Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

SVI SVETI, svetkovina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Ocu, koji je izvor svake svetosti i vječna nagrada svojim svetima, uputimo svoje ponizne molitve:
 1. Za Crkvu, zajednicu pozvanih na svetost:
  da po evanđeoskome životu svojih vjernika
  gradi novo zajedništvo među ljudima te bude
  znak tvoje blizine svakomu čovjeku, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  ispuni ih mudrošću Duha Svetoga da uvijek prepoznaju put
  na koji nas zoveš te tvoj narod vode putem evanđeoskoga blaženstva,
  molimo te.
   
 3. Za sve one koji su pritisnuti životnim križem:
  čuvaj ih u pouzdanju u tebe i okrijepi ih evan­đeoskom radošću
  koja bol i tjeskobu pretvara u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te.
   
 4. Za sve kršćane:
  da se, vjerni svojemu krsnom pozivu na svetost,
  svakodnevno suobličuju tvomu Sinu te zavrijede biti
  dionici nebeskoga kraljevstva, molimo te.
   
 5. Za nas koje si sabrao oko svoga oltara:
  probudi u nama dar svetosti da životnom radošću
  svjedočimo dar vjere koji si nam povjerio, molimo te.
   
 6. Za preminulu braću i sestre:
  iskaži im svoje milosrđe i primi ih u zagrljaj svoje vječnosti, molimo te!
Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha
i pozvao ga na evanđeosko blaženstvo. Prodahni nas svojim Duhom da umijemo
svakodnevno rasti u daru svetosti te biti svjedoci novoga neba i nove zemlje.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
SPOMEN SVIH VJERNIKA POKOJNIKA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, pouzdanom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu,
izvoru i darivatelju života, da naš zemaljski hod upravi na put vječnosti 
te jednom prispijemo u vječno zajedništvo s njim. Molimo zajedno:
 
Prosvijetli nas, Gospodine, svjetlom uskrsnuća.
 
 1. Nadom uskrsnuća rasvijetli hod svoje Crkve
  da nikada ne prestane tražiti izgubljene te svima
  pruža svjedočanstvo tvoje ljubavi i dobrote, molimo te.
   
 2. Našoj braći i sestrama koji se približiše rastanku od ovozemaljskoga života
  daj da radosno uzvjeruju u tvoje spasenje i s radosnom nadom u novi život
  dođu pred tvoje lice, molimo te.
   
 3. Sve koji tuguju za svojim pokojnima okrijepi utjehom vjere
  da spoznaju kako smrt nije kraj nego prelazak u novi život, molimo te.
   
 4. Nebeskim mirom nagradi sve one koji svoje živote
  nesebično ugradiše u mir i slobodu zemaljske nam domovine, molimo te.
   
 5. Nama, koji smo danas u molitvi združeni sa svim pokojnima,
  daj da životom svjedočimo vjeru u uskrsnuće, molimo te.
   
 6. Za svu braću i sestre koji u vjeri preminuše:
  otvori im vrata svoga nebeskog kraljevstva, molimo te.
Primi, svemogući Bože, naše prošnje. Iskaži svoju dobrotu i milosrđe našoj
preminuloj braći i sestrama, a nas ispuni nadom u život koji si nam u vječnosti
pripravio po svome Sinu Isusu Kristu. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 
 
 
TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Ocu, koji je svoga Sina poslao u svijet da pronađe i spasi sve izgubljene,
uputimo svoje ponizne molitve zajedno govoreći: 

Pohodi nas, Gospodine, svojom milošću.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika: da po primjeru Krista Učitelja
  hodi svijetom i svima radosno naviješta tvoje spasenje, molimo te. 
   
 2. Za pastire Crkve: daj da svojim životom uvijek budu dostojni službe
  koju im povjeravaš te, izgrađujući zajedništvo tvojih vjernika,
  budu svjedoci tvoje ljubavi prema svakom čovjeku, molimo te. 
   
 3. Za ovu (župnu) zajednicu: prodahni nas svojim Duhom
  da nam ovo sakramentalno zajedništvo s tobom bude vrelo
  radosnoga nasljedovanja evanđelja, molimo te. 
   
 4. Za ljude koje je grijeh udaljio od tebe: pohodi ih svojim mirom
  i daj da se ponovno raduju zajedništvu s tobom, molimo te.
   
 5. Za braću i sestre koji preminuše: iskaži im svoje milosrđe
  i uvedi ih u radost vječnosti, molimo te. 
Svemogući vječni Bože, po riječi svoga Sina pohodio si nas spasenjem.
Udijeli nam jakost duha da uzmognemo biti živi hram tebi posvećen.
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu, nebeskomu Ocu, koji nas je pozvao da živimo životom uskrsnulih, 
iznesimo svoje molitve, zajedno govoreći: 
 
Obdari nas, Gospodine, životom vječnim.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu spasenja: da vjerno ispunja zadaću koju si joj povjerio
  te bude put uzbiljenja nebeskoga kraljevstva u svijetu, molimo te. 
   
 2. Za papu našega Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  umnoži u njima darove svoga Duha da vjerno ravnaju povjerenim im narodom
  te izgrađuju Crkvu u nadi koja pobjeđuje svaku nepravdu i svako trpljenje, molimo te.
   
 3. Za sve kršćanske obitelji: probudi u njima snagu nesebične ljubavi i zajedništva;
  očituj im svoju blizinu u svim iskušenjima i teškoćama života, molimo te. 
   
 4. Za ovu zajednicu vjernika: rasvijetli nam pogled vjere da svijet i sva zbivanja
  spoznajemo u svjetlu tvoga spasenjskoga nauma te svoj životni hod
  uvijek usmjeravamo prema daru vječnosti, molimo te. 
   
 5. Za našu pokojnu braću i sestre:
  obraduj ih darom vječnoga gledanja tvoga lica, molimo te. 
Svemogući vječni Bože, život što ga živimo dar je tvoje dobrote. Rasvijetli svojom milošću
naše pameti i srca da uvijek slijedimo mudrost evanđelja te budemo dostojni dara vječnosti. 
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, puni pouzdanja u Božju dobrotu, iskrenom se molitvom
utecimo Bogu, u čijoj je ruci naš život i život svega stvorenja. 
 
 1. Rasvijetli svjetlom vjere svoju Crkvu da u zalaganju za čovjeka i za svijet
  nikada ne prestane biti znakom novoga neba i nove zemlje, molimo te. 
   
 2. Vodi u svojoj istini pastire Crkve da, predvodeći tvoj narod, budu hrabri
  navjestitelji Kristova evanđelja i nositelji tvoje ljubavi za svakoga čovjeka, molimo te.
   
 3. Okrijepi ustrajnošću u vjeri svu braću i sestre koji trpe zbog kršćanskoga imena:
  daj da njihova nepokolebljivost bude znamen tvoje ljubavi za sve ljude, molimo te. 
   
 4. Prodahni mudrošću svoje riječi svu braću i sestre koje je zarobila
  ljepota ovoga svijeta i pomozi im otkriti život koji ne prolazi, molimo te. 
   
 5. Prati svojim blagoslovom nas okupljene u tvoje ime:
  daj da sav svoj život i djelovanje u svijetu umijemo usmjeriti
  prema Dolasku tvoga Sina, molimo te. 
   
 6. Iskaži svoje milosrđe našoj pokojnoj braći i sestrama:
  grijehe im milostivo oprosti i otvori im vrata nebeskoga kraljevstva, molimo te.
Usliši, svemogući Bože, naše smjerne molitve. U njima ti izručujemo sebe i sav svoj život.
Okrijepi nas svojim Duhom da se nikad ne udaljimo s puta spasenja na koji si nas izveo. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Krist Gospodin nam je svojom smrću i uskrsnućem
otvorio vrata nebeskoga kraljevstva. Njemu, Kralju svega stvorenja,
uputimo svoje vapaje moleći: 

Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!
 
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika: pomozi joj da se nikada
  ne odijeli od tebe te življenjem evanđelja bude svemu svijetu
  jasan znak tvoga kraljevstva, molimo te. 
   
 2. Za papu našega Franju i sve pastire kojima si povjerio vodstvo
  svoga svetoga naroda: daj da, po primjeru tvoga predanja na križu,
  budu uvijek spremni zauzeti se za spasenje svakoga čovjeka, molimo te. 
   
 3. Za vladare koji upravljaju ‘kraljevstvima’ ovoga svijeta:
  nadahni ih da promiču istinsku pravednost te se zauzimaju
  za izgradnju mira u cijelome svijetu, molimo te. 
   
 4. Za našu domovinu: probudi u svim njezinim građanima odgovornost
  za sve što nam je zajedničko, a kršćane nadahni da vjernim življenjem
  evanđelja preobražavaju lice cjelokupnoga društva, molimo te. 
   
 5. Za nas, u tvoje ime ovdje sabrane: daj nam proniknuti u otajstvo
  tvoga križa da svoja trpljenja prihvatimo kao put spasenja, molimo te. 
   
 6. Za preminulu braću i sestre: otvori im vrata raja, molimo te.
Gospodine Isuse Kriste, Kralju svega stvorenja, Ti si početak i dovršetak svega.
Nadahnjuj i prati naše misli i naša djela kako bismo svojim životom gradili u svijetu
Kraljevstvo koje si nam po svome križu i uskrsnuću darovao. Koji živiš i kraljuješ.