Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

DVADEST I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu, svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina da nam podari spasenje, 
s pouzdanjem uputimo svoje molitve:
 1. Za Crkvu u svijetu:
  da svi njezini sinovi i kćeri svojim životnim predanjem budu
  graditelji tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te.

   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  daruj im mudrost u upravljanju, hrabrost u propovijedanju
  i radost u služenju kako bi sva Crkva rasla u spoznanju
  i življenju Kristova evanđelja, molimo te.

   
 3. Za nas ovdje sabrane:
  da u poniznosti i zahvalnosti prihvaćamo život kao
  dar tvoje dobrote te vjerno vršimo poslanje koje nam povjeravaš,
  molimo te.

   
 4. Prodahni nas duhom svoje ljubavi da u svim bolesnima,
  siromašnima i osamljenima prepoznajemo Kristovo lice
  te im budemo nositelji tvoje dobrote i blizine, molimo te. 

   
 5. Za braću i sestre koji po smrti napustiše ovaj svijet:
  po svome milosrđu oprosti im grijehe i primi ih u svoje
  vječno kraljevstvo, molimo te.

   
Svemogući Bože, utječemo se tvojoj dobroti i molimo te:
rasvjetljuj i vodi svojom mudrošću naš životni hod da uvijek
budemo spremni prihvatiti Krista i njegovu riječ te budemo
ustrajni graditelji tvoga kraljevstva u svijetu. Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
DVADEST I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, molitvom se utecimo nebeskomu Ocu koji nas je
u ljubavi sabrao na ovoj gozbi svoje riječi i
 svoga tijela. 
 1. Gospodine, ravnaj životom svoje Crkve da bude trajno zaodjevena 
  u ruho služenja tebi i svima koji trpe te svjedočanstvom evanđelja
  ustrajno privodi ljude tvojemu kraljevstvu, molimo te. 

   
 2. Gospodine, budi svjetlo i snaga života papi našemu Franji
  i svim pastirima Crkve da po njihovu vodstvu tvoja Crkva
  bude mjesto zajedništva za sve tvoje vjernike, molimo te.
   
   
 3. Gospodine, rasvijetli svojom mudrošću naše želje
  i htijenja 
  da uvijek želimo ono što je tvoja volja
  i zdušno se zalažemo oko svega 
  na što nas pozivaš, molimo te. 
   
 4. Gospodine, pohodi svojom dobrotom naše obitelji:
  ozdravi u njima sve što je ranjeno grijehom i okrijepi ih
  spremnošću za radosno služenje, molimo te.

   
 5. Gospodine, primi naše pokojne za stol zajedništva
  s tvojim svetima 
  i u nebu proslavljenima, molimo te. 
 
Bože, tvojom smo milošću dionici ove euharistijske gozbe.
Daj da nam ona bude predokus vječnosti i vrelo snage za
novo zajedništvo s braćom ljudima. 
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
DVADEST I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, zahvalni nebeskomu Ocu na svakoj njegovoj riječi
i na daru izabranja u narod otkupljenika, izrecimo mu ponizno svoje molitve.

 
 1. Rasvijetli svojim Duhom život Crkve da uvijek bude vjerna tvojoj Riječi
  te radost spasenja naviješta svakomu čovjeku, molimo te. 

   
 2. Za pastire Crkve i sve odgovorne u ravnanju tvojim svetim narodom:
  da u svjetlu evanđelja uvijek raspoznaju što je vječno, 

  a što vremeni­to i prolazno, molimo te. 
   
 3. Okrijepi, Gospodine, svojom snagom živote i nastojanja naših
  misionara i misionarki u širenju Radosne vijesti, a sve kršćane
  potakni na odgovornost za rast tvoga Kraljevstva među svima
  koji te još ne upoznaše, 
  molimo te.
   
 4. Sve one koji raspolažu bogatstvima ovoga svijeta
  ispuni odgovornošću i brigom 
  za ljude i narode
  koji trpe glad i siromaštvo, 
  molimo te. 
   
 5. Nas ovdje sabrane prodahni mudrošću Kristova križa
  da umijemo ravnati svojim željama i htijenjima
  te svoje brige usmjerimo prema tvome daru spasenja, molimo te.


   
Gospodine, Bože naš, ne dopusti da nas zamamnosti ovoga svijeta
odijele od tebe. U svim iskušenjima prati svojom milošću naše misli
i naša djela da te nikad ne zaniječemo, nego da te životom proslavljamo. 

Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Krist je svojom poslušnošću Ocu i predanjem na križu
pokazao put našoj ljubavi. Otvorena srca uputimo svoje molitve
Ocu nebeskom, zajedno govoreći:

Smiluj nam se i usliši nas, Gospodine.
 1. Za Crkvu u svijetu:
  vodi ju svojim Duhom da vjerno nasljeduje put evanđelja
  te svim ljudima svjedoči ljepotu tvoje ljubavi, 
  molimo te. 
   
 2. Za sve koji se priznaju tvojim vjernicima:
  probudi u njima snagu vjere i radost pripadnosti tvojoj Crkvi
  te spoznaju da su poslani biti svjedoci evanđelja svojim bližnjima,
  molimo te. 

   
 3. Za ljude koji nose teret bolesti i osamljenosti:
  okrijepi ih pouzdanjem u tebe; otvori im oči srca da svoja
  trpljenja prepoznaju kao put rasta u ljubavi prema tebi, molimo te. 

   
 4. Za nas ovdje sabrane: nadahni nas da tebe ljubimo iznad svega
  i tvojom ljubavlju ljubimo sve ljude, osobito one koji nam nemaju
  čime uzvratiti, molimo te. 

   
 5. Za pokojnu našu braću i sestre:
  ljubav koju si im iskazao u ovome životu,
  okruni darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te. 

   
Svemogući Bože, darom svoje ljubavi pozvao si nas u život i priveo nas
na put spasenja. Vodi nas svojom milošću da vjerno hodimo putem tvojih
zapovijedi i tvoju ljubav darujemo svima koje izvodiš na naš životni put. 

Po Kristu Gospodinu našemu.