Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

 
Svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina da nam bude predvodnik na putu spasenja,
uputimo svoje vapaje, moleći za dar oduševljenja 
u življenju vjere:
 
 1. Za Crkvu koja hodočasti ovom zemljom prema nebeskoj domovini:
  čuvaj ju u svojoj istini i vodi ju svojim Duhom da nikad ne posustane
  u svjedočenju evanđelja, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  prodahni ih svojom mudrošću da u svim iskušenjima i protivlje­njima svijeta
  budu mudri predvodnici tvoga naroda i hrabri navjestitelji tvoje istine, molimo te.
   
 3. Za braću i sestre koji trpe:
  rasvijetli ih mudrošću Kristova križa da uzmognu prihvatiti
  svoje životne križeve kao put spasenja, molimo te.
   
 4. Sve koji su zauzeti u skrbi za siromašne, nemoćne i osamljene:
  okrijepi ih nesebičnošću darivanja i radošću služenja, molimo te.
   
 5. Za nas ovdje sabrane: oslobodi nas od svake navezanosti na dobra svijeta
  i pomozi da u Kristovu putu prepoznamo svoj životni put, molimo te.

Svemogući Bože, usliši nam molitve i pomozi da nas kušnje i trpljenja ne obeshrabre na putu vjere.
Daj nam vjerno ići za tvojim Sinom te jednom zavrijedimo biti dionici tvoje slave. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE
 
Braćo i sestre, Bog nam je po poniznoj Djevici iz Nazareta poslao svoga Sina
i tako ispunio svoj vječni naum spasenja. Okrijepljeni tim darom,
zazovimo njegovu očinsku dobrotu zajedno moleći:
 
Čuvaj nas, Gospodine, na putu spasenja.
 1. Vodi svjetlom Duha Svetoga svoju Crkvu da vjerno živi Kristovo evanđelje
  i svim ljudima svjedoči ljepotu tvoje ljubavi, molimo te.
   
 2. Obnovi svojom milošću sve krštenike da svakodnevno pobjeđuju grijeh
  i radosno žive dar otkupljenja, molimo te.
   
 3. Obdari sve roditelje odgovornošću za duhovni život svoje djece
  te im budu primjer  radosnoga življenja dara vjere, molimo te.
   
 4. Daj nam u radosti nasljedovati put Marijine poniznosti kako bismo bili
  služitelji Kristova spasenjskog dolaska među naše bližnje, molimo te. 
   
 5. Učvrsti nam vjeru da nikakva iskušenja života ne ugase pouzdanje u tebe, molimo te.
 
Svemogući Bože, upućujemo ti ponizno ove molitve po zagovoru Majke tvoga ljubljenoga Sina.
Pomozi nam da, nasljedujući njezin put vjere i poniznosti, trajno rastemo u spoznanju Krista
te vjerodostojno živimo evanđelje koje nam je objavio On koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 
 
 
 
DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, Krist je prisutan gdje god se ljudi okupljaju u njegovo ime i pouzdanom molitvom
zazivaju Božju milost. Snagom toga zajedništva uputimo svoje molitve nebeskome Ocu:
 
Obnovi nas u ljubavi, Gospodine!
 
 1. Za tvoju Crkvu:
  da vođena svjetlom tvoga Duha bude mjesto istinskoga zajedništva
  tvojih vjernika i putokaz spasenja svima koji te traže, molimo te.
   
 2. Za sve koji se priznaju tvojim vjernicima:
  ohrabri ih da u ljubavi kojom ih ljubiš budu zauzeti
  za dobro svojih bližnjih i za njihovo spasenje, molimo te.
   
 3. Za braću i sestre koje je grijeh zarobio:
  pohodi ih svojom dobrotom da spoznaju veličinu tvoje ljubavi
  te krenu putem obraćenja, molimo te.
   
 4. Za ovu zajednicu molitelja: razbistri nam pogled vjere da umijemo prepoznati
  potrebe naše braće; nadahni nas da naviještanjem tvoje riječi i djelima ljubavi
  budemo graditelji tvoga Kraljevstva, molimo te.
   
 5. Daj nam u poniznosti i ljubavi prihvaćati svaku pouku i svaku opomenu
  kojom nas zoveš na vjerodostojan život evanđelja, molimo te.
 
Gospodine Bože, ti si nam u Kristu pokazao puninu svoje ljubavi. Daj da nam ovo slavlje
sakramenta ljubavi pomogne u spoznaji tvoje dobrote i u izgrađivanju istinskoga zajedništva
s braćom u vjeri. Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Bogu, Ocu milosrđa i izvoru oproštenja, iznesimo svoje molitve
proseći oproštenje grijeha i snagu praštanja:
 
 1. Crkvu svoju, kojoj si povjerio službu praštanja grijeha, očisti od svakoga zla
  da bude vjerna nositeljica tvoje ljubavi i tvoga spasenja svim ljudima, molimo te.
   
 2. Papu Franju i sve pastire Crkve vodi putem svoje mudrosti i ljubavi kako bi svi vjernici
  mogli uvijek rasti u spoznanju tebe gradeći tvoje kraljevstvo među ljudima, molimo te.
   
 3. Svijet siromašnih podjarmljen je dugovima prema onima kojim žive u obilju:
  nadahni državne poglavare na istinsku pravednost i zajedništvo dobara
  među svim narodima, molimo te.
   
 4. Sve nas ovdje okupljene obdari snagom ljubavi koja radosno prašta, molimo te.
   
 5. Braći i sestrama koja su u vjeri usnula milostivo oprosti svaki prijestup
  i uvedi ih u zajedništvo svetih, molimo te.
   
Svemogući Bože, ti si u svome Sinu pomirio sa sobom sav svijet.
Obdari nas snagom ljubavi i praštanja da živimo kao zajednica otkupljenih. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, molitvom se utecimo Bogu Ocu, koji nas ne uslišava po našim zaslugama,
nego po obilju svoje dobrote i milosrđa. 
 1. Prodahni svoju Crkvu žarom vjere i pouzdanja u tebe
  da bude zajednica onih koji životom svjedoče tvoju prisutnost u svijetu, molimo te.
   
 2. Svoju Crkvu, nazvanu tvojim vinogradom, obdari vrijednim pastirima i služiteljima
  koji će se uvijek radovati tvojoj nagradi na nebesima, molimo te.
   
 3. Ljude koji gospodare ljudskim radom nadahni istinskom pravednošću
  da svakomu radniku udijele zasluženu plaću, molimo te.
   
 4. Blagoslovi naš rad i naša nastojanja u izgradnji ovoga svijeta i pomozi da,
  unaprjeđujući zemaljski život, svakim danom rastemo u spoznanju tebe i tvoje dobrote,
  molimo te.
   
 5. Svima koji dovršiše dane zemaljskoga života
  budi vječna nagrada u tvome nebeskom kraljevstvu, molimo te.
Bože, Oče naš, ti svojom dobrotom nadilaziš svako naše nastojanje i sve preobražavaš u dobro.
Oslobodi nas tjeskobne navezanosti na dobra svijeta i učini nas radosnim graditeljima nebeskoga
kraljevstva. Po Kristu Gospodinu našemu.