Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

SVETKOVINA PRESVETOGA TIJELA I KRVI KRISTOVE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, Krist Gospodin je po svome križu i smrti
predao sebe za život svijeta. S vjerom ga zamolimo
da u ovome slavlju sakramentalnoga zajedništva
obnovi u nama ljepotu božanskoga života.

 
 1. Za Crkvu, kojoj se daruješ u otajstvu euharistije:
  da se svakodnevno obnavlja tim darom te i sama
  postaje kruhom 
  koji se lomi za život svijeta, molimo te. 
   
 2. Za svećenike, služitelje svetih otajstava:
  obnovi ih u svetosti života da uvijek budu
  dostojni dara što su ga primili, molimo te. 

   
 3. Za sve koji osjećaju duhovnu glad:
  rasvijetli ih svojom milošću da prihvate tvoju riječ
  i u njoj nađu put života, 
  molimo te. 
   
 4. Za nas okupljene oko stola riječi i stola euharistije:
  da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom
  i za djelatnu ljubav prema braći ljudima, molimo te. 

   
 5. Za braću i sestre koji u vjeri usnuše:
  učini ih dionicima svoje nebeske gozbe, molimo te. 
Gospodine Isuse Kriste, ti nas u slavlju euharistije krijepiš svojom riječju
i hraniš svojim tijelom i krvlju. 
Tom spasonosnom hranom obnovi nam duh
da nam sav život bude na hvalu tebi. 
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. 
 
 
 
 
 
 
JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU         14. LIPNJA 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Braćo i sestre, Bogu, milosrdnom Ocu, koji nas je po Kristu pozvao
da budemo vrijedni graditelji njegova kraljevstva, 
uputimo svoje smjerne prošnje.
 
 1. Gospodine Bože, pohodi svojim smilovanjem Crkvu koja
  okuplja tvoje vjerne: ti joj budi svjetlo i putokaz u naviještanju
  evanđelja 
  i u zauzimanju za dobrobit svih ljudi, molimo te.
   
 2. Gospodine Bože, zbliži ljubavlju i istinskim povjerenjem
  pastire Crkve i povjerene im zajednice vjernika kako bi
  ljepota zajedništva zasjala na licu Crkve, molimo te.

   
 3. Gospodine Bože, ohrabri svojim Duhom ljude do kojih
  dopire riječ evanđelja: 
  pomozi im da odlučno nasljeduju 
  Krista Učitelja, molimo te.
   
 4. Gospodine Bože, svakodnevno susrećemo ljude koji se odupiru
  tvomu daru spasenja: okrijepi nas da im svojim življenjem evanđelja
  umijemo biti svjedoci tvoje 
  blizine i smilovanja, molimo te.
   
 5. Gospodine Bože, obdari nas istinskim pouzdanjem u tvoju riječ
  i snagom 
  za djela na koja nas pozivaš, molimo te.
Bože, Oče milosrđa, usliši naše molitve i po svojoj dobroti oslobodi nas
od slabosti i grijeha kako bismo uvijek mogli rasti u životnom odazivu
na tvoju riječ. 
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
 
 
DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU         21. LIPNJA 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina
da nam bude put spasenja, uputimo svoje molitve,
proseći snagu 
vjernoga nasljedovanja:
 
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika: 
  vodi ju svojim Duhom i pomozi da pred teškoćama
  i protivljenjima svijeta nikad ne posustane svjedočiti
  radost evanđelja, molimo te.

   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  čuvaj ih u svetosti života da budu vrijedni predvodnici
  i mudri učitelji tvoga naroda na hodočašću prema
  vječnoj domovini, molimo te.

   
 3. Za mlade koji se nalaze pred izazovom radostî
  što ih nudi svijet: ne dopusti da ih zamamnost svijeta
  odvrati od radosti 
  koju ti daruješ, molimo te.
   
 4. Sve koji su zauzeti u skrbi za siromašne, potrebite
  i nemoćne okrijepi nesebičnošću i radošću služenja, molimo te.

   
 5. Za nas ovdje sabrane: 
  okrijepi nam vjeru da Kristov život
  prihvatimo kao svoj put, molimo te.
Svemogući Bože, usliši nam smjerne molitve i čuvaj nas postojane
i vjerne u svim iskušenjima života. Daj nam vjerno ići za tvojim Sinom
te jednom zavrijedimo biti dionici tvoje slave.
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
 
TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU         28. LIPNJA 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, poučeni primjerom Kristova predanja
u volju Očevu, s pouzdanjem se utecimo nebeskomu Ocu,
moleći za 
dar ljubavi koja preobražava svijet.
 
 1. Rasvijetli put svoje Crkve da proročkom hrabrošću hrabro naviješta
  istinu evanđelja te, vjerna Kristovoj ljubavi na križu, 
  bude ustrajna
  nositeljica tvoje blizine svakomu čovjeku, molimo te.

   
 2. Prodahni svojom mudrošću papu Franju i sve pastire Crkve:
  čuvaj ih hrabrima pred svim protivljenjima svijeta i nadahni ih
  jasnoćom naviještanja tvoje istine, 
  molimo te.
   
 3. Otvori nam oči vjere da te umijemo prepoznati u svojim bližnjima
  i u svima koji trpe; daruj nam snagu radosne i darežljive ljubavi
  prema svima koji su u potrebi, molimo te.

   
 4. Pomozi nam, Gospodine, da s radošću prigrlimo križ života;
  oslobodi nas svake navezanosti na svijet i zemaljska dobra
  kako bismo bili dostojni dara vječnosti, molimo te.

   
 5. Primi u svoj očinski zagrljaj našu pokojnu braću i sestre
  i obraduj ih darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.
Svemogući Bože, izručujemo tvojoj očinskoj dobroti svoje molitve.
Ne dopusti da nas na putu kroz svijet zaslijepi i zaustavi ono što je
prolazno i daj da, slijedeći mudrost Kristova križa, vjerno hodimo
prema daru vječnosti. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU         5. SRPNJA 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Bog svoju mudrost i otajstvo spasenja
otkriva malenima i poniznima. 
Uputimo mu iskrene molitve
da duh 
evanđeoske malenosti ispuni naša srca.
 
 1. Vodi, Gospodine, svoju Crkvu kroz svijet: 
  daj da vjerno nasljeduje mudrost Kristova križa
  i tako gradi tvoje Kraljevstvo među ljudima, molimo te. 

   
 2. U svojoj istini podrži pastire Crkve i sve navjestitelje tvoje riječi:
  ne dopusti da se daju zavesti izazovima svijeta, već da se uvijek
  podlažu tvojemu jarmu, koji daruje ljepotu življenja, molimo te.

   
 3. Budi bliz svima koji trpe, osobito onima koji zbog ljudskih nepravdâ
  podnose bijedu i siromaštvo: obnovi u njima radost života,
  a kršćane usavrši u ljubavi da budu velikodušni
  prema svim potrebitima, molimo te.

   
 4. Prodahni nas odgovornošću za društvo i našu domovinu
  te za nositelje vlasti i javnih služba umijemo odabrati ljude
  vođene mudrošću evanđelja i brigom za opće dobro, molimo te.

   
 5. Iskaži svoje milosrđe našoj pokojnoj braći i sestrama:
  grijehe im milostivo oprosti 
  i uvedi ih u svjetlost svoga lica, molimo te.
Svemogući Bože, primi i po svojoj dobroti usliši molitve ove svoje zajednice.
Nek tvoja mudrost uvijek nadahnjuje naše riječi i djela, naša htijenja i molitve,
kako bismo s potpunom radošću živjeli ono što je veliko u tvojim očima. 

Po Kristu Gospodinu našemu.