Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

 

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, Bog nam je u Kristu pokazao da se prava vjera
očituje u iskrenome pouzdanju u njega i u njegovu riječ.
Ponizno ga zamolimo da u nama učvrsti dar vjere.
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  da bude uvijek poučljiva pred tvojom riječju
  te po svjedočanstvu vjere naviješta tvoje spasenje svim ljudima,
  molimo te. 
   
 2. Svim krštenicima otvori, Gospodine, oči vjere
  da te prepoznaju u svojim bližnjima
  i u njima ti radosno služe, molimo te. 
   
 3. Svojom dobrotom obdari braću i sestre koje smo zapostavili
  svojom sebičnošću; pomozi nam da uvijek budemo svjedoci
  tvoje ljubavi svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
   
 4. Svojom milošću nagradi sve one koji su nam bili učitelji u vjeri,
  a nas ispuni hrabrošću ispovijedanja vjere i pomozi nam
  da te nikada ne zaniječemo pred ljudima, molimo te.
   
 5. Za braću i sestre koja u vjeri usnuše:
  otvori im vrata vječnoga blaženstva, molimo te. 
Primi, Gospodine, naše ponizne molitve. Prati naš životni hod svojom milošću
da snagom vjere i kršćanskoga služenja budemo ustrajni graditelji tvoga Kraljevstva u svijetu.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zahvalni Bogu na svakome daru njegove dobrote,
pouzdanom molitvom zajedno zazovimo njegovu milost za Crkvu i za cijeli svijet. 
 1. Prožmi, Gospodine, svoju Crkvu radosnim pouzdanjem
  u tvoju dobrotu da pred svim izazovima svijeta hrabro naviješta
  radost evanđelja i svojim te životom proslavlja, molimo te.
   
 2. Obnovi, Gospodine, milost vjere u svim krštenicima:
  ozdravi nas od svakoga grijeha da uzmognemo ustati iz
  svoje nemoći i vjerno slijediti put na koji nas zoveš, molimo te.
   
 3. Pogledaj milostivo, Gospodine, sve koji trpe:
  po našemu kršćanskom služenju iskaži im svoju
  očinsku ljubav diznova otkriju radost življenja, molimo te.
   
 4. Obnovi u svima nama duh molitve:
  pomozi nam da u svakodnevnome molitvenom predanju
  otkrivamo tvoju volju te trajno rastemo u poznavanju tebe
  i u svjedočenju vjere svojim bližnjima, molimo te.
   
 5. Pokojnu našu braću i sestre
  obdari darom najvećim – životom vječnim, molimo te. 
Svemogući Bože, sve što je dobro od tebe je. Čuvaj u nama žar molitve
i zahvalnosti tebi kako bi ljepota tvoje ljubavi preobrazila sav život i sve naše odnose. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Ocu, koji znade što nam je potrebno i prije negoli ga zamolimo,
s pouzdanjem uputimo svoje prošnje:
 1. Vodi svjetlom Duha Svetoga svoju Crkvu
  da bude uvijek jednodušna u molitvi te po življenju evanđelja
  gradi novo zajedništvo među ljudima, molimo te. 
   
 2. Prodahni svojom mudrošću i snagom ljubavi papu našega Franju,
  (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve;
  čuvaj u njima hrabrost naviještanja Istine, vjernost na putu evanđelja
  i radost služenja prema svima koji su im povjereni, molimo te.
   
 3. Budi snaga svim misionarima i svim navjestiteljima tvoje riječi,
  a nas učini hrabrim svjedocima kršćanske vjere
  pred ljudima koje susrećemo, molimo te.
   
 4. Pročisti Gospodine našu molitvu od sebičnih htijenja i želja;
  nauči nas da u molitvi otkrivamo tvoju volju te se trajno obnavljamo
  u vjernosti evanđelju, molimo te. 
   
 5. Budi milosrdan prema našoj pokojnoj braći i sestrama:
  iskaži im svoju dobrotu i otvori im vrata svoje vječnosti, molimo te.
Bože, ti nas slabe i grješne uvijek krijepiš svojom milošću. Čuvaj u nama
duh poniznosti i molitve kako bismo umjeli spoznati što nam je uistinu potrebno
i mogli prepoznati darove koje nam s ljubavlju povjeravaš. Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, svjesni svoje ljudske nemoći, uputimo ponizno svoje molitve Bogu,
u kojemu je izvor svakoga dobra i dovršetak svega našega življenja: 
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih učenika:
  daj da po vjernosti evanđelju bude znak tvoje prisutnosti među
  svim narodima i okrijepi ju da živeći tvoj dar spasenja preobražava svijet,
  molimo te. 
   
 2. Za papu našega Franju i sve pastire Crkve:
  ispuni ih mudrošću Kristova križa i duhom
  radosnoga služenja tvojemu narodu, molimo te. 
   
 3. Za ovu okupljenu zajednicu vjernika:
  izliječi nas od svake oholosti pred tobom i pred ljudima
  i pomozi nam radosno slijediti put Kristove poniznosti, molimo te.
   
 4. Čuvaj u nama duh poniznosti da uvijek otkrivamo što je tvoja volja
  te u zahvalnosti prepoznajemo i prihvaćamo svaki dar koji nam povjeravaš,
  molimo te.
   
 5. Za pokojnu našu braću i sestre:
  po svojoj dobroti primi ih u svoje vječno kraljevstvo, molimo te. 
Svemogući vječni Bože, smjernim prošnjama iskazali smo ti svoju odanost.
Rasvijetli svjetlom vjere naš životni hod i pomozi da vjernim nasljedovanjem
evanđelja jednom prispijemo u tvoje Kraljevstvo. 
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
SVI SVETI, svetkovina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Ocu, koji je izvor svake svetosti i vječna nagrada svojim svetima, uputimo svoje ponizne molitve:
 1. Za Crkvu, zajednicu pozvanih na svetost:
  da po evanđeoskome životu svojih vjernika
  gradi novo zajedništvo među ljudima te bude
  znak tvoje blizine svakomu čovjeku, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  ispuni ih mudrošću Duha Svetoga da uvijek prepoznaju put
  na koji nas zoveš te tvoj narod vode putem evanđeoskoga blaženstva,
  molimo te.
   
 3. Za sve one koji su pritisnuti životnim križem:
  čuvaj ih u pouzdanju u tebe i okrijepi ih evan­đeoskom radošću
  koja bol i tjeskobu pretvara u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te.
   
 4. Za sve kršćane:
  da se, vjerni svojemu krsnom pozivu na svetost,
  svakodnevno suobličuju tvomu Sinu te zavrijede biti
  dionici nebeskoga kraljevstva, molimo te.
   
 5. Za nas koje si sabrao oko svoga oltara:
  probudi u nama dar svetosti da životnom radošću
  svjedočimo dar vjere koji si nam povjerio, molimo te.
   
 6. Za preminulu braću i sestre:
  iskaži im svoje milosrđe i primi ih u zagrljaj svoje vječnosti, molimo te!
Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha
i pozvao ga na evanđeosko blaženstvo. Prodahni nas svojim Duhom da umijemo
svakodnevno rasti u daru svetosti te biti svjedoci novoga neba i nove zemlje.
Po Kristu Gospodinu našemu.