni nas radosnom i darežljivom ljubavlju
  prema svim siromašnima, osamljenima i prezrenima, molimo te.
   
 4. Okrijepi nas svojim Duhom da dar vjere koji si u nama začeo urodi
  plodom dobrih djela; daruj nam hrabrosti da riječju i životom svjedočimo
  tvoju ljubav pred svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
   
 5. Iskaži svoju ljubav prema našoj pokojnoj braći i sestrama:
  primi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

Bože, izvore svake dobrote i spasenja, ti si nam u muci i smrti svoga Sina
pokazao veličinu svoje ljubavi. Čuvaj u nama dar spasenja i pomozi da se
u svim našim djelima i odnosima trajno zrcali ljepota tvoje ljubavi.
Po Kristu Gospodinu našemu.


 

 

 

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, pozvani na iskrenost vjere i zajedništva s Bogom,
s pouzdanjem se utecimo Ocu nebeskom, zajedno moleći:

Daruj nam, Gospodine, čisto srce.

 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  ukloni s njezinoga lica sve što nije tebe dostojno i obnovi u njoj
  dar svetosti koji si milosno utkao u srce svakoga vjernika, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  ne dopusti da se obeshrabre pred protivljenjima svijeta;
  daj da uvijek budu odani vodstvu tvoga Duha te se zdušno zauzimaju
  za evanđeoski život tvojih vjernika, molimo te.
   
 3. Za sve koji oskudijevaju materijalnim dobrima:
  ne dopusti da trpljenje koje podnose bude u njima razlog beznađa,
  već ih obraduj pouzdanjem u tvoju dobrotu i darežljivom ljubavlju
  tvojih vjernika, molimo te.
   
 4. Za sve koji upravljaju dobrima ovoga svijeta:
  potakni ih na odgovornost i brigu za slabe i za one koji oskudijevaju;
  neka mudrost tvoje ljubavi prodahne sve nas odgovornošću
  za kršćansko lice našega društva i hrvatske nam domovine, molimo te.
   
 5. Za nas ovdje okupljene: otvori nam oči vjere da prepoznamo
  prave vrijednosti života te budemo spremni sve uložiti da bismo
  čuvali ljepotu zajedništva s tobom, molimo te.

Svemogući Bože, usliši nam smjerne prošnje. Otkloni od nas svaku laž i licemjerje;
obdari nas duhom poniznosti pred tobom i snagom radosnoga služenja bližnjima.
Po Kristu Gospodinu našemu.


 

 

 

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, usrdno zamolimo nebeskog Oca da nas ispuni čvrstom vjerom
i sigurnom nadom u Kristov slavni dolazak:
 

 1. Za Crkvu u svijetu: budi joj svjetlo na putu kroz svijet
  da uvijek ostane vjerna tvojoj riječi te svjedočanstvom života
  ustrajno gradi tvoje Kraljevstvo među svim ljudima, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  okrijepi ih proročkom hrabrošću i radosnom brigom za sve tvoje vjernike,
  kako bi svi mogli rasti na putu svetosti, molimo te.
   
 3. Za braću i sestre koji još ne upoznaše Kristov dar spasenja:
  obdari ih svjetlom vjere, a sve kršćane potakni da im svojim životom
  pruže živo svjedočanstvo Istine koja je u tebi, molimo te.
   
 4. Za nas ovdje okupljene: usmjeri nam pogled prema vječnome životu
  i ne dopusti da nas zamamnost svijeta i zemaljske brige odvoje
  od tebe i od tvoga dara spasenja, molimo te.
   
 5. Za sve koji po smrti napustiše ovaj svijet:
  iskaži im svoje milosrđe i uvedi ih u radost svoje vječnosti, molimo te.

Oče nebeski, ti nas svakodnevno pohađaš djelima svoje ljubavi
i ne prestaješ nam otkrivati znakove svoje blizine. Ne dopusti da nas
obeshrabri prolaznost vremena i daj da radosna srca hodimo ususret
dolasku tvoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 

 

 

ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, upravimo svoje prošnje Kristu, Kralju svega stvorenja,
da spremno prihvatimo radosnu vijest spasenja te već sada budemo
dionici njegova Kraljevstva. Molimo:

Dođi Kraljevstvo tvoje, Gospodine.

 1. Čuvaj svoju Crkvu u vjernosti na putu evanđelja:
  daj da se zdušno zauzima za rast tvoga Kraljevstva među ljudima
  te o tvome ponovnome dolasku bude dostojna dara vječnosti, molimo te.
   
 2. Ispuni sve pastire Crkve odanošću tebi i radošću služenja tvomu narodu;
  daj da po njihovu mudrom vodstvu i svjedočanstvu života
  Crkva bude siguran znak nade i spasenja za sve ljude, molimo te.
   
 3. Prosvijetli svjetlom istine i ljubavlju prema pravednosti sve one koji
  stvaraju zakone i sve koji obnašaju službu upravljanja narodima
  i državama: probudi u njima odgovornost i brigu za vrjednote
  koje ne prolaze i spremnost u zauzimanju za opće dobro, molimo te.
   
 4. Nas, okupljene oko stola tvoje Riječi i Tijela, prodahni svojom mudrošću
  da snagom vjere i svojim životnim nastojanjima budemo prepoznatljiv
  znak tvoga Kraljevstva, molimo te.
   
 5. Našu braću i sestre koji prijeđoše preko praga smrti
  obraduj radosnim zajedništvom u svome Kraljevstvu, molimo te.

Gospodine Isuse Kriste, i u ovome slavlju daješ nam iskusiti slavu tvoga Kraljevstva.
Daj da, okrijepljeni zajedništvom s tobom i oslobođeni robovanja grijehu,
tebi jedinom služimo te zavrijedimo biti dionici vječne radosti u tvojoj slavi.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.