Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

 

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Braćo i sestre, srca otvorena za svaki Božji dar izrecimo svoje molitve nebeskomu Ocu:
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  obdari ju poučljivošću tvojemu Duhu da vjerno nasljeduje Kristovu poniznost
  i ljubav kao put do novoga zajedništva među ljudima, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  čuvaj ih u svetosti života i rasvijetli mudrošću Duha Svetoga
  da budu vjerni i hrabri predvodnici tvoga naroda na putu spasenja, molimo te.
   
 3. Za djecu i mlade koji započinju novu školsku i katehetsku godinu:
  ti im budi svjetlo u stjecanju novih znanja i u prihvaćanju životnih vrjednota,
  a roditelje, učitelje i sve odgovorne u odgoju i obrazovanju nadahni da im
  budu jasan primjer života koji vodi k tebi, molimo te.
   
 4. Za nas ovdje okupljene:
  pomozi nam da ne robujemo ovomu svijetu, nego da radosno prihvatimo
  put Kristova predanja tvojoj volji, molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre:
  iskaži im svoje milosrđe i otvori im vrata svoje vječnosti, molimo te.
Primi, svemogući Bože, naše usrdne prošnje. Čuvaj u nama radost Duha Svetoga
da vjerno živimo put evanđelja te budemo dostojni dara spasenja.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Krist je u svome posluhu nebe­skomu Ocu prihvatio put poniznosti i križa
te tako svim ljudima očitovao Božju slavu. U zahvalnosti za dar otkupljenja uputimo
svoje molitve Kristu Gospodinu, zajedno zazivajući:

Kriste, usliši nas.
 1. Za Crkvu u svijetu: da ustrajnim naviještanjem evanđelja
  i vjerodostojnim životom svakodnevno objavljuje mudrost tvoje ljubavi,
  iskazane na križu, molimo te.
   
 2. Za sve tvoje vjernike:
  da radosno žive dar krštenja te budu tvoja vjerna slika pred
  Ocem nebeskim i pred svim ljudima, molimo te.
   
 3. Za ljude koji zbog trpljenja ne osjećaju radost života:
  svojom pobjedom na križu ozdravi njihovu tjeskobu
  i daj im otkriti smisao križa, molimo te.
   
 4. Za nas ovdje okupljene:
  pomozi nam svakodnevno hoditi putem poniznosti;
  nauči nas da snagom tvoje ljubavi ljubimo sve ljude, molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre:
  uzdigni ih k sebi i obdari ih životom vječnim, molimo te.
Gospodine Isuse Kriste, ti si prihvatio križ i smrt da bi nas oslobodio grijeha i smrti
i doveo nas u Očev dom. Daj nam vjerno hoditi putem na koji si nas izveo te jednom
budemo dionici tvoje slave. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
 
 
 
 
DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu, Ocu milosrđa i izvoru ljubavi, uputimo svoje molitve zajedno vapijući:
 
Oče milosrđa, usliši nas.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih sinova i kćeri:
  čuvaj ju u istinskoj vjernosti i okrijepi ju hrabrošću
  da svim ljudima svjedoči ljepotu tvoje ljubavi, molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve:
  okrijepi ih mudrošću vodstva i obdari ih radosnim služenjem
  i očinskom brigom za tvoj narod, molimo te.
   
 3. Za roditelje, učitelje, odgojitelje i sve kojima si povjerio skrb za djecu:
  obdari ih nesebičnošću služenja, a istinska ljubav neka uvijek nadahnjuje
  i rasvjetljuje sva njihova djela, molimo te.
   
 4. Za braću i sestre koji trpe u bolesti i osamljenosti:
  pohodi ih svojim svjetlom i ispuni ih nadom, a kršćane ispuni
  nesebičnom ljubavlju kako se nitko ne bi osjetio
  zaboravljenim i napuštenim, molimo te.
   
 5. Za sve koji su izgubljeni u grijehu:
  pohodi ih svojom milošću da spoznaju veličinu
  tvoje ljubavi i radost tvoga očinskoga doma, molimo te.
   
 6. Za ovu zajednicu tvojih vjernika:
  budi nam bliz svojom milošću i pomozi da uvijek živimo
  s pouzdanjem u tvoju dobrotu i milosrđe, molimo te.
Bože, izvore dobrote, u svome Sinu Isusu Kristu ti si sa sobom pomirio sav svijet.
Prodahni nas svojim Duhom da budemo svjedoci tvoga oproštenja i ljubavi za svakoga čovjeka.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, izrecimo ponizno svoje molitve Bogu, koji u ljubavi ostaje vjeran, 
unatoč svim našim nevjernostima:
 
 1. Crkvu, koja živi u svijetu nepravdâ, okrijepi mudrošću evanđelja
  da se uvijek zauzima za evanđeosku pravednost
  te svojim životom naviješta novi svijet, molimo te.
   
 2. Papu našega Franju i sve pastire Crkve vodi svojim Duhom
  da budu mudri predvodnici tvoga naroda na putu svetosti, molimo te.
   
 3. Svima koji upravljaju dobrima i bogatstvom ovoga svijeta daj spoznati
  da je sve što im je povjereno dar tvoje dobrote; obdari ih pravednošću
  i brigom za siromašne i potrebite, molimo te.
   
 4. Braći i sestrama koji su, zbog ljudske nepravde, pritiješnjeni
  siromaštvom i oskudicom, daruj nadu koja tješi, a kršćane potakni
  da im darežljivošću ljubavi očituju tvoju blizinu, molimo te.
   
 5. Nama, koje i danas sitiš svojom riječju, pomozi da prepoznamo blago
  koje si nam udijelio i okrijepi nas za vjernost u svemu što si nam povjerio,
  molimo te.
   
 6. Pokojnoj našoj braći i sestrama oprosti svaku nevjernost
  i obdari ih darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te. 
Bože, Stvoritelju svega i izvore svakoga dobra, usliši nam molitve i ispuni nas
zahvalnošću života za svaki tvoj dar. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu, koji je bogat ljubavlju i milosrđem, poniznom molitvom
izručimo svoje živote, moleći za sve ljude i za cijeli svijet.
 1. Za Crkvu, koju si utemeljio kao zajednicu poslanja:
  daj da pred svim izazovima svijeta hrabro naviješta istinu evanđelja,
  a svojim životom vjerno svjedoči ljubav koja obnavlja svijet, molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve:
  obdari ih bogatstvom Duha Svetoga da budu mudri učitelji tvoga naroda
  i vjerni čuvari dobara koja nikada ne prolaze, molimo te. 
   
 3. Za ljude i narode koji žive u obilju:
  probudi u njima osjećaj za duhovna dobra i potakni ih da blago koje im je
  povjereno radosno i pravedno dijele s onima koji oskudijevaju, molimo te. 
   
 4. Za ovu župnu zajednicu:
  razbistri nam pogled vjere da u svojoj sredini umijemo prepoznati one koji
  su potrebiti naše dobrote i nadahni nas za nesebičnost darivanja, molimo te.
   
 5. Za pokojnu braću i sestre: obdari ih blagom vječnoga života, molimo te.
Bože, darivatelju ljudi, probudi u nama zahvalnost za svaki dar koji od tebe dolazi,
kako bismo mogli biti radosni djelitelji tvoje ljubavi svakom čovjeku
te jednom zavrijedimo biti jedno s tobom, u nebeskoj slavi.
Po Kristu Gospodinu našemu.