Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Braćo i sestre, molitvom se utecimo nebeskomu Ocu koji nas šalje da budemo
graditelji njegova Kraljevstva i svjedoci njegova spasenja svakom čovjeku.
Molimo zajedno:

Budi s nama, Gospodine!
 1. Ne dopusti, Gospodine, da u tvojoj Crkvi ponestane zanosa za vjerno
  naviještanje evanđelja i za radosno služenje braći ljudima, molimo te.
   
 2. U svim svojim vjernima probudi odgovornost za izgradnju kršćanskoga društva
  u kojem će ljubav ujedinjavati sve ljude, molimo te.
   
 3. Sve odgojitelje i učitelje djece i mladih u našemu društvu nadahni ljubavlju
  prema tvojoj Istini koja pobjeđuje svaku tamu i svako zlo, molimo te.
   
 4. Okrijepi nas, Gospodine, kad posustanemo na putu evanđelja, podigni nas
  kada pod grijehom pokleknemo i obnovi nam želju da te još više ljubimo, molimo te.
   
 5. Otvori nam, Gospodine, oči vjere da prepoznamo bližnje
  koji su potrebiti naše pomoći i ljubavi, molimo te.
 
Upravljaj i vodi, Gospodine, svoj narod putem spasenja. Tvoja milost nek nam bude snaga
koja će preobražavati naš svagdašnji život u zbilju tvoga Kraljevstva.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 

 
DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Bogu, svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina da nam podari spasenje, 
uputimo svoje ponizne molitve:
 
 1. Za Crkvu u svijetu:
  da svi njezini sinovi i kćeri svojim životnim predanjem
  budu graditelji tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: daruj im mudrost
  u upravljanju, hrabrost u propovijedanju i radost u služenju kako bi sva Crkva
  rasla u spoznanju i življenju Kristova evanđelja, molimo te.
   
 3. Za nas ovdje sabrane:
  da u poniznosti i zahvalnosti prihvaćamo život kao tvoj dar
  te u njemu uvijek prepoznajemo tvoju očinsku blizinu, molimo te.
   
 4. Za našu domovinu:
  obnovi u našemu društvu zajedništvo i nadu, a u onima kojima je
  povjerena služba upravljanja probudi odgovornost i zauzetost za opće dobro,
  kako nitko ne bi zbog neimaštine napuštao domovinu, molimo te. 
   
 5. Za braću i sestre koji po smrti napustiše ovaj svijet:
  oprosti im grijehe i otvori im vrata svoje vječnosti, molimo te.
Svemogući Bože, utječemo se tvojoj dobroti i molimo te:
prati svojim blagoslovom naš životni hod da uvijek budemo spremni prihvatiti Krista,
čiji slavni dolazak iščekujemo. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. 


 


 
DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, molitvom se utecimo nebeskomu Ocu
koji nas je u ljubavi sabrao na ovoj gozbi svoje riječi i svoga tijela. 
 
 1. Gospodine, ravnaj životom svoje Crkve da bude trajno zaodjevena u ruho služenja
  tebi te svjedočanstvom evanđelja ustrajno privodi ljude tvomu kraljevstvu, molimo te. 
   
 2. Gospodine, budi svjetlo i snaga života papi našemu Franji i svim pastirima Crkve
  da po njihovu vodstvu tvoja Crkva bude mjesto zajedništva za sve tvoje vjernike, molimo te. 
   
 3. Gospodine, prodahni svojom mudrošću naše želje i htijenja da uvijek želimo
  ono što je tvoja volja i zdušno se zalažemo oko svega na što nas pozivaš, molimo te. 
   
 4. Gospodine, pohodi svojom dobrotom naše obitelji i obnovi u njima
  sve što je ranjeno grijehom i nespremnošću za radosno služenje, molimo te.
   
 5. Gospodine, primi naše pokojne za stol zajedništva
  s tvojim svetima i proslavljenima, molimo te. 
Bože, tvojom smo milošću dionici ove euharistijske gozbe. Daj da nam ona bude predokus vječnosti
i izvor snage za novo zajedništvo s braćom ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
 
DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, zahvalni nebeskomu Ocu na svakoj njegovoj riječi i na daru izabranja 
u narod otkupljenika, izrecimo mu ponizno svoje molitve.
 
 1. Rasvijetli svojim Duhom život Crkve da uvijek bude vjerna tvojoj Riječi
  te radost spasenja naviješta svakom čovjeku, molimo te. 
   
 2. Za pastire Crkve i sve odgovorne u ravnanju tvojim svetim narodom:
  da u svjetlu evanđelja uvijek raspoznaju što je vječno,
  a što vremenito i prolazno, molimo te. 
   
 3. Okrijepi, Gospodine, svojom snagom živote i nastojanja naših misionara i misionarki
  u širenju radosne vijesti spasenja, a sve kršćane potakni na odgovornost
  za rast tvoga Kraljevstva među svima koji te još ne upoznaše, molimo te.
   
 4. Sve one koji raspolažu bogatstvima ovoga svijeta ispuni odgovornošću
  i brigom za ljude i narode koji trpe glad i siromaštvo, molimo te. 
   
 5. Nas ovdje sabrane prodahni mudrošću Kristova križa da umijemo ravnati
  svojim željama i htijenjima te svoje brige usmjerimo prema tvome daru spasenja,
  molimo te.
Gospodine, Bože naš, ne dopusti da nas od tebe odijele zamamnosti ovoga svijeta.
U svim iskušenjima prati svojom milošću naše misli i naša djela da te nikad ne zaniječemo,
nego da te uvijek životom proslavljamo. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, Krist je svojom poslušnošću Ocu i predanjem na križu pokazao put našoj ljubavi.
Njegovim primjerom okrijepljeni, uputimo svoje molitve Ocu nebeskom, zajedno govoreći: 
 
Usavrši nas u ljubavi, Gospodine.
 1. Za Crkvu u svijetu:
  vodi ju svojim Duhom da vjerno nasljeduje put evanđelja
  te uzmogne graditi ljubav i zajedništvo među svim ljudima, molimo te. 
   
 2. Za sve koji se priznaju tvojim vjernicima:
  probudi u njima snagu vjere i radost pripadnosti tvojoj Crkvi te spoznaju
  da su poslani biti svjedoci evanđelja svojim bližnjima, molimo te. 
   
 3. Za ljude koji nose teret osamljenosti:
  okrijepi ih pouzdanjem u tebe; otvori im oči srca
  da u svakom danu svoga života iskuse dar tvoje ljubavi, molimo te. 
   
 4. Za nas ovdje sabrane:
  nadahni nas da tebe ljubimo iznad svega i tvojom ljubavlju ljubimo sve ljude,
  osobito one koji nam nemaju čime uzvratiti, molimo te. 
   
 5. Za pokojnu našu braću i sestre:
  ljubav koju si im iskazao u ovome životu,
  okruni darom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te. 
   
Svemogući Bože, darom svoje ljubavi pozvao si nas u život i priveo nas na put spasenja. 
Prati nas svojom milošću da vjerno hodimo putem tvojih zapovijedi i tvoju ljubav
darujemo svima koje stavljaš na naš životni put. Po Kristu Gospodinu našemu.