Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

SVI SVETI


Bogu Ocu, koji je izvor svake svetosti i vječna nagrada svojim svetima,
uputimo svoje iskrene prošnje, zajedno moleći:

Vodi nas putem svetosti, Gospodine.
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika pozvanih na svetost:
  da po naviještanju evanđelja bude svjetlo svim narodima
  te svojim služenjem donosi tvoju dobrotu i ljubav svim potrebitima, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  čuvaj ih u svojoj svetosti i prodahni ih Mudrošću koja pobjeđuje mudrost svijeta,
  kako bi bili dostojni Predvodnici tvoga naroda na putu evanđeoskoga blaženstva, molimo te. 
   
 3. Za sve one koji su pritisnuti životnim križem:
  udijeli im evanđeoske radosti koja bol i tjeskobu
  pretvara u blaženstvo tvojih izabranika, molimo te.
   
 4. Za sve kršćane:
  da se, vjerni svomu krsnom pozivu na svetost,
  svakodnevno suobličuju tvomu Sinu te zavrijede biti
  dionici Gozbe Jaganjčeve, molimo te.
   
 5. Za nas koje si sabrao na ovaj sveti susret:
  da nas svojim Duhom okrijepiš za radosnije služenje u tvojoj Crkvi
  te u tome služenju prepoznamo put osobnoga posvećenja, molimo te.
   
 6. Za sve one koji su nas prethodili na putu u vječnost:
  ti ih, Gospodine, pridruži mnoštvu onih što te u nebu bez prestanka slave, molimo te.
Nebeski Oče, po svome Sinu Isusu Kristu ti si paloga čovjeka podigao iz grijeha i pozvao ga
na evanđeosko blaženstvo. Rasvijetli nas svojim Duhom da umijemo vjerno hoditi putem svetosti
i biti svjedoci novoga neba i nove zemlje. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 

 
TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Ujedinjeni u molitvi obratimo se Bogu, dobrome Ocu,
da svojim Duhom prati naš hod prema vječnosti. Molimo zajedno:
 
Obnovi nam vjeru, Gospodine.
 1. Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu kroz svijet,
  kako bi svima mogla životom svjedočiti ono što riječju naviješta, molimo te.
   
 2. Gospodine, obnovi u svojim pastirima i svim svećenicima odgovornost za Istinu
  koju si im povjerio i obdari ih radosnim predanjem za rast tvoga kraljevstva, molimo te.
   
 3. Gospodine, pomozi svim kršćanima da u tebi prepoznaju Učitelja života,
  a u svim ljudima pronađu braću i sestre, molimo te.
   
 4. Gospodine, ravnaj našim mislima i željama:
  ne dopusti da budemo zavedeni prolaznim dobrima i čašću među ljudima;
  nadahni nas za istinsku ljubav i snagu služenja svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.
   
 5. Za braću i sestre koji su usnuli u vjeri:
  oprosti im grijehe i primi ih u svoj nebeski dom, molimo te.
Primi naše molitve, Gospodine. Prati nas svojim Duhom da dar vjere koji si nam povjerio
bude plodan po svjedočenju evanđelja i po djelima istinskoga služenja svim ljudima.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
 
 
 
 
TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Braćo i sestre, Bog nam je u Kristu povjerio dar vjere da bismo u živjeli u njegovoj istini
i prispjeli u vječno zajedništvo s njim. Molimo zajedno:
 
Rasvijetli nam vjeru, Gospodine.
 1. Obnovi, Gospodine, lice svoje Crkve:
  daj da u njoj nikad ne ponestane ulja mudrosti i svetosti
  te u radosnoj spremnosti hodi ususret Kristu Zaručniku, molimo te.
   
 2. Prodahni svojom mudrošću pastire Crkve da hrabrim naviještanjem Istine
  i nasljedo­vanjem Kristove ljubavi izgrađuju tvoje Kraljevstvo među ljudima, molimo te. 
   
 3. Za one kojima je povjerena odgovornost vlasti i upravljanja:
  ispuni ih brigom za sve opće dobro, prikladnom skrbi za sve potrebite
  i odgovornošću za budućnost našega naroda, molimo te. 
   
 4. Čuvaj u budnoj vjeri ovu zajednicu vjernika:
  ne dopusti da nas zarobe brige za zemaljsko i prolazno; otvori nam oči vjere
  da uvijek težimo za vječnim i neprolaznim, molimo te.
   
 5. Braći i sestrama, koji su nas pretekli u odlasku s ovoga svijeta,
  otvori vrata svoga Kraljevstva i uvedi ih u radost vječnosti, molimo te.
Bože, izvore svjetla i darivatelju svakoga dobra, usliši nam smjerne molitve.
Rasvijetli nam pameti i srca da sva svoja zalaganja i htijenja umijemo ugrađivati
u rast tvoga Kraljevstva na dobrobit i spasenje svih ljudi. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Poniznom se molitvom utecimo Bogu, dobromu Ocu i izvoru svakoga dobra: 
 
 1. Svojoj Crkvi povjerio si dar vjere:
  okrijepi ju proročkom hrabrošću da vjerno i ustrajno
  naviješta spasenje svim ljudima, molimo te.
   
 2. Rasvijetli svojom mudrošću papu Franju, (nad)biskupa našega I.
  i sve pastire Crkve da u vršenju svoje službe umiju prepoznavati
  svaki dar koji im povjeravaš za izgradnju tvoga Kraljevstva, molimo te. 
   
 3. Svojom utjehom budi bliz svima koji trpe u siromaštvu i onima koji žive
  pod prijetnjom rata i progonstva, a kršćane nadahni da djelotvornom ljubavlju
  budu bližnji svima koje susreću, molimo te.
   
 4. Nas ovdje okupljene ispuni radošću života da, u zahvalnosti za svaki tvoj dar,
  sve svoje djelovanje i htijenje usmjeravamo prema konačnomu susretu s tobom, molimo te.
   
 5. Braću i sestre koji dovršiše dane zemaljskoga života
  primi u radost svoga Kraljevstva, molimo te.
Vječni Oče, u svojoj beskrajnoj ljubavi obdario si nas darovima života.
Prati naš svojom milošću naš hod kroz svijet da budemo uvijek djelitelji
tvoje dobrote svim ljudima te zavrijedimo ući u vječno zajedništvo s tobom.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA
 
Kristu, izvoru života i Kralju svega stvorenja, uputimo svoje prošnje zajedno moleći:
 
Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine!
 1. Za Crkvu u svijetu:
  da u svome zemaljskom hodu bude vjerna tvojoj riječi te o tvome
  ponovnom dolasku bude dostojna dara vječnosti koju si joj pripravio, molimo te.
   
 2. Za pastire Crkve: da budu vjerni nasljedovatelji Isusa Krista, istinskoga pastira i učitelja,
  te, služeći u ljubavi, predvode tvoj narod u izgradnji tvoga kraljevstva te, molimo te.
   
 3. Za vladare koji upravljaju ‘kraljevstvima’ ovoga svijeta: nadahni ih
  da promiču pravednost te se zauzimaju za izgradnju mira u cijelome svijetu, molimo te. 
   
 4. Za našu domovinu: probudi u svim njezinim građanima odgovornost
  za sve što nam je zajedničko, a kršćane nadahni da vjernim življenjem evanđelja
  preobražavaju lice cjelokupnoga društva, molimo te. 
   
 5. Za braću i sestre koji pred nama pođoše iz ovoga života:
  uvedi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

Gospodine Isuse Kriste, Kralju svega stvorenja, Ti si početak i dovršetak svega.
Upravi naše misli i djela putem na koji nas zoveš te na kraju zemaljskoga hoda
budemo dostojni Kraljevstva koje si nam svojom smrću i uskrsnućem pripravio.
Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.