Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 
 
 
PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, rasvijetljeni svjetlom Božjih obećanja,
izručimo svoje živote nebeskomu Ocu i molimo zajedno:

Obnovi nam nadu, Gospodine.
 1. Vodi svojim Duhom Crkvu, zajednicu tvojih vjernika da,
  vjerna putu evanđelja i zauzeta u ljubavi za sve ljude,
  uvijek svjedoči sigurnu nadu u Kristov dolazak, molimo te.
   
 2. Čuvaj u svojoj istini papu našega Franju, (nad)biskupa našega I.
  i sve pastire Crkve da po njihovu mudrome vodstvu sva Crkva
  vjerno kroči putem spasenja, molimo te.
   
 3. Otvori srca svih kršćana pozivu koji im upućuješ;
  daj da u evanđeoskoj odgovornosti izgrađuju društvo u kojemu žive
  te tako uprisutnjuju tvoje Kraljevstvo među ljudima, molimo te.
   
 4. Snagom svoje utjehe budi bliz svim prezrenima i siromašnima,
  a nas ispuni djelatnom ljubavlju za ljude koje povjeravaš našoj
  brizi i kršćanskoj odgovornosti, molimo te.
   
 5. Pokaži svoju dobrotu našoj pokojnoj braći i sestrama
  i primi ih u svoje nebesko kraljev-stvo, molimo te.
Oče nebeski, u ovim molitvama povjeravamo ti svoje živote. Čuvaj u nama nadu,
koja životu daje ljepotu i radost, i pomozi nam da s pouzdanjem u tebe kročimo putem
na koji nas pozivaš. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BL. DJ. MARIJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Bog je Djevicu Mariju obdario puninom milosti
i očuvao ju od svakoga grijeha. Skrušena srca uputimo njemu svoje molitve 
da i nas obnovi svojom milošću:
 1. Marija, Bezgrješna Djevica, slika je tvoje Crkve:
  daj da zajednica tvojih vjernika, po njezinu primjeru i zagovoru,
  trajno raste u svetosti života, molimo te.
   
 2. Ti si odabrao Marijinu poniznost za put svoga silaska među ljude:
  daj da pastiri Crkve budu uvijek poslušni tvomu Duhu te prepoznaju
  put na koji pozivaš svoj narod, molimo te.
   
 3. Pohodi svjetlom svoga Duhom i naše živote:
  obnovi nam pouzdanje u tvoju riječ i okrijepi naša nastojanja
  da svakodnevno živimo dar spasenja, molimo te.
   
 4. Čuvaj naše obitelji u zajedništvu svoje ljubavi:
  sve roditelje ispuni hrabrošću prihvaćanja dara života
  i okrijepi ih za radost služenja, molimo te. 
   
 5. Za našu pokojnu braću i sestre:
  daruj im mjesto u zajedništvu svojih svetih, molimo te.
Svemogući Bože, ti si dom za svoga Sina pronašao u krilu ponizne i poslušne
Djevice Marije. Obnovi u nama sve što je grijehom ranjeno i ispuni nas radošću
koja hiti u susret tvome Sinu, Isusu Kristu. Koji živi i kraljuje u vijek vjekova.
 
 
 
 
 
 
DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bogu, Ocu milosrđa i darivatelju spasenja, povjerimo svoje živote
i uputimo mu svoje molitve:

Vodi nas, Gospodine, putem spasenja.
 1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika:
  prodahni ju proročkom snagom i odvažnošću da nepokolebljivo svjedoči
  evanđelje spasenja te svima bude znak tvoje blizine i ljubavi, molimo te. 
   
 2. Za sve kršćane:
  da, svjesni svoga kršćanskoga poslanja u svijetu, svojom riječju i životom
  budu svjedoci novoga neba i nove zemlje, molimo te. 
   
 3. Za one koji se nalaze u pustinji grijeha: otvori im srca
  da prime tvoju Riječ i radosno krenu putem obraćenja, molimo te.
   
 4. Za nas ovdje sabrane:
  rasvijetli nam pogled vjere da umijemo prepoznati sve
  što je u nama grješno i pogubno; obnovi u nama žar vjere
  i predanja tvomu očinskom vodstvu, molimo te.
   
 5. Braću i sestre koji su preminuli u nadi uskrsnuća
  primi u radost svoje vječnosti, molimo te.
Svemogući Bože, učini da pustinja što je u nama procvjeta spasenjem
te vjernim svjedočenjem tvoje riječi i tvoje ljubavi budemo dostojni
zajedništva s tobom u nebeskoj domovini. Po Kristu Gospodinu našemu. 
 
 
 
 
 
 
 
TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, Božja nas riječ poziva na obraćenje i tako u nama pripravlja
put obećanom spasenju. S pouzdanjem u Božju dobrotu izrecimo mu svoje molitve:
 
 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika:
  okrijepi ju svojim Duhom da po zajedništvu molitve,
  po radosnoj nadi i djelatnoj ljubavi uvijek nosi svjedočanstvo
  tvoga spasenja i tvoje blizine svakom čovjeku, molimo te.
   
 2. Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
  daj da proročkom snagom budu glasnici Istine evanđelja i mudri voditelji
  tvoga naroda, te sva Crkva bude vjerna slika tvoga Kraljevstva, molimo te.
   
 3. Za sve kojima je povjerena odgovornost u upravljanju narodima
  i briga za opće dobro: rasvijetli ih da budu graditelji mira koji ti daruješ,
  a sav svijet upravi na put tvoje pravednosti i zajedništva, molimo te.
   
 4. Za braću i sestre koja trpe u siromaštvu i nevoljama života:
  ti im budi radost i utjeha, a u svima nama probudi snagu ljubavi
  i radosne brige za sve koji su potrebiti pomoći i blizine, molimo te.
   
 5. Za nas okupljene na ovome slavlju:
  oslobodi nas od sve ga što nas udaljuje od tebe; daruj mudro
  i otvoreno srce da prepoznamo milost ovoga svetog vremena
  te naš život bude dostojan dom Kristu koji dolazi, molimo te.
Oče nebeski, ti nas ne prestaješ darivati svojom dobrotom. Daj, molimo te, da sve dobro
koje si u nas pohranio urodi plodom ljubavi i dobrih djela kako bi naši životi postali put
kojim dolaziš i uspostavljaš svoje kraljevstvo. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
 
 
 
 
ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Braćo i sestre, svoje molitve uputimo Kristu Gospodinu, koji je u krilu Djevice 
postao čovjekom i nas učinio svojim hramom. Molimo zajedno:
 
Dođi, Gospodine Isuse!
 1. Za Crkvu koja iščekuje tvoj dolazak:
  ispuni ju pouzdanjem u tvoju riječ da umije prepoznati ljepotu Evanđelja
  te svojom prisutnošću u svijetu bude graditeljica tvoga mira i nositeljica ljubavi
  koja pobjeđuje svaku nepravdu, molimo te.
   
 2. Za braću i sestre kojima trpljenje, siromaštvo i osamljenost
  oduzimaju radost življenja: pohodi ih svojim mirom, a nas nadahni
  da u njima i u svim potrebitima prepoznamo tvoje lice, molimo te.
   
 3. Za sve koji su pritisnuti teretom grijeha i za sve koji žive u tami
  nepoznavanja tebe: potakni ih da se otvore milosnoj snazi tvoga dolaska
  te iskuse radost tvoga spasenja, molimo te. 
   
 4. Za ovu župnu zajednicu:
  daj da svi njezini članovu osjete radost pripadnosti tvojoj Crkvi
  te u zajedništvu vjere otkrivaju put na koji ih zoveš, molimo te. 
   
 5. Pohodi, Gospodine, naše obitelji:
  daj da uvijek budemo otvoreni za tvoju riječ kako bi se među nama
  obnovilo povjerenje, porasla ljubav i procvala ljepota služenja, molimo te.
Gospodine Isuse Kriste, svojim molitvama izrekli smo otvorenost srca tvomu dolasku.
Čuvaj u nama duh trajne i pouzdane molitve da uvijek osjećamo novost života koju si nam
darovao svojim utjelovljenjem. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.