Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 
 
 
DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, po Kristu Isusu nebeski nam je Otac darovao spasenje
i među nama uspostavio 
svoje Kraljevstvo. Otvoreni tome daru, 
uputimo nebeskomu Ocu svoje molitve. 
 
 1. Prodahni svojim Duhom Crkvu, zajednicu vjernika,
  da vjernim življenjem evanđelja gradi tvoje Kraljevstvo među ljudima 

  i svima bude znak tvoje blizine i ljubavi, molimo te. 
   
 2. Vodi u svojoj mudrosti papu Franju, (nad)biskupa našega I.
  i sve pastire Crkve 
  kako bi svi vjernici nepokolebljivo mogli slijediti
  put svetosti i ljubavi prema svakom čovjeku, molimo te.

   
 3. Obnovi u svim krštenicima dar novoga života;
  probudi u njima radost pripadnosti Crkvi 
  i okrijepi ih
  u nasljedovanju Evanđelja 
  koje obnavlja svijet, molimo te.
   
 4. Sve očeve i majke nadahni da budu odgovorni za obitelji koje si im povjerio:
  daj da svaka obitelj bude dom tvoje prisutnosti i mjesto rasta u vjeri i kršćanskoj ljubavi,
  molimo te.

   
 5. Pohodi svojom milošću nas ovdje sabrane da uvijek umijemo čuti tvoju riječ
  i prepoznati tvoje lice u svima koji trpe, molimo te.
Gospodine Bože naš, iz tvoje smo ljubavi stvoreni i po otajstvu krštenja na novi život preporođeni.
Neka, molimo te, snaga Duha Svetoga siđe na nas 
da u vjeri i pouzdanju u tebe uvijek hodimo 
te životom gradimo tvoje Kraljevstvo. Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
 
 
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
 
 
Braćo i sestre, Bog je u Kristu pohodio svijet i obdario nas svjetlom
koje pobjeđuje svaku tamu i svaki grijeh. U otvorenosti tome daru spasenja
molitvom se utecimo Kristu Gospodinu:
 1. Rasvijetli, Gospodine, svojim Duhom put Crkve da uvijek bude vjerna
  evanđeoskom poslanju 
  te u svim kušnjama i izazovima svijeta
  svjedoči Novost života koju si nam darovao, molimo te. 

   
 2. Obdari, Gospodine, svojom mudrošću papu Franju i sve pastire Crkve
  da tvoj narod vjerno predvode u istini i ljubavi, te svi vjernici
  budu svjedoci radosti evanđelja, molimo te. 

   
 3. Probudi u srcima naših mladih radosnu spremnost
  da se odazovu tvome pozivu 
  na život u svećeništvu i redovništvu, molimo te. 
   
 4. Pogledaj, Gospodine, nas ovdje sabrane i pomozi da u tvome pogledu
  prepoznamo svjetlo koje oslobađa od svake tame 
  i otvara put novoga života,
  molimo te.

   
 5. Primi, Gospodine, u nebesko Kraljevstvo našu pokojnu braću i sestre:
  nagradi ih radošću vječnoga gledanja tvoga lica, molimo te. 
Gospodine Isuse Kriste, ti si evanđelje spasenja došao navijestiti svim narodima. 
Usliši molitve ovdje okupljenih vjernika i svojim nas Duhom okrijepi da životom budemo
nositelji radosti spasenja koje nam daruješ. 
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. 
 
 
 
 
 
 
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
 
 
Svemogućemu Bogu, koji je izvor radosti i put do vječnoga blaženstva, 
uputimo svoje ponizne molitve: 
 1. Za Crkvu koju si pozvao na život evanđeoskog blaženstva:
  da svjedočanstvom života bude znak novog neba i nove zemlje, molimo te. 

   
 2. Za pastire Crkve: 
  udijeli im evanđeoske mudrosti kako bi po njihovu vodstvu i naučavanju 
  sva Crkva živjela životom koji proslavlja tvoje ime i naviješta tvoj slavni dolazak,
  molimo te. 

   
 3. Za sve kršćane:
  prodahni ih Kristovom ljubavlju 
  da radosno dijele patnju i bol svih koji trpe 
  te tako u svijetu grade tvoje kraljevstvo, molimo te. 
   
 4. Za nas ovdje sabrane: 
  ispuni nas mudrošću Duha Svetoga da umijemo ispravno vrjednovati 
  zemaljska dobra i uvijek težiti za onim nebeskima, molimo te. 
   
 5. Za pokojnu našu braću i sestre: 
  izliječi ih od rana ljudske nesavršenosti 
  i obdari ih vječnim blaženstvom, molimo te. 
Svemogući Bože, u svome Sinu Isusu Kristu pokazao si nam put blaženstva. 
Čuvaj nas ustrajne na putu vjere te jednom dospijemo do vječnog zajedništva s tobom. 
Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
 
 
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Ocu nebeskom, koji nas je u Kristu obdario svjetlom spasenja,
uputimo svoje molitve za Crkvu i za cijeli svijet:
 1. Rasvijetli hod svoje Crkve da po vjernosti tvojoj istini 
  i po svjedočenju evanđeoske ljubavi bude i danas svjetlo narodâ, molimo te.
   
 2. Prodahni evanđeoskom hrabrošću i svetošću života pastire Crkve 
  i sve navjestitelje tvoje riječi: daj da po njihovu vjernom služenju 
  sva Crkva hodi putem spasenja, molimo te. 

   
 3. Pohodi svojom milošću sve naše obitelji da, okrijepljene snagom obiteljske molitve, 
  budu sveto mjesto zajedništva u vjeri i ljubavi, molimo te.
   
 4. U svima nama probudi kršćansku odgovornost za svijet u kojemu živimo:
  obnovi nas u vjeri 
  i pomozi nam da po življenju evanđelja 
  budemo sol zemlje i svjetlo svijeta, molimo te.
   
 5. Svjetlom vječnoga života obasjaj našu pokojnu braću i sestre 
  i daruj im svoj mir, molimo te.
Oče, izvore svakoga dobra, s pouzdanjem u tvoju dobrotu izričemo ti ove molitve.
Ti ih usliši i svojim nas svjetlom obdari 
da uzmognemo zdušno se zauzimati za sve što te molimo.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, Bog nas je u Kristu pozvao da, oslobođeni od svakoga robovanja, hodimo u novosti života. Uputimo nebeskome Ocu molitve, zajedno govoreći:
 
Prati nas svojom milošću, Gospodine.
 
 1. Rasvijetli svojim Duhom put Crkve da, vjerna evanđelju, umije svim ljudima 
  donijeti radost i svjedočiti spasenjsku snagu Kristovih zapovijedi, molimo te. 
   
 2. Čuvaj u svjetlu svoje istine sve pastire Crkve; 
  obdari ih hrabrošću naviještanja tvoje riječi pred svim iskušenjima života 
  i pred svim protivljenjima svijeta, molimo te.
   
 3. Okrijepi snagom svjedočanskoga života sve kršćane u našemu društvu
  kako bi, nasljedujući evanđelje, gradili novi svijet 
  i sve ljude povezivali
  ljepotom Kristove ljubavi, 
  molimo te.
   
 4. Za one koji zbog vjernosti evanđelju trpe prijezir i poniženje:
  pomozi im da ne posustanu na putu vjere i daj da njihovo svjedočanstvo
  bude zalog evanđeoske preobrazbe svijeta, molimo te.

   
 5. Obnovi u nama sve što je ranjeno grijehom i nevjernošću tebi;
  daruj nam snagu vjere 
  da uvijek prepoznajemo put istine
  i radosno 
  ti služimo u potpunome predanju srca, molimo te.
Primi, Oče nebeski, naše molitve i obnovi nam želju da te još jasnije spoznamo
i još vjernije slijedimo. Prati svojom milošću naše odluke i naša nastojanja na putu vjere.
Po Kristu Gospodinu našemu.