Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA

 
Braćo i sestre, Krist Gospodin je po svome križu i smrti predao sebe za život svijeta.
S vjerom ga zamolimo da u ovome slavlju sakramentalnoga zajedništva obnovi u nama
ljepotu božanskoga života.
 1. Za Crkvu, kojoj se daruješ u otajstvu euharistije:
  da se svakodnevno obnavlja tim darom te i sama
  postaje kruhom koji se lomi za život svijeta, molimo te. 

   
 2. Za svećenike, služitelje svetih otajstava:
  obnovi ih u svetosti života te uvijek budu dostojni
  dara što su ga primili, molimo te. 

   
 3. Za sve koji osjećaju duhovnu glad:
  pomozi im da prihvate tvoju riječ i u njoj
  nađu put života, molimo te. 

   
 4. Za nas okupljene oko stola riječi i stola euharistije:
  da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s tobom 
  i za djelatnu ljubav prema braći ljudima, molimo te. 

   
 5. Za braću i sestre koji u vjeri usnuše:
  učini ih dionicima svoje nebeske gozbe, molimo te. 
Gospodine Isuse Kriste, ti nas u slavlju euharistije krijepiš svojom riječju i hraniš svojim tijelom i krvlju.
Tom spasonosnom hranom obnovi nam duh da nam sav život bude na hvalu tebi. 
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. 

 
 
 
 
JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, Bogu, milosrdnom Ocu, koji nas je po Kristu pozvao
da budemo vrijedni graditelji njegova kraljevstva, uputimo svoje smjerne prošnje.

 
 1. Gospodine Bože, pohodi svojim smilovanjem Crkvu koja okuplja tvoje vjerne:
  ti joj budi svjetlo i putokaz u naviještanju evanđelja
  i u zauzimanju za dobrobit svih ljudi, molimo te.

   
 2. Gospodine Bože, zbliži istinskim povjerenjem i ljubavlju pastire Crkve 
  i povjerene im zajednice vjernika kako bi ljepota zajedništva
  zasjala na licu Crkve, molimo te.

   
 3. Gospodine Bože, ohrabri svojim Duhom ljude do kojih dopire riječ evanđelja:
  pomozi im da odlučno nasljeduju Krista Učitelja, molimo te.

   
 4. Gospodine Bože, svakodnevno susrećemo ljude koji se odupiru
  tvomu daru spasenja: pomozi nam da im svojim življenjem evanđelja
  budemo svjedoci tvoje blizine i smilovanja, molimo te.

   
 5. Gospodine Bože, obdari nas istinskim pouzdanjem u tvoju riječ
  i snagom za djela na koja nas pozivaš, molimo te.
Bože, Oče milosrđa, usliši naše molitve i po svojoj dobroti oslobodi nas
od slabosti i grijeha kako bismo uvijek mogli rasti u životnom odazivu na tvoju riječ.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 
 
 
 
PRESVETO SRCE ISUSOVO
 
 
Braćo i sestre, po snazi Božjega dara u Kristu svi smo djeca nepresušne Božje ljubavi. 
Uputimo svoje molitve Kristu Gospodinu i zazovimo ga vapajem:
 
Daruj nam snagu svoje ljubavi, Gospodine.
 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika:
  prodahni ju svojim Duhom da uvijek pronalazi put ljubavi do svakoga čovjeka
  te svima očituje tvoju blizinu i tvoj dar spasenja, molimo te.

   
 2. Za pastire Crkve:
  rasvijetli ih Duhom svoje mudrosti da u ljubavi služe tvome narodu,
  kako bismo po zajedništvu vjere i ljubavi svi bili jedna obitelj, molimo te. 

   
 3. Za sve koji su ranjeni ljudskim nepravdama i koji trpe posljedice
  nemira u svijetu: pohodi ih svojim Duhom da ne izgube radost življenja,
  a nas okrijepi nesebičnošću ljubavi i požrtvovnosti prema svim potrebitima,
  molimo te. 

   
 4. Za nas ovdje okupljene:
  novi duh i novo srce koje si u nama stvorio, obnovi danas u svakome od nas,
  da budemo nositelji tvoje blizine svima koje susrećemo, molimo te. 

   
 5. Za pokojnu našu braću i sestre: 
  iskaži im ljubav, očitovanu u svome probodenome srcu,
  i uvedi ih u radost nebeskoga kraljevstva, molimo te.
 
Gospodine Isuse Kriste, ti ne prestaješ iskazivati ljubav prema svakomu čovjeku.
Okrijepi nas svojom mudrošću da umijemo prihvatiti tvoj dar ljubavi i uzvratiti ti
radosnim predanjem života. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 
 
 
 
 
DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina da nam svojom riječju i životom
bude put spasenja, uputimo svoje molitve, proseći snagu vjernoga nasljedovanja:
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  vodi ju svojim Duhom i pomozi da pred teškoćama i protivljenjima svijeta
  nikad ne posustane svjedočiti radost evanđelja, molimo te.

   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  čuvaj ih u svetosti života da budu vrijedni predvodnici i mudri učitelji
  tvoga naroda na hodočašću prema vječnoj domovini, molimo te.

   
 3. Za mlade koji se nalaze pred izazovom radostî što ih nudi svijet:
  ne dopusti da ih zamamnost svijeta odvrati od radosti koju ti daruješ, molimo te.

   
 4. Sve koji su zauzeti u skrbi za siromašne, potrebite i nemoćne
  okrijepi nesebičnošću i radošću služenja, molimo te.

   
 5. Za nas ovdje sabrane:
  okrijepi nam vjeru da Kristov život prihvatimo kao svoj put, molimo te.
Svemogući Bože, usliši nam smjerne molitve i čuvaj nas postojane i vjerne u svim iskušenjima života.
Daj nam vjerno ići za tvojim Sinom te jednom zavrijedimo biti dionici tvoje slave.
Po Kristu Gospodinu našemu. 

 
 
 
 
TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
 
 
Braćo i sestre, Krist Isus svojom ljubavlju prema nebeskomu Ocu
pokazao nam je put ljubavi koja nadvisuje svaku ljudsku ljubav.
Molimo Oca nebeskoga snagu ljubavi koja preobražava svijet.
 1. Rasvijetli put svoje Crkve da proročkom hrabrošću hrabro naviješta istinu evanđelja te,
  vjerna Kristovoj ljubavi na križu, bude ustrajna nositeljica tvoje blizine svakomu čovjeku,
  molimo te.

   
 2. Prodahni svojom mudrošću papu Franju i sve pastire Crkve:
  čuvaj ih hrabrima pred svim protivljenjima svijeta i nadahni ih
  jasnoćom naviještanja tvoje Istine, molimo te.

   
 3. Otvori nam oči vjere da te umijemo prepo­znati u svojim bližnjima
  i u svima koji trpe; daruj nam snagu radosne i darežljive ljubavi prema
  svima koji su u potrebi, molimo te.

   
 4. Pomozi nam, Gospodine, da s radošću prigrlimo križ života;
  oslobodi nas svake navezanosti na svijet i zemaljska dobra
  kako bismo bili dostojni dara vječnosti, molimo te.

   
 5. Primi u svoj očinski zagrljaj našu pokojnu braću i sestre
  i obraduj ih darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.
Svemogući Bože, izručujemo tvojoj očinskoj dobroti svoje molitve. Ne dopusti da nas
na putu kroz svijet zaslijepi i zaustavi ono što je prolazno i daj da, slijedeći mudrost Kristova križa,
vjerno hodimo prema daru vječnosti. Po Kristu Gospodinu našemu.