Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA


Braćo i sestre, nebeski nas je Otac obdario darom ljubavi i okrijepio snagom svoga Duha.
Obratimo mu se smjernom molitvom da uvijek budemo vjerni suradnici Duha Svetoga.

Daj nam svoga Duha, Gospodine.

 1. Neka Duh Sveti bude Nadahnitelj i Branitelj tvoje Crkve u naviještanju evanđelja,
  u življenju vjere i u zauzimanju za dobrobit svekolikoga društva, molimo te.

   
 2. Prodahni mudrošću Duha Svetoga papu Franju i (nad)biskupa našega I.:
  daj da u službi upravljanja i naučavanja budu vjerni tvojoj riječi
  i istinski svjedoci tvoje ljubavi, molimo te.

   
 3. Sve obitelji u našemu narodu pohodi svojom milošću da spoznaju dar zajedništva
  i svetost sakramenta iz kojega su nastale; pomozi svim supružnicima da jedni drugima
  budu pomoć i poticaj u življenju vjere i u odgoju djece na putu spasenja, molimo te.

   
 4. Naše mlade, koji u ovome svetom vremenu Vazma pristupaju sakramentu potvrde,
  obdari oduševljenjem za Kristovo evanđelje i pomozi im da se u svim životnim brigama
  i traženjima daju voditi svjetlom tvoga Duha, molimo te.

   
 5. Nas, sabrane u tvoje ime, ispuni svojim mirom i učini radosnim nositeljima
  tvoje ljubavi svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.

Bože, ljubitelju ljudi, u daru Duha Svetoga dao si nam Branitelja koji nas čuva postojane
u tvojoj istini. Ozdravi u nama sve što je tebe nedostojno i pomozi da svakodnevno rastemo
u spoznanju Dara koji si u nas pohranio. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

 

UZAŠAŠĆE GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA
 

Krist Gospodin svojim je uskrsnućem uzašao u slavu Očevu
da bi nama otvorio put u vječnost. Zajedno ga zamolimo:

Oživi nas svojim Duhom, Gospodine.

 1. Ti si pred očima učenika uzašao u slavu neba:
  daj da Crkva, zajednica tvojih vjernika, uvijek bude poslušna tvome Duhu
  te sva svoja nastojanja usmjerava prema daru vječnosti, molimo te.

   
 2. Ti si učenike poslao da budu svjedoci velikih djela tvoje ljubavi:
  probudi u svim krštenicima odgovornost za  spasenje drugih
  i za kršćansko lice društva u kojemu žive, molimo te.

   
 3. Ti si iz muke i smrti uzašao u novi život:
  svima koji trpe rasvijetli smisao križa i pomozi
  da te u trpljenju još više ljube, molimo te.

   
 4. Ti si prije uzašašća k Ocu svoje učenike učvrstio u vjeri:
  obnovi u našim obiteljima dar vjere da ustrajnim življenjem evanđelja
  budemo snaga koja u život društva unosi ljepotu tvoga Kraljevstva, molimo te.

   
 5. Ti si svojim vjernima pripravio mjesto u Očevu domu:
  primi u nebesko blaženstvo našu pokojnu braću i sestre, molimo te.

   

Gospodine Isuse Kriste, uzašašćem k Ocu postao si na nov način prisutan među nama.
Rasvijetli nam pogled vjere da tvoju blizinu možemo uvijek prepoznati u riječi kojom nas vodiš,
te naš život bude put k slavi koju si nam pripravio. Koji živiš.

 

 

 


SEDMA VAZMENA NEDJELJA


Braćo i sestre, otvorena srca iznesimo pred nebeskoga Oca svoje molitve da snagom
Duha Svetoga obnovi u nama dar vjere i spremnost za radosno udioništvo u životu Crkve.

 1. Da Crkva, zajednica vjernika, bude uvijek poslušna mudrosti Duha Svetoga
  te trajno raste u istini vjere i u ljubavi prema svakomu čovjeku, molimo Gospodina!

   
 2. Da svi koji u Crkvi nose službu naviještanja evanđelja budu svojim životom
  vjerni svjedoci onoga što propovijedaju, molimo Gospodina!

   
 3. Da svi mi budemo uvijek otvoreni djelovanju Božjega Duha te,
  povjeravajući Bogu svoje živote, spremno sudjelujemo u širenju Radosne vijesti
  i u izgradnji Božjega kraljevstva među ljudima, molimo Gospodina!

   
 4. Da u licima ljudi koji trpe u osamljenosti, siromaštvu i drugim nedaćama,
  umijemo prepoznati Božji poziv na radosno dijeljenje ljubavi
  kojom nas je on sam ljubio, molimo Gospodina!

   
 5. Da svi koji su u vjeri preminuli, ugledaju Božje milosno lice
  i prime nagradu vječnoga života, molimo Gospodina!

   

Bože, darivatelju života i izvore svake obnove, tvojoj dobroti izručujemo svoje prošnje:
milostivo ih usliši i pomozi nam da se po snazi tvoga Duha trajno obnavljamo
u novosti života koji si nam darovao uskrsnućem svoga Sina.
Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

 

 

 


PEDESETNICA. DUHOVI


Braćo i sestre, u poslušnosti Božjoj riječi i u zajedništvu ispovijedanja vjere
s pouzdanjem se utecimo Ocu nebeskom, djelitelju svakoga dara, i zajedno molimo:

Gospodine, obdari nas svojim Duhom.

 1. Svjetlom Duha svetoga vodi svoju Crkvu na putu kroz svijet,
  kako bi mogla svim narodima vjerodostojno naviještati velika djela tvoje ljubavi,
  molimo te.

   
 2. Daj da pastiri Crkve budu uvijek otvoreni tvojoj mudrosti te svetošću života
  i nesebičnošću služenja očituju svima da si ti voditelj svoga naroda kroz svijet,
  molimo te.

   
 3. Prodahni snagom služenja sve koji upravljaju narodima i državama;
  pomozi im da se ravnaju odgovornošću za dobro svih ljudi te,
  brinući se za siromašne i potrebite, doprinose izgradnji boljega svijeta,
  molimo te.

   
 4. Budi nam bliz u našim obiteljima:
  daj nam spoznati da smo u obitelji dar jedni drugima i pomozi da jedni drugima
  budemo potpora u življenju vjere i u ostvarenju poslanja koje nam povjeravaš,
  molimo te.

   
 5. Obnovi u svima nama ono što je grijehom ranjeno;
  vodi nas svojim Duhom da te možemo proslaviti svojim životom
  te budemo nositelji tvoje ljubavi prema svima koje stavljaš na naš životni put,
  molimo te.

   

Gospodine, iskazujemo ti hvalu za tvoj veliki dar – Duha Svetoga. Neka nas, molimo te,
prodahne snaga tvoga Duha da zajedništvo s tobom uvijek rasvjetljuje i obnavlja
sva naša zajedništva s braćom ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

 

SVETKOVINA PRESVETOGA TROJSTVA


U zajedništvu ljubavi, koja nam je objavljena u trojstvenome Bogu,
s pouzdanjem zazovimo nebeskoga Oca da nas pohodi svojom milošću.
Molimo zajedno:

Gospodine, učvrsti nam vjeru!

 1. Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu.
  Čuvaj ju u istini vjere i nadahnjuj je za djela ljubavi, molimo te.

   
 2. Gospodine, budi vrelo mudrosti pastirima kojima si povjerio svoj sveti narod:
  pomozi im da propovijedanjem i svjedočanstvom života budu živi glas tvoje riječi,
  molimo te.

   
 3. Gospodine, budi bliz svima koju su u vjeri posustali:
  mudrošću svoga Duha okrijepi im vjeru i vrati ih na put spasenja, molimo te.

   
 4. Gospodine, izliječi nas od sumnji u vjeri;
  nek nas tvoj Duh uvede u svu istinu i čuva nas u trajnome zajedništvu s tobom,
  molimo te.

   
 5. Gospodine, daj da, nahranjeni riječju i tijelom Kristovim,
  iz ovog slavlja kročimo u život s novom snagom vjere,
  odgovorni za poslanje koje nam povjeravaš, molimo te.

   

Svemogući Bože, ti si nam se u zajedništvu božanskih osoba očitovao kao Bog ljubavi
u koju želiš unijeti sve ljude. Pomozi nam trajno rasti u zajedništvu s tobom
da zavrijedimo biti dionici tvoje nebeske slave. Po Kristu Gospodinu našemu.