Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

PETA VAZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, sabrani na slavlje sakramenta Božje ljubavi,
molitvom zazovimo nebeskoga Oca za svetost Crkve
i za vjernost njezinoga služenja u svijetu. Molimo zajedno:

 
Obnovi u nama ljubav svoju, Gospodine.
 1. Čuvaj svoju Crkvu u vjernosti evanđelju i krijepi ju
  svojim Duhom da, nasljedujući Kristovu ljubav, ustrajno gradi
  tvoje kraljevstvo među ljudima, molimo te.

   
 2. Rasvijetli svojom istinom sve pastire Crkve da budu mudri
  i sveti predvodnici tvoga naroda te se nikad ne umore učvršćivati 

  u vjeri sve koje si im povjerio, molimo te.
   
 3. Otvori nam srca za ljude koji su potrebiti naše pomoći i blizine
  te osjete radost i ljepotu života, a nas čuvaj u poniznosti 
  i zahvalnosti
  za sve što nam daješ, 
  kako bi naša dobra uvijek bila svjedočanstvo
  tvoje ljubavi, molimo te.

   
 4. Iskaži svoju dobrotu svima onima koje smo ranili
  ili zanemarili svojom sebičnošću; 
  ti im vrati radost života
  i snagu pouzdanja 
  u tebe, molimo te.
   
 5. Obnovi u našim obiteljima snagu požrtvovne ljubavi;
  sve što je grijehom ranjeno ti obnovi svojom milošću, 
  a svako dobro nagradi zahvalnošću i ljubavlju najbližih, molimo te. 
Bože, vrelo ljubavi i dobrote, ti si žrtvom svoga Sina potvrdio svoju blizinu
grješnomu čovjeku. Usliši nam smjerne molitve i daj da naš život bude uvijek
otvoren ljubavi kojom nas trajno ljubiš. Po Kristu Gospodinu našemu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, uskrsli Gospodin svojim je učenicima obećao
Očev dar – Duha Svetoga, da im on bude Svjetlo na putu vjere.
S pouzdanjem u Božju dobrotu, molimo zajedno:

 
Obnovi nas svojim Duhom, Gospodine.
 1. Prodahni mudrošću svoga Duha Crkvu, zajednicu tvojih vjernika;
  daj da po vjernosti tvojoj riječi i svjedočanstvu ljubavi bude svima
  znak novoga neba i nove zemlje, molimo te.

   
 2. Čuvaj u svetosti života papu našega Franju i sve pastire Crkve;
  neka njihova hrabrost u naviještanju istine i gorljivost u služenju
  budu svjedočanstvo da ti po svome Duhu upravljaš hod Crkve,
  molimo te.

   
 3. Obnovi revnost naših svećenika:
  daj da uvijek budu poučljivi tvomu Duhu te životom svjedoče
  što riječju propovijedaju, molimo te. 

   
 4. Daj da vjera tvojih vjernika bude plodna djelotvornom ljubavlju
  te svi koji trpe siromaštvo, bijedu i osamljenost osjete snagu
  kršćanskoga služenja, kojim obnavljaš svijet, molimo te.

   
 5. Nas, sabrane u tvoje ime, oslobodi od svakoga straha i nemira;
  ispuni nas pouzdanjem u tebe da živeći nadu i pronoseći
  tvoju ljubav stignemo pred vrata vječnosti, molimo te.
Bože, ljubitelju ljudi, svojom milošću ti u nama čuvaš dar vjere.
Primi naše smjerne molitve i daj da snaga Duha Svetoga bude
uvijek djelotvorna u našim životima. Po Kristu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

UZAŠAŠĆE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krist Gospodin svojim je uskrsnućem uzašao u slavu Očevu
da bi nama pripravio mjesto u vječnosti. S pouzdanjem zazovimo
Krista Gospodina, zajedno govoreći:

 
Učvrsti nam nadu u vječnost, Gospodine.
 
 1. Ti si pred očima učenika uzašao u slavu neba:
  daj da Crkva, zajednica tvojih vjernika, radosno živi dar vječnosti
  te svijetu pruža ljepotu tvoga kraljevstva, molimo te.

   
 2. Ti si svoj narod povjerio službi pastirâ:
  rasvijetli ih svojim Duhom da budu mudri učitelji
  i požrtvovni predvodnici tvoje Crkve na putu kroz svijet, molimo te.

   
 3. Ti si iz trpljenja i smrti uzdignut u novi život:
  svjetlom vječnosti rasvijetli patnje onih koji trpe
  i pomozi im sačuvati radost života, molimo te.

   
 4. Ti si prije uzašašća k Ocu svoje učenike učvrstio u vjeri:
  obnovi vjeru ove svoje zajednice; daruj nam pouzdanje u tebe
  i usmjeri nam život putem spasenja, molimo te. 

   
 5. Ti si svima koji vjeruju pripravio mjesto u vječnosti:
  primi u nebesko blaženstvo našu pokojnu braću i sestre, molimo te.
Gospodine Isuse Kriste, svojim uzašašćem k Ocu postao si na nov način
prisutan među nama. Rasvijetli nam pogled vjere da uvijek umijemo
prepoznati tvoju blizinu te naš život bude put k slavi koju si nam pripravio.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

SEDMA VAZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, ujedinjeni snagom Kristova Duha,
molitvom se obratimo Ocu nebeskom da nas očuva
u svojoj ljubavi i u zajedništvu s braćom u vjeri. 
 1. Gospodine, ti si Crkvu, zajednicu vjernika, sazdao na Kristovoj ljubavi;
  daj da trajno raste u vjernosti tebi i tvoju ljubav dijeli svakom čovjeku,
  molimo te. 

   
 2. Gospodine, pomozi svim kršćanima da budu jedno
  te svojim zajedništvom grade novi svijet, molimo te. 

   
 3. Gospodine, svojom ljubavlju ozdravi sve ljude kojima smo
  uskratili ljubav i dobrotu; neka tvoj Duh nadahnjuje i ravna
  svako naše zajedništvo, molimo te. 

   
 4. Gospodine, ojačaj nam vjeru i pouzdanje u tebe
  da svi koji te traže mogu u nama prepoznati tvoju blizinu, molimo te. 

   
 5. Gospodine, našoj pokojnoj braći i sestrama
  daruj mjesto koje si im u vječnosti pripravio, molimo te. 
Oče nebeski, izvore ljubavi i zajedništva, tvojoj dobroti izručujemo
svoje prošnje: milostivo ih usliši i pomozi nam da te slavimo svojim životom.
Po Kristu Gospodinu našemu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

NEDJELJA PEDESETNICE. DUHOVI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U snazi Duha Svetoga, kojim smo rođeni za novi život, molitvom se
obratimo nebeskome Ocu, izvoru mudrosti i istinskoga života. Molimo zajedno: 

 
Ispuni nas svojim Duhom, Gospodine. 
 
 1. Za Crkvu Kristovu:
  njezin hod kroz svijet rasvjetljuj svjetlom svoga Duha
  da ustrajno naviješta evanđelje spasenja i ljubi svakoga čovjeka,
  molimo te. 

   
 2. Za papu našega Franju i sve pastire Crkve:
  prodahni ih mudrošću svoga Duha da budu nositelji istine
  i hrabri predvodnici tvoga naroda na putu prema vječnosti,
  molimo te. 

   
 3. Za sve koji u Krista vjeruju:
  daj da uvijek budu poučljivi tvomu Duhu te živeći dar vjere
  budu ustrajni graditelji tvoga Kraljevstva, molimo te. 

   
 4. Za mlade koji u našoj župnoj zajednici pristupiše svetom
  sakramentu potvrde: da ih dar Duha Svetoga tješnje
  združi s tobom i nadahne za svjedočanski život vjere,
  molimo te. 

   
 5. Za ovu zajednicu u molitvi sabranu:
  oslobodi nas od svakoga opiranja tvojoj Riječi
  i učvrsti u nama svoju milost da svakodnevno postajemo
  sve dostojnijim hramom tvoga Duha, molimo te. 

   
Svemogući Bože, po silasku Duha Svetoga ti si htio biti trajno nazočan
u svojoj Crkvi. Ispuni nas vedrinom svoga Duhom da svojim svjedočanskim
životom pružamo kršćansko lice Domovini i društvu u kojemu živimo.
Po Kristu Gospodinu našemu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------