Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

Preobraženje Gospodinovo


Braćo i sestre, Krist Gospodin okupio nas je danas oko svoga stola da bismo u zajedništvu s njim
iskusili zbilju preobraženoga života. U tome zajedništvu utecimo se nebeskomu Ocu molitvom:

Obasjaj nas svojim svjetlom, Gospodine!

 1. Za Crkvu Božju:
  da, živeći i svjedočeći evanđelje, bude trajan znak tvoje prisutnosti
  svima koji čeznu za spasenjem i za preobrazbom života, molimo te.

   
 2. Za pastire i učitelje tvoga naroda:
  rasvijetli ih svojom istinom ih da u molitvi i otvorenosti tvojoj Riječi
  spoznaju tvoju volju i prepoznaju put na koji ih zoveš u služenju tvomu narodu,
  molimo te.

   
 3. Za ljude nad koje se nadvila tama zla i grijeha:
  daj im iskusiti životnu snagu tvoje milosti i vrati ih na put spasenja, molimo te.

   
 4. Za nas ovdje sabrane: daj da naši životi uvijek odražavaju novost
  po kojoj si nas u krštenju na novi život rodio, molimo te.

   
 5. Za pokojnu našu braću i sestre:
  iskaži im svoje milosrđe i daruj im radost vječnosti pred tvojim licem, molimo te.

   

Svemogući vječni Bože, ti nam u spomen-slavlju tvojih spasenjskih djela daješ iskusiti
radost vječnoga života. Okrijepi nas svojim Duhom da, živeći dar vjere, preobražavamo
lice ovoga svijeta i tako gradimo tvoje kraljevstvo među ljudima.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 
 
 
 
 
 
 
 

Devetnaesta nedjelja kroz godinu


Braćo i sestre, naša je vjera potrebna uvijek nove snage i rasvjetljenja.
U otvorenosti srca utecimo se nebeskomu Ocu da nas oslobodi straha
i obnovi u nama snagu pouzdanja. Molimo zajedno:

Učvrsti nam vjeru, Gospodine.

 1. Za tvoju Crkvu, koja je na putu prema vječnoj domovini:
  pomozi joj da bude čuvarica čvrste i cjelovite vjere
  te svi ljudi u njoj nađu sigurnost života, molimo te.

   
 2. Za vjernike koji su kušani sumnjama i životnim nedaćama:
  ražari im vjeru svojim Duhom da u svim životnim iskušenjima
  prepoznaju i osjete snagu tvoje blizine, molimo te.

   
 3. Za sve koji u našemu narodu nose odgovornost za opće dobro:
  prodahni ih svojom mudrošću i potakni da se s ljubavlju i radošću
  služenja zauzimaju za svakoga čovjeka, molimo te.

   
 4. Za nas okupljene na ovome slavlju:
  daj da, okrijepljeni riječju i tijelom tvoga Sina, rastemo u pouzdanju u tebe
  te životom svjedočimo blago evanđelja koje nam je povjereno, molimo te.

   
 5. Za preminulu našu braću i sestre:
  pridruži ih svojim svetima i izabranima u nebeskome kraljevstvu, molimo te.

Svemogući Bože, ti si siguran oslonac i svjetlo našoj vjeri. Primi naše ponizne molitve
i obdari nas milošću da nikada ne posumnjamo u tebe. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

 
 

Uznesenje Blažene Djevice Marije


Braćo i sestre, u svakome slavlju euharistije postajemo dionici zajedništva
nebeske i zemaljske Crkve. S pouzdanjem zamolimo nebeskoga Oca da naše živote
rasvijetli svojim spasenjskim naumom koji vodi u njegovu vječnosti. Molimo zajedno:

Ispuni nas nebeskom radošću, Gospodine.

 1. Crkvu, Zaručnicu Kristovu, pozvao si da bude slika tvoga kraljevstva:
  rasvijetli ju vedrinom svoga Duha da propovijedanjem i evanđeoskim nastojanjem
  svim ljudima pruži ozračje tvoje blizine, molimo te.

   
 2. Papu našega Franju, (nad)biskupa I. i sve pastire Crkve čuvaj u istini evanđelja
  i u postojanosti služenja kako bi uvijek razaznavali tvoju volju te bili vrijedni predvodnici
  tvoga naroda na putu evanđelja, molimo te.

   
 3. Svoje vjernike, ti Gospodine, pozivaš da te slave vjerodostojnim življenjem krsne milosti:
  ukloni iz naših života sve što nas priječi na putu k tebi i pomozi nam vjerno živjeti poslanje
  koje im povjeravaš, molimo te.

   
 4. Danas smo Gospodine puni nade zagledani u dragi lik nebeske Majke:
  obdari nas snagom njezina predanja i povjerenja u tvoju riječ
  te nam zajedništvo s tobom uvijek bude izvor životne radosti, molimo te.

   
 5. Naše obitelji, Gospodine, ranjene su brigom za vremenito i prolazno:
  obnovi u njima ljepotu obiteljske molitve kako bi mogle prepoznavati
  i živjeti vrjednote koje ne prolaze, molimo te.

   
 6. Spominjemo se, Gospodine, braće koja u vjeri usnuše:
  primi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

   

Svemogući Bože, u Majci svoga Sina, blaženoj Djevici Mariji, ostavio si nam najsjajniji primjer predanja tvojoj volji. Okrijepi nas, molimo te, snagom njezine vjere da uzmognemo vjerno živjeti tvoju riječ te zavrijedimo biti dionici nebeske radosti. Po Kristu Gospodinu našemu.

 
 
 
 
 
 
 

Dvadeseta nedjelja kroz godinu


Braćo i sestre, Bog nas je u Kristu poučio kako valja ustrajno i ponizno moliti za dar spasenja.
Vjerni Kristovoj riječi, uputimo svoje molitve nebeskom Ocu, zajedno proseći:

Smiluj nam se, Gospodine!

 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  da vjernošću putu evanđelja bude znak tvoje blizine svakomu čovjeku
  i mjesto istinskoga zajedništva koje preobražava svijet, molimo te.

   
 2. Za papu Franju i sve pastire Crkve:
  pomozi im da budu vjerni svjedoci tvoga milosrđa te u njihovu služenju
  svi vjernici prepoznaju ljepotu tvoje ljubavi, molimo te.

   
 3. Za svijet, razdijeljen nepravdama i sukobima:
  tvoj dar spasenja neka bude snaga pomirenja i istinskoga zajedništva
  među svim narodima, molimo te.

   
 4. Za nas nad kojima i sada očituješ svoje smilovanje:
  pomozi nam prepoznati svaki dar koji od tebe dolazi
  te svojim bližnjima budemo svjedoci tvoje dobrote, molimo te.

   
 5. Za pokojnu našu braću i sestre:
  budi im milostiv i primi ih u zagrljaj svoje vječnosti, molimo te.

   

Svemogući Bože, ti poznaješ našu ranjenost i naše potrebe. Primi naše molitve i okrijepi nas pouzdanjem u tebe da uvijek budemo dostojni tvoga smilovanja. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

 
 

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu


Svemogućemu Bogu, koji nam je u svome Sinu darovao otkupljenje, uputimo svoje iskrene molitve:

 1. Za Crkvu u svijetu:
  učini ju vjernom i uvijek otvorenom vodstvu tvoga Duha da svjedočanskim
  življenjem evanđelja uvijek otkriva istinsko Kristovo lice svim ljudima, molimo te.

   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  učvrsti ih u svojoj istini i pomozi da tvoj narod uvijek vode u mudrosti evanđelja
  i u radosnome služenju braći ljudima, molimo te.

   
 3. Za sve koji su daleko od tebe:
  potakni ih svojom milošću i životnim primjerom tvojih vjernika
  da u tebi nađu spasenje i radost života, molimo te.

   
 4. Za ovdje okupljenu zajednicu:
  prodahni nas svojim Duhom da pouzdanje u tebe bude odgovor na sve sumnje
  i na sva iskušenja koja nam život donosi, molimo te.

   
 5. Za braću i sestre koji napustiše ovozemaljski dom:
  primi ih u svoj vječni mir, molimo te.

Svemogući Bože, ti si na čvrstoj stijeni vjere svojih apostola podigao Crkvu, zajednicu vjernika.
Usliši nam smjerne molitve i okrijepi nam vjeru da budemo vjerni graditelji tvoga Kraljevstva
među ljudima koje susrećemo. Po Kristu Gospodinu našemu.