Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Osamnaesta nedjelja kroz godinu

5. kolovoza 2018.
 
 
Ulazna pjesma
O Bože, spasi me, Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
Ti si pomoć moja i spasitelj: Gospodine, ne kasni!
(Ps 70, 2.6)
 
 
 
Zborna molitva
Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo. 
Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago
i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu:
učini da ti postanemo vječnim darom. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Ja sam kruh života, govori Gospodin: Tko dolazi k meni, 
neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.
(Iv 6, 35)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom: prati nas
stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Izl 16, 2-4.12-15
Učinit ću da vam daždi kruh s neba.
 
Čitanje Knjige Izlaska
 
U one dane: Sva zajednica izraelska u pustinji stade mrmljati protiv Mojsija i Arona. I rekoše im sinovi Izraelovi: »O, da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji egipatskoj kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje!« – rekoše im. »Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gladom pomorite!« Tada ­reče Gospodin Mojsiju: »Učinit ću da vam ­daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li živjeti po mom zakonu ili ­neće.«
»Čuo sam mrmljanje sinova Izraelovih. Reci im: ‘Još večeras ćete jesti meso, a ujutro ćete se nasititi kruha. Tada ćete spoznati da sam ja Gospodin, Bog vaš!« I doista! Navečer se pojave prepelice i prekriju tabor. A ujutro obilna rosa sve orosila oko ­tabora. Kad se prevlaka rose digla, površinom pusti­nje ležao tanak sloj, nešto poput pahuljica, kao da se slána uhvatila po zemlji. Kad su Iz­raelci to vidjeli, pitali su jedan drugoga: »Što je to?« Jer nisu znali što je. Onda im ­Mojsije reče: »To je kruh koji vam Gospodin daje za hranu.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 78,3.4bc.23-25.54
Pripjev:  Nahrani ih Gospodin kruhom nebeskim.
 
Ono što čusmo i saznasmo,
što nam kazivahu oci,
predat ćemo budućem koljenu:
slavu Gospodnju i silu njegovu.
 
     Odozgo naredi oblacima
     i otvori brane nebeske,
     ko kišu prosu na njih mânu da jedu
     i nahrani ih kruhom nebeskim.
 
Čovjek blagovaše kruh jakih;
on im dade hrane do sitosti.
U svetu zemlju svoju on ih dovede,
na bregove što mu ih osvoji desnica.
 
 
 
Drugo čitanje   Ef 4, 17.20-24
Obucite novog čovjeka, po Bogu stvorena.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
 
Braćo: 
Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove. Tâ vi ne naučiste tako Krista, ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Mt 4, 4b
Ne živi čovjek samo o kruhu,
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.
 
 
 
Evanđelje   Iv 6, 24-35
Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
U ono vrijeme: Kada mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađi­ce i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s onu stranu mora, rekoše mu: »Učitelju, kad si ovamo došao?« Isus im odgo­vori: »Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.« Rekoše mu dakle: »Što nam je ­činiti da bismo radili djela Božja?« Odgovori im Isus: ­»Djelo je Božje da vjerujete u onoga ­kojega je on poslao.« Rekoše mu onda: »Kakvo ti znamenje činiš da vidimo pa da ti ­vjerujemo? Koje je tvoje djelo? Očevi naši blagovaše mânu u pustinji, kao što je pisano: Nahrani ih kruhom nebeskim.« Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: nije vam ­Mojsije dao kruh s neba, nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski; jer kruh je ­Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu.« Rekoše mu nato: »Gospodine, daj nam uvijek toga kruha.« Reče im Isus: »Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE

Domagoj Runje: Tko dolazi k meni, ne će ogladnjeti.