Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Nedjelja Muke Gospodnje. Cvjetnica

5. travnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma
Hosana Davidovu sinu:
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Izraelov Kralju: Hosana u visini!
(Mt 21, 9)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, poslušan tvojoj volji naš je Spasitelj
uzeo tijelo, ponizio sama sebe i podnio sramotu križa.
Daj da slijedimo uzor njegova poniženja,
s njime zajedno trpimo i postignemo slavu uskrsnuća.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, smiluj nam se po muci svoga Sina.
Djelima to ne zaslužujemo,ali se uzdamo u tvoje milosrđe
i jedinstvenu žrtvu Isusa Krista. Koji s tobom.
 
 
 
Pričesna pjesma
Oče moj, ako me ne može mimoići
ova čaša da je ne pijem, neka bude volja tvoja.
(Mt 26, 42)
 
 
 
Popričesna molitva 
Po ovoj pričesti, smjerno te, Gospodine, molimo:
Ti si nam smrću svoga Sina dao da se nadamo životu 
u koji vjerujemo. Daj da njegovim uskrsnućem stignemo cilju 
zemaljskog putovanja. Po Kristu.
 
 
 
KOD BLAGOSLOVA GRANČICA     

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju  (21, 1-11)

Kad se približiše Jeruzalemu te dođoše u Bet­fagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika govoreći: »Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite i dovedite ih k meni. Ako vam tko što rekne, recite: 'Gospodinu trebaju', i odmah će ih pustiti.« To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku: »Recite kćeri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, ­jašuć na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.« Učenici odu i učine kako im naredi Isus. Dovedoše magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih. Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih putem. Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: »Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen onaj koji dolazi u Ime Gospodnje! Hosana u visinama!« Kad uđe u Jeruzalem, uskomeša se sav grad i govoraše: »Tko je ovaj?« A mnoštvo odgovaraše: »To je prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
U MISI
 
Prvo čitanje   Iz 50, 4-7

Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin Bog dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi  da ga slušam kao učenici. Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, ­zato se neću smesti. Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 22, 8-9.17-20.23-24

Pripjev: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
 
Svi koji me vide, podruguju se meni,
razvlače usne, mašu glavom:
»Uzdao se u Gospodina, neka ga sad izbavi,
neka ga spasi ako mu omilje!«
 
     Opkolio me čopor pasa,
     rulje me zločinačke okružile.
     Probodoše mi ruke i noge,
     sve kosti svoje prebrojiti mogu.
 
Razdijeliše među se haljine moje
i za odjeću moju baciše kocku.
Ali ti, Gospodine, daleko mi ne budi;
snago moja, pohiti mi u pomoć!
 
     A sada, braći ću svojoj navješćivati ime tvoje,
     hvalit ću te usred zbora.
     »Koji se bojite Gospodina, hvalite njega!
     Svi od roda Jakovljeva, slavite njega!
     Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!«
 
 
 
Drugo čitanje    Fil 2, 6-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
 
Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, Ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isu­sovo prigne svako koljeno nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Fil 2, 8-9
Krist postade poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato ga Bog preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom.
 
 
 
Evanđelje   Mt 26, 14 – 27,66

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Mateju

Tekst Evanđelja vidi na. www.hilp.hr
 
 
 
 
Biblijsko-teološko razmišljanje
Ivica Raguž: Svlačenje