Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Nedjelja Pedesetnice. Duhovi

9. lipnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Ljubav je Božja razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja.
(Rim 5, 5; 10, 11)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine
posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu.
Izlij na sav svijet darove svoga Duha:
što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve
to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina: 
nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve
i otvori nam svu istinu. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma   
Svi se napuniše Duha Svetoga,
razglašavajući veličanstvena djela Božja, aleluja. 
(Dj 2, 4.11)
 
 
 
Popričesna molitva
Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske;
čuvaj u nama milost koju si dao,
da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje,
a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Dj 2, 1-11

Čitanje Djela apostolskih

Kad je došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobo­žni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se ­mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti ­svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 104, 1ab.24ac.29bc-31.34
 
Pripjev:  Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!
 
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih. 
 
     Ako dah im oduzmeš, ugibaju
     i opet se u prah vraćaju.
     Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
     i tako obnavljaš lice zemlje.
 
Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.
 
 
 
Drugo čitanje   Rim 8, 8-17
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo: Oni koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.
Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. 
Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. 
Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sâm Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
Riječ Gospodnja.
 
 
Posljednica
Dođi, Duše Presveti
 
Pjesma prije evanđelja
Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;
i oganj svoje ljubavi u njima užezi! 
 
 
 
Evanđelje   Iv 14, 15-16.23b-26
Duh Sveti poučavat će vas o svemu.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Zajedništvo Duha Svetoga