Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MOLITVE VJERNIKA

 

 

 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, s pouzdanjem se utecimo svemogućem Bogu,
moleći da nas put obraćenja kojim smo krenuli obnovi u zajedništvu s njim 
i u ljubavi prema braći ljudima. Recimo zajedno: 
 
Okrijepi nas svojom milošću, Gospodine.
 
 1. Rasvijetli, Gospodine, put svoje Crkve da u kušnjama svijeta
  uvijek iznova prianja uz tebe te ostane vjerna poslanju koje si joj povjerio, molimo te.
   
 2. Vodi, Gospodine, svojim Duhom papu našega Franju, (nad)biskupa našega I.
  i sve pastire Crkve da svetošću života i mudrošću vodstva svjedoče blizinu tvoga
  Kraljevstva kako bi svi osjetili radost poziva na obraćenje, molimo te. 
   
 3. Obnovi, Gospodine, u svim krštenicima dar vjere i pomozi im da se
  trajno soubličuju Kristu, poslušnomu tvojoj volji, molimo te.
   
 4. Nas ovdje sabrane prodahni, Gospodine, duhom istinske obnove
  i žarom vjere da naša korizmena odricanja i nastojanja budu put k tebi,
  a na korist braći i sestrama koji su u potrebi, molimo te.
   
 5. Primi, Gospodine, braću i sestre koji u vjeri preminuše
  i uvedi ih u vječni mir svoga kraljevstva, molimo te. 
Svemogući vječni Bože, daješ nam korizmeno vrijeme kao put obraćenja i milosti.
Smjerno te molimo, prati nas svojim Duhom da umijemo radosno nasljedovati posluh
i vjernost tvoga Sina, Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 

 

 

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, Krist Gospodin okupio nas je na ovoj liturgijskoj gori
da nas povede u novi – preobraženi život. Potaknuti njegovom riječju,
obratimo se nebeskomu Ocu moleći zajedno:

Obasjaj nas, Gospodine, svojim svjetlom!
 
 1. Za Crkvu, zajednicu vjernika: da trajno prianja uz tvoga Sina,
  pobjednika nad smrću, te preobražena njegovim svjetlom
  svjedoči svim narodima novost života u Kristu, molimo te.
   
 2. Za pastire kojima si povjerio brigu za tvoj narod na putu kroz svijet:
  daruj im mudrost koja od tebe dolazi i pomozi im da se trajno
  preobražavaju istinskom molitvom i svjetlom tvoje riječi kako bi
  sav narod vodili k tvome spasenju, molimo te.
   
 3. Za sve kršćane: daj da u Kristu uvijek ­prepoznaju Učitelja života te,
  vjerni njegovu putu, ljepotom evanđelja preobražavaju svijet
  u kojemu žive, molimo te.
   
 4. Za ovu župnu zajednicu: učvrsti nas u vjeri da nas nikakva iskušenja
  ne udalje od tebe i pomozi da križeve života prihvaćamo kao rast u
  ljubavi prema tebi i svojim bližnjima, molimo te.
   
 5. Za našu preminulu braću i sestre: podari im radost vječnosti,
  koju si nam u Kristu pripravio, molimo te.
Svemogući vječni Bože, po ovoj nam svetoj službi daješ predokus vječnoga života.
Daj da nada u vječnost rasvjetli naš put obraćenja i sva nastojanja u nasljedovanju
Krista tvoga ljubljenoga Sina. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
 

 

 

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okupljeni oko Gospodina u njegovu hramu, uputimo mu svoje skrušene molitve: 
 1. Čuvaj, Gospodine, svoju Crkvu u svetosti u kojoj si je sazdao;
  oslobodi ju od svake ljage grijeha i nevjernosti i daj joj uvijek
  prianjati uz Krista Raspetoga, molimo te.
   
 2. Budi svjetlo papi našemu Franji i svim pastirima Crkve;
  podari im revnosti u brizi za sve što si povjeri njihovoj službi
  naučavanja i posvećivanja, kako bi sva Crkva trajno rasla
  u spoznanju tvoga dara spasenja, molimo te.
   
 3. Otvori srca svojih vjernika za radosno življenje puta tvojih zapovijedi;
  daj nam prepoznati slobodu koja izvire iz zajedništva s tobom
  i iz nasljedovanja Kristova puta, molimo te.
   
 4. Nas ovdje sabrane obnovi u svemu što je ranjeno grijehom
  i neposluhom tebi; ispuni nam srca ljubavlju koja radosno služi
  svim potrebitima koje susrećemo te naši životi budu hram
  tvoje prisutnosti u svijetu, molimo te.
   
 5. Pokojnu našu braću i sestre, koji završiše svoj zemaljski hod,
  uvedi u radost nebeskoga kraljevstva, molimo te.
Gospodine, Bože naš, usliši nam smjerne molitve i nadahni nas da umijemo
moliti i željeti ono što vodi k tebi, te naši životi objavljuju svim ljudima ljepotu
tvoga kraljevstva. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

 

 

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, pogleda upravljena prema Kristu Raspetome i s vjerom
u snagu njegova križa, po kojemu nam je darovano spasenje,
uputimo svoje molitve Ocu nebeskom:
 1. Za tvoju svetu Crkvu:
  da u službi naviještanja bude uvijek vjerna tvojoj Istini,
  a u svome životu bude slobodna od svake navezanosti na svijet
  te svoju sigurnost nalazi u oslonjenosti na tebe, molimo te.
   
 2. Za sve tvoje vjerne:
  rasvijetli ih svojim Duhom da u tminama svijeta i u osobnim kušnjama
  uvijek umiju prepoznati tvoju blizinu i nasljedovati mudrost Kristova križa,
  molimo te.
   
 3. Za nas pred tvojim licem sabrane:
  obdari nas poučljivošću pred tvojom riječju da u svjetlu Kristova služenja
  budemo nositelji brižne radosne ljubavi za naše bližnje i za sve potrebite
  koje izvodiš na naš životni put, molimo te.
   
 4. Svjetlom svoje mudrosti daj nam spoznati grijehe
  koji nas zatvaraju u tamu svijeta; podari nam snagu obraćenja
  te naši životi i sva nastojanja budu radosni hod u tvome svjetlu,
  molimo te.
   
 5. Za preminulu braću i sestre:
  po bogatstvu svoga milosrđa uvedi ih u svjetlo svoje vječnosti, molimo te. 
Primi, svemogući Bože, naše usrdne prošnje. Ozdravi u nama sve što je ranjeno grijehom
i nevjernošću i daj nam nasljedovati mudrost križa kako bismo jednom zavrijedili biti
uzdignuti u slavu tvoga kraljevstva. Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 

 

 

PETA KORIZMENA NEDJELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braćo i sestre, Bog, Otac milosrđa, darovao nam je svoga Sina, začetnika novoga života.
S pouzdanjem u njegovo milosrđe, uputimo mu smjerne molitve:
 1. Vodi, Gospodine, svoju Crkvu na putu kroz svijet da u njoj nikad ne ponestane
  čežnje za tvojim licem i radosnoga služenja spasenju svijeta, molimo te.
   
 2. Papu našega Franju i sve pastire Crkve ispuni mudrošću koja od tebe dolazi;
  daruj im proročke hrabrosti u naviještanju tvoje Istine i radosnoga služenja
  u ljubavi koja otkriva ljepotu Crkve, molimo te.
   
 3. Obasjaj svojim svjetlom sve koji se grijehom i nevjernošću udaljiše od tebe;
  daj im spoznati da put evanđelja ne zarobljava nego oslobađa, te iznova otkriju
  ljepotu vjere, življene u zajedništvu Crkve, molimo te.
   
 4. Proslavi, Gospodine, svoje ime u našim životima! Daruj nam mudrost zrna
  koje umire da bi donijelo novi život. Pomozi nam umirati grijehu i trajno rasti
  u vjernosti tebi koji si izvor i uvir svakoga života, molimo te. 
   
 5. Iskaži svoje milosrđe našim pokojnicima: daj da sve što su svojim trudom
  sijali na njivi života, urodi plodom vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.
Bože, začetniče života i darivatelju spasenja, utječemo se tvojoj dobroti i molimo:
daj da naši životi budu ispunjeni radosnim služenjem poslanju koje si nam povjerio,
a na kraju zemaljskoga hodočašća uzdigni nas k sebi, u svoju slavu.
Po Kristu Gospodinu našemu.