Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Bog nam je uputio svoju riječ koja preobražava
naše živote i čini u nama svoja djela. Molimo ga da svojim Duhom
potpomogne naša nastojanja u življenju 
dara vjere:
 1. Vodi Svojim Duhom, Gospodine, Crkvu na putu kroz svijet:
  daj da uvijek bude otvorena tvojoj mudrosti i, uvijek pozorna na
  tvoju riječ, vjerno izvršava poslanje koje si joj povjerio, molimo te.

   
 2. Prodahani radošću služenja sve navjestitelje tvoje riječi:
  pomozi im 
  da svjedočanstvom života i djelotvornom ljubavlju
  potvrđuju ono što riječju propovijedaju, molimo te.

   
 3. Probudi u našim obiteljima duh molitve da životna iskušenja
  ne uguše dar vjere i snagu povjerenja u tvoju ljubav i blizinu, molimo te.

   
 4. Za nas ovdje okupljene:
  otvori nam srca 
  da sjeme tvoje riječi pronađe u nama plodno tlo,
  te i sami budemo sjeme tvoje dobrote za ljude koje stavljaš
  na naš 
  životni put, molimo te.
   
 5. Za braću i sestre koji u vjeri preminuše:
  pogledaj ih u svojoj blagosti i daj da dobro koje su sijali na njivi
  života uzraste u plod vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.

   
Primi i usliši, Gospodine, naše prošnje. Vjeru, koju si u nama začeo
po otajstvu krštenja ikoju hraniš svojom riječju, obilno 
zalij svojom
milošću te zavrijedimo biti dionici 
tvoje vječnosti.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 
 
 
 
 
 
ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu Stvoritelju, koji nam je u svojoj ljubavi podario život i obdario nas
snagom za dobra djela, uputimo svoje molitve zajedno proseći:

 
Usliši nas, Gospodine.
 
 1. Crkvu svoju okrijepi snagom Duha da uvijek bude poslušna
  tvojoj volji i postojana na tvome putu pred svim iskušenjima svijeta,
  molimo te.

   
 2. Budi svjetlo papi našemu Franji, (nad)biskupu našemu I.
  i svim pastirima Crkve: obdari ih mudrošću vodstva
  kako bi u tvome narodu rasla vjernost prema tebi,
  a evanđeoska ljubav preobražavala sva nastojanja
  i sve odnose među ljudima, molimo te. 

   
 3. Pohodi milošću svoga Duha sve one koji siju laž, mržnju i zlo;
  daruj im milost obraćenja i povedi ih putem spasenja, molimo te.

   
 4. I u nama je, Gospodine, skriveno još toliko zla:
  oslobodi nas od svakoga robovanja grijehu i daj nam rasti
  u tvojoj milosti da budemo kvasac novoga svijeta, 
  molimo te.
   
 5. Našoj braći i sestrama koji umriješe ovomu životu
  oprosti svaki grijeh 
  i po svome milosrđu uvedi ih
  u dom 
  svoje vječnosti, molimo te.
Gospodine, po svome daru spasenja u nas si pohranio
sjeme božanskoga života. Okrijepi nas svježinom svoga Duha
da 
vjerno hodimo putem tvojih zapovijedi te se nikad ne umorimo
činiti dobro. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Bog Otac u nas je pohranio blago svoga Kraljevstva.
Zahvalni na njegovu pozivu i daru, molimo ga za mudrost i snagu
vjernoga nasljedovanja puta evanđelja.
 1. Svojoj Crkvi, Gospodine, dao si zadaću da bude znak tvoga
  Kraljevstva na zemlji: 
  vodi ju svojom milošću da njezin život
  bude vjerna slika tvoje dobrote prema svakom čovjeku, molimo te.

   
 2. Obnovi radost služenja u svima kojima si povjerio brigu
  za tvoj sveti narod: budi im snaga u njihovim nastojanjima,
  mudrost u svim traganjima i radost u svim sumnjama i neuspjesima,
  molimo te.

   
 3. Sve koji su zarobljeni blagom ovoga svijeta obogati svojom milošću
  da u življenju tvoje riječi prepoznaju put do istinske radosti 
  i mira,
  molimo te.

   
 4. Gospodine, u ovome svetom susretu s tobom hraniš nas
  svojom riječju i Kristovim tijelom: ne dopusti da zakopamo
  tvoje blago 
  i pomozi da ga s ljubavlju dijelimo svima 
  koje ćemo susresti, molimo te.
   
 5. Puninom svoga spasenja u Kraljevstvu nebeskom
  obdari našu braću i sestre 
  koji preminuše, molimo te.
Primi, svemogući Bože, naše smjerne molitve i daj nam ustrajno nastojati
oko svega što si 
nam darovao i povjerio. Naše življenje dara vjere
zalij svojom milošću da svi koje stavljaš 
na naš životni put osjete
ljepotu tvoje ljubavi. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, nebeskomu Ocu, koji nas hrani svojom milošću
i poziva da darovani kruh života dijelimo sa svima koji za njim gladuju,
uputimo svoje molitve:

 
Pomozi nam Gospodine.
 
 1. Prati, Gospodine, Duhom mudrosti svoju Crkvu:
  ne dopusti da se utopi u brigama za ovozemaljske potrebe ljudi; 

  okrijepi ju da svijetu ustrajno dijeli kruh života vječnoga, molimo te.
   
 2. Nadahni svoje vjernike da otkriju blago koje si u njih pohranio
  i potakni ih da se svakodnevno hrane tvojom riječju, 
  molimo te.
   
 3. Sve one koji raspolažu dobrima ovoga svijeta prodahni
  evanđeoskom pravednošću da budu radosni djelitelji
  tvojih dobara svim potrebitima, molimo te.

   
 4. Po našoj kršćanskoj ljubavi utaži, Gospodine, tjelesnu glad
  siromašnih i potrebitih, a po našemu življenju evanđelja pokaži put
  svima koji gladuju za spasenjem, molimo te.

   
 5. Svojim blagoslovom nagradi sve one čiju smo dobrotu
  osjetili u trenutcima nevolje  i potrebe, molimo te.
Svemogući Bože, u ovoj otajstvenoj gozbi hraniš nas kruhom života
i daješ nam predokus vječnosti. Pomozi nam da, okrijepljeni tom snagom,
budemo 
svjedoci i graditelji novoga svijeta. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Krist Gospodin okupio nas je danas oko svoga stola
da bismo u zajedništvu s njime iskusili zbilju preobraženoga života.
U tome zajedništvu utecimo se nebeskomu Ocu molitvom:

 
Smiluj nam se, Gospodine.
 
 1. Za Crkvu, zajednicu Kristovih vjernika: 
  da živeći i svjedočeći evanđelje bude trajan znak tvoje
  prisutnosti svima koji čeznu za spasenjem, molimo te. 

   
 2. Za pastire i učitelje tvoga naroda:
  rasvijetli ih svojom istinom da u molitvi i otvorenosti tvojoj Riječi
  spoznaju tvoju volju i razaznaju put radosnoga služenja, molimo te.

   
 3. Za ljude nad koje se nadvila tama zla i grijeha:
  daj im iskusiti ljepotu tvoje milosti te ustraju
  na putu obraćenja, molimo te.

   
 4. Za nas ovdje sabrane:
  daj da naši životi uvijek odražavaju novost po kojoj si nas
  u krštenju na novi život rodio, molimo te.

   
 5. Za pokojnu našu braću i sestre: 
  iskaži im svoje milosrđe i daruj im radost vječnosti
  pred tvojim licem, molimo te.
Svemogući vječni Bože, ti nam u spomen-slavlju tvojih spasenjskih djela
daješ iskusiti radost vječnoga života. Okrijepi nas svojim Duhom da,
živeći dar vjere, preobražavamo lice ovoga svijeta i tako gradimo
tvoje kraljevstvo među ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.