Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

 

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Braćo i sestre, Bog nas je po svome Sinu pozvao da budemo nasljedovatelji njegova puta.
S pouzdanjem u njega, uputimo mu svoje prošnje. 
 1. Pohodi svojom milošću Crkvu, zajednicu tvojih vjernika, da živeći u svijetu
  ne bude utopljena u brige svijeta, nego da se po vjernosti primljenomu daru svetosti
  očituje svim ljudima kao tvoje boravište, molimo te. 
   
 2. Obnovi u svim krštenicima žudnju za vječnošću koju si nam po Kristu pripravio
  te uvijek žive životom koji je tebe dostojan, molimo te. 
   
 3. Rasvijetli svojim Duhom sve koji traže put spasenja:
  daj im prepoznati milost tvoga pogleda i prigrliti put evanđelja, molimo te. 
   
 4. Probudi u svima nama odgovornost za vjeru naših bližnjih:
  daj nam odvažnosti za svjedočanski život vjere kako bismo
  svojim životom bili drugima znak tvoje blizine, molimo te. 
   
 5. Braću i sestre koji su po smrti napustili dom ovozemnoga boravka
  primi u svoj nebeski dom, molimo te. 
Gospodine, Bože naš, na početku našega puta vjere stoji tvoj poziv i tvoj dar spasenja.
Krijepi nas svojom milošću da te uvijek radosna srca tražimo te budemo postojani
na putu evanđelja. Po Kristu Gospodinu našemu.
 

 

 

 

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


U zajedništvu vjere i poslanja koje nam je Bog udijelio,
iznesimo pred njegovim licem svoje zajedničke molitve:
 
Vodi nas, Gospodine, putem spasenja.
 
 1. Za tvoju Crkvu:
  da vjerno hodi putem Krista Učitelja te, živeći zajedništvo vjere,
  bude dom za sve ljude, molimo te. 
   
 2. Za sve koji se staviše u službu Crkvi i Gospodinu:
  okrijepi ih vjernošću u nasljedovanju tvoga puta i radošću služenja
  svim potrebitima, u kojima nam otkrivaš svoje lice, molimo te. 
   
 3. Za mlade koji se nalaze pred izazovima života:
  rasvijetli ih Duhom mudrosti da u svome životnom zvanju i suočeni
  s izazovima svijeta, umiju razaznati i slijediti put evanđelja, molimo te. 
   
 4. Za ovu zajednicu pozvanih:
  daj nam spoznati sve ono što je u našemu životu potrebno obraćenja
  i tvoje milosne obnove kako bismo mogli iskusiti radost Kraljevstva
  koje si nam u Kristu darovao, molimo te.
   
 5. Daruj nam odvažnosti da ostavimo sve što nas zarobljava i veže
  uz svijet i prolaznost, i pomozi nam u slobodi živjeti tvoju Riječ, molimo te.
Svemogući Bože, i danas je po snazi tvoje Riječi u nama odjeknuo poziv na obraćenje
i nasljedo­vanje tvoga puta. Usliši nam smjerne molitve i okrijepi nas da se životom
zauzimamo za sve što te s vjerom molimo. Po Kristu Gospodinu našemu.
 

 

 

 

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


S vjerom i pouzdanjem uputimo nebeskomu Ocu svoje prošnje,
povjeravajući njegovoj dobroti svoje potrebe i život Crkve.
 1. Rasvijetli, Gospodine, put svoje Crkve:
  daj da u snazi tvoga Duha bude uvijek zanesena naukom evanđelja
  i s radosnom ljubavlju zauzeta u služenju svim potrebitima, molimo te. 
   
 2. Vodi, Gospodine, svojom mudrošću papu našega Franju, (nad)biskupa našega I.
  i sve pastire Crkve da proročkom hrabrošću naviještaju Istinu spasenja te svojim
  služenjem uvijek očituju evanđeosko lice tvoje Crkve, molimo te.
   
 3. Okrijepi svojom milošću sve bolesne i sve koji trpe, a u svima nama
  probudi dosjetljivu i djelatnu ljubav prema svim potrebitima, molimo te. 
   
 4. Pohodi, Gospodine, svojom milošću braću i sestre koje je obuzela snaga zla:
  potakni ih da spremno odgovore tvome pozivu na obraćenje
  i u srcu osjete radost života u vjeri, molimo te. 
   
 5. Nas, u tvome Duhu ovdje sabrane ispuni odvažnošću koja je plod vjere
  i pomozi nam da se riječju i svjedočanskim životom zauzimamo za vrjednote evanđelja
  te tako evanđeljem preobražavamo društvo u kojemu živimo, molimo te. 
Primi Gospodine naše smjerne prošnje. Ono što nam danas zboriš snagom svoje riječi
neka bude naš život, u radosnom svjedočenju tvoje dobrote i ljubavi prema svim ljudima.
Po Kristu Gospodinu našemu.
 

 

 

 

PETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu da nas snagom
Kristova otkupljenja oslobodi od svakoga zla i robovanja grijehu. Molimo zajedno: 

Daruj nam, Gospodine, novost života.
 
 1. Za tvoju Crkvu:
  da vjernim življenjem tvoje riječi pobjeđuje svako zlo
  i donosi tvoj mir svim ljudima, molimo te. 
   
 2. Za papu Franju i sve pastire Crkve:
  čuvaj ih u vjernosti tvome Duhu vodstva kako bi svojim služenjem
  i svjedočenjem bili ustrajni graditelji tvoga Kraljevstva, molimo te. 
   
 3. Za braću i sestre koji trpe u bolesti i osamljenosti:
  budi im bliz po radosnoj i darežljivoj ljubavi svojih vjernika, molimo te. 
   
 4. Prodahni, Gospodine, svojom dobrotom sve roditelje, znanstvenike, liječnike i sve
  kojima je povjerena briga za život čovjeka, da s odgovornošću prihvaćaju dar života
  i čuvaju dostojanstvo svake ljudske osobe, od začeća do prirodne smrti, molimo te. 
   
 5. Za braću i sestre koji umriješe zemaljskomu životu:
  po daru novoga života obraduj ih vječnim zajedništvom s tobom, molimo te.
Dobri Bože, tvoj je Sin među ljudima živio kao liječnik duše i tijela. Daj nam vjerno nasljedovati
evanđelje života te jednom prispijemo k punini tvoga spasenja. Po Kristu Gospodinu našemu.
 

 

 

 

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


U molitvi združeni, uputimo svoje prošnje Ocu nebeskom da budemo vjerni nasljedovatelji
njegova Sina te iskusimo puninu njegova otkupljenja. Kličimo zajedno:

Tebe molimo, usliši nas. 

 1. Da Crkva, vjerna evanđelju, uvijek pronađe put do svih koji su odbačeni
  i koji gladuju za duhovnom i materijalnom pomoći, molimo Gospodina. 
   
 2. Da svi nositelji društvene vlasti i odgovornosti promiču i grade
  istinsku pravednost i solidarnost sa svima koji su u potrebi, molimo Gospodina. 
   
 3. Da svi koji nose teret grijeha spoznaju radost obraćenja
  i iskuse ljepotu života u zajedništvu tvojih vjernika, molimo Gospodina. 
   
 4. Da ova okupljena zajednica bude zajednica žive vjere te djelatnom ljubavlju
  širi radost tvoga Kraljevstva na sve ljude koje susrećemo, molimo Gospodina. 
   
 5. Da svi koji su prešli prag tjelesne smrti prispiju u vječno blaženstvo, molimo Gospodina. 

Bože, izvore života i vrelo milosrđa, usliši nam molitve i prožmi nas ljubavlju kojom je tvoj ljubljeni Sin
ljubio svakoga čovjeka te među svojim bližnjima pronosimo snagu darovanoga spasenja.
Po Kristu Gospodinu našemu.