Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, poniznom molitvom zazovimo nebeskoga Oca za njegovu Crkvu
i s pouzdanjem mu povjerimo svoje živote.  

 1. Svoju Crkvu svakodnevno okupljaš na svadbenu gozbu
  da kuša radost spasenja: prati ju svojim Duhom da raste u vjeri
  te svakom čovjeku nosi tvoj dar spasenja, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  prodahni ih Kristovim Duhom da uvijek umiju prepoznati potrebe ljudi
  i biti radosni nositelji tvoje blizine svima koje susreću, molimo te.
   
 3. Za sve kršćane:
  ujedini ih u ispovijedanju vjere i u zajedništvu
  koje će svima svjedočiti ljepotu življenja evanđelja, molimo te.
   
 4. Za naše obitelji:
  oslobodi ih od svakoga nepovjerenja i straha pred budućnošću;
  obnovi u njima ljubav kojom si ih ujedinio i daj im trajno otkrivati
  ljepotu zajedništva s tobom, molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre:
  iskaži im svoju dobrotu i uvedi ih u radost svoje vječnosti, molimo te.

Bože, izvore života, po svome Sinu svladao si moć grijeha i otvorio nam vrata spasenja.
Usliši nam smjerne molitve i okrijepi nas da s pouzdanjem prihvaćamo svaku riječ
tvoga Sina Isusa Krista.Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

 

 

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rasvijetljeni mudrošću Kristove riječi, uputimo nebeskomu Ocu svoje molitve:

 1. Ispuni mudrošću Duha Svetoga svoju Crkvu na putu kroz svijet:
  daj da vjerno nasljeduje Krista Učitelja i bude neumorna
  u naviještanju Evanđelja života, molimo te.
   
 2. Okrijepi svetošću života pastire Crkve i sve svećenike:
  daj da budu dostojni učitelji tvoga naroda te po njihovu radosnom služenju
  tvoje Kraljevstvo raste i obnavlja svijet, molimo te.
   
 3. Obnovi u svima nama dar vjere da s novim oduševljenjem prihvatimo poslanje koje nam povjeravaš te budemo odgovorni u izgradnji kršćanskoga lica našega društva i čitave nam domovine, molimo te.
 4. Otvori nam srca da se tvoja riječ nastani u nama te po djelima ljubavi i dobrote budemo nositelji tvoje blizine onima koji trpe u siromaštvu i osamljenosti, molimo te.
 5. Rasvijetli tamu smrti naše pokojne braće i sestara i obraduj ih darom vječnoga zajedništva s tobom u slavi, molimo te.

Gospodine, udijeli ovoj svojoj zajednici mudrost razumijevanja tvoje riječi da uvijek spoznajemo tvoju volju i životom ju vršimo. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nebeskomu Ocu, koji nam je po svome Sinu otvorio vrata svoga milosrđa,
uputimo ponizne molitve:

 1. Za Crkvu u svijetu:
  vodi ju mudrošću svoga Duha da u svim kušnjama života
  ponizno osluškuje tvoju riječ te bude Majka i Učiteljica svima koji te traže,
  molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve:
  oslobodi ih svake nedostojnosti u tvojoj službi i daj da se
  radosno predaju poslanju koje si im povjerio, molimo te.
   
 3. Za ljude koji su zavedeni snagom zla:
  oslobodi ih robovanja grijehu i obnovi ih svjetlom vjere
  koja nadvladava svaku tamu, molimo te.
   
 4. Za roditelje i sve odgovorne u politici, znanosti i zdravstvu,
  kojima je povjerena briga za dar života: da vođeni tvojom ljubavlju
  poštuju dostojanstvo svake osobe, od začeća do prirodne smrti, molimo te.
   
 5. Za nas ovdje okupljene:
  okrijepi nas svojim  Duhom da uzmognemo svladati otpor koji naša srca
  zatvara pred tvojom riječju te trajno rastemo u predanju tebi, molimo te.

Svemogući Bože, u ovim prošnjama izručujemo ti svoje živote. Obnovi u nama
sve što je ranjeno grijehom, a srca nam ispuni žarom vjere da radosno hodimo
putem spasenja. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

PETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo Ocu nebeskom
da nam obnovi snagu vjere i pouzdanje u njegovu riječ.

 1. Za tvoju Crkvu, zajednicu vjernika:
  učvrsti ju u vjeri i nauku apostolâ da uvijek bude pozorna na tvoju riječ
  kako bi u svim iskušenjima svijeta pronalazila siguran put spasenja, molimo te.
   
 2. Za sve kojima povjeravaš vodstvo svoga svetoga naroda:
  okrijepi ih u predanju tvome pozivu i daj da njihov život
  bude putokaz svetosti svima koji te traže, molimo te.
   
 3. Za braću i sestre koji su posustali na putu vjere:
  prodahni ih svojom mudrošću i pomozi da u Crkvi,
  zajednici tvojih učenika, pronađu ljepotu zajedništva s tobom, molimo te.
   
 4. Za nas, tvojom milošću ovdje sabrane:
  ukloni iz našega srca svaki otpor pred tvojom riječju i pomozi nam
  da dobrotu kojom nas obnavljaš u ovome sakramentalnome slavlju
  umijemo posvjedočiti svojim bližnjima i svima koje stavljaš na naš životni put,
  molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre: primi ih u zagrljaj svoje vječnosti, molimo te.

Dobri Bože, po svome Sinu Isusu Kristu ti si u nas pohranio snagu novoga života.
Obnovi nam vjeru da umijemo uvijek prepoznati tvoje lice i radosno svjedočiti tvoj
dar spasenja svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rasvijetljeni mudrošću Kristove riječi, uputimo svoje prošnje nebeskomu Ocu:

 1. Čuvaj u vjernosti tebi svoju Crkvu; daj da u svim kušnjama i izazovima svijeta
  slijedi mudrost Evanđelja te se zdušno zauzima u izgradnji tvoga Kraljevstva
  na svim područjima života, molimo te.
   
 2. Sve kojima je u svijetu povjerena služba upravljanja i gospodarenja
  prodahni odgovornošću za opće dobro i istinskom brigom
  za nemoćne i potrebite, molimo te.
   
 3. Učvrsti zajedništvo ove župne zajednice:
  daj da nam nedjeljna slavlja budu radost susreta s tobom
  i izvor snage za svjedočanski život vjere, u ljubavi koja obnavlja svijet,
  molimo te.
   
 4. Obnovi u svima nama milost krštenja, da snaga novoga života
  koji si u nama začeo bude zalog evanđeoskoga zajedništva s ljudima
  koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
   
 5. Za preminulu našu braću i sestre:
  grijehe im milostivo oprosti i uvedi ih u radost svoje vječnosti, molimo te.

Po svojoj dobroti usliši, svemogući Bože, naše molitve; okrijepi u nama dar vjere
i daj da mudrost Evanđelja prodahne sve naše brige i životna nastojanja.
Po Kristu Gospodinu našemu.