Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 
 
 
SVETKOVINA PRESVETOGA TROJSTVA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U zajedništvu ljubavi, koja nam je objavljena u trojstvenome Bogu,
s pouzdanjem zazovimo nebeskoga Oca da nas pohodi svojom milošću.
Molimo zajedno:
 
Učvrsti nam vjeru, Gospodine!
 
 1. Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu.
  Čuvaj ju u istini vjere i nadahnjuj za djela ljubavi, molimo te.
   
 2. Gospodine, budi vrelo mudrosti pastirima
  kojima si povjerio svoj sveti narod: pomozi im da propovijedanjem
  i svjedočanstvom života budu živi glas tvoje Riječi, molimo te.
   
 3. Gospodine, budi bliz svima koji su u vjeri posustali:
  mudrošću svoga Duha okrijepi im pouzdanje u tebe
  i vrati ih na put spasenja, molimo te.
   
 4. Gospodine, izliječi nas od sumnji u vjeri;
  nek nas tvoj Duh uvede u svu istinu i očuva
  u trajnome zajedništvu s tobom, molimo te.
   
 5. Gospodine, daj da, nahranjeni riječju i tijelom Kristovim,
  iz ovog slavlja kročimo u život čuvajući dar zajedništva s tobom,
  molimo te.
Svemogući Bože, ti si nam u našoj ljudskoj nemoći poslao svoga Sina,
Otkupitelja, i darovao Duha Svetoga, da budemo dionici tvoga božanskoga
života. Čuvaj u nama dar zajedništva s tobom i pomozi da tom snagom
susrećemo sve ljude i gradimo svijet. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
SVETKOVINA PRESVETOGA TIJELA I KRVI KRISTOVE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Krist Gospodin je po svome križu i smrti predao sebe za život svijeta.
S vjerom ga zamolimo da u ovome slavlju sakramentalnog zajedništva obnovi u nama
dar božanskoga života.
 
 1. Za Crkvu, kojoj se daruješ u otajstvu euharistije:
  da se svakodnevno obnavlja tim darom te i sama
  postaje kruhom koji se lomi za život svijeta, molimo te.
   
 2. Za svećenike koji su prvi služitelji svetih otajstava:
  obnovi ih u svetosti života te uvijek budu dostojni
  dara što su ga primili, molimo te.
   
 3. Za sve koji osjećaju duhovnu glad:
  pomozi im da prihvate tvoju riječ
  i u njoj nađu put života, molimo te.
   
 4. Za nas okupljene oko stola riječi i stola euharistije:
  da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom
  i za djelatnu ljubav prema braći ljudima, molimo te.
   
 5. Za braću i sestre koji u vjeri usnuše:
  učini ih dionicima nebeske gozbe, molimo te.
Gospodine Isuse Kriste, ti nas u slavlju euharistije krijepiš svojom riječju
i hraniš svojim tijelom i krvlju. Tom spasonosnom hranom obnovi nam duh
da naš život bude trajna hvala tebi. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
 
 
 
 
 
 
 
DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina da nam svojom riječju i životom
bude put spasenja, uputimo svoje molitve proseći snagu vjernoga nasljedovanja:
 1. Za Crkvu koja hodočasti ovom zemljom:
  vodi ju svojim Duhom da uvijek ostane poslušna tvojoj riječi
  i bude znak tvoga spasenja svim ljudima, molimo te.
   
 2. Za sve koji se priznaju Kristovim učenicima:
  rasvijetli im pogled vjere da umiju prepoznati poslanje
  koje im povjeravaš te s pouzdanjem u tebe prihvate križ života, molimo te.
   
 3. Za mlade koji se nalaze pred izazovima radostî što ih nudi svijet:
  ne dopusti da ih zamamnost svijeta odvrati od radosti koju ti daruješ, molimo te.
   
 4. Za sve koji su zauzeti u skrbi za siromašne, potrebite i nemoćne:
  okrijepi ih nesebičnom ljubavlju i radošću služenja, molimo te.
   
 5. Za nas ovdje sabrane:
  učvrsti nam vjeru da i u svim kušnjama života
  Kristov put prihvatimo kao svoj put, molimo te.
Svemogući Bože, usliši nam smjerne molitve i čuvaj nas postojane u vjeri.
Daj nam vjerno ići za tvojim Sinom te jednom zavrijedimo biti dionici tvoje vječnosti. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
SVETKOVINA PRESVETOGA SRCA ISUSOVA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, u svome Sinu Isusu Kristu Bog nam je očitovao čudesnost
svoga čovjekoljublja. Otvorena srca uputimo svoje molitve Kristu Gospodinu,
izvoru spasenja:
 
Ispuni nas svojom ljubavlju, Gospodine.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika:
  čuvaj ju u poslušnosti tvomu Duhu da mudrošću križa
  susreće svijet i svima svjedoči tvoju blizinu, molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve:
  okrijepi ih svetošću života i žarom služenja tvome narodu,
  kako bismo po zajedništvu vjere i ljubavi svi bili jedna obitelj, molimo te.
   
 3. Za ljude koje stavljaš na naš životni put:
  otvorim im srce za tvoju riječ, a nas učini svojim vjernim učenicima
  i svjedocima tvoga dara spasenja, molimo te.
   
 4. Za one koji trpe u osamljenosti i sve koji su ranjeni našom
  sebičnošću ili nesavršenom ljubavlju: da u tebi prepoznaju
  Ljubav koja uvijek oprašta i uvijek vjerna ostaje, molimo te.
   
 5. Za nas ovdje okupljene:
  novi duh i novo srce koje si u nama stvorio,
  obnovi danas u svakom od nas, molimo te.
 
Gospodine Isuse Kriste, u tvome srcu, ranjenu ljubavlju prema nama,
ti nam daješ udioništvo u božanskome životu. Primi naše molitve i sve
naše brige i nasto­janja usmjeri prema daru koji si nam pripravio u vječnosti.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
 
 
 
 
TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, pouzdanom se molitvom utecimo nebeskome Ocu,
koji nas svojom milošću krijepi na putu na koji nas poziva.
 
 1. Tvoja Crkva, Gospodine, novi je narod hodočasnika prema vječnoj domovini:
  budi joj svjetlo na putu kroz svijet da ustrajno naviješta tvoju riječ i svima svjedoči
  snagu ljubavi koja preobražava svijet, molimo te.
   
 2. Hod svoje Crkve povjerio si službi pastira:
  čuvaj ih u svojoj istini i okrijepi ih u radosnome služenju tvome narodu, molimo te.
   
 3. Ljudska sebičnost i nepravda ranjavaju živote mnogih ljudi. Učini nas
  svjedocima tvoje ljubavi prema svima koji trpe u oskudici i osamljenosti, molimo te.
   
 4. Po riječi evanđelja ti nas učiš da je svatko nositelj tvoga poziva:
  obdari nas evanđeoskom mudrošću da vjernost tebi stavimo na početak
  svega što u životu činimo, molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre:
  njihovo hodočašće ovom zemljom okruni
  zajedništvom s tobom u kraljevstvu nebeskom, molimo te.
 
Svemogući Bože, ti si nas po svome Sinu pozvao da hodimo putem spasenja.
Ne dopusti da nas zaslijepi i zaustavi ono što je prolazno; pomozi nam da vjerno
hodimo prema onome što je vječno. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Poslušni Kristovoj riječi i njegovu poslanju,
uputimo svoje molitve nebeskomu Ocu za Crkvu i za sav svijet:
 
 1. Crkvu, zajednicu tvojih vjernika, učinio si znakom spasenja u svijetu:
  daj da, oslobođena od svih navezanosti na prolazno,
  uvijek bude mjesto tvoje blizine za sve ljude, molimo te.
   
 2. Za djelo naviještanja evanđelja odabrao si apostole i učenike:
  daj da se svi koje danas zoveš na put svećeništva radosno
  i u potpunome predanju odazovu tvomu pozivu, molimo te.
   
 3. Za sve ljude do kojih je doprla tvoja riječ spasenja:
  otvori im srca za tvoj dar spasenja i daj da budu graditelji
  tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te. 
   
 4. Za nas ovdje okupljene:
  pomozi nam da se uvijek prepoznajemo tvojim učenicima te sve zadaće
  i službe koje su nam povjerene vršimo u vjernosti evanđelju, molimo te. 
   
 5. Preminulu našu braću i sestre primi u zajedništvo svoje nebeske slave, molimo te.
 
Svemogući Bože, u svome Sinu Isusu Kristu dao si nam dar spasenja i povjerio nam zadaću
svjedočanstva vjere. Čuvaj u nama svoju riječ da bude plodna spasenjem za nas i za ljude
koje susrećemo. Po Kristu Gospodinu našemu.