Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Osamnaesta nedjelja kroz godinu

2. kolovoza  2020.
 
 
Ulazna pjesma
O Bože, spasi me, Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
Ti si pomoć moja i spasitelj: Gospodine, ne kasni! 
(Ps 70, 2.6)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo.
Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je
tebi drago i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Posveti, molimo, Gospodine, ovaj prinos
i primi našu unutarnju žrtvu: učini da ti
postanemo vječnim darom. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma 
Ja sam kruh života, govori Gospodin: 
Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; 
tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada. 
(Iv 6, 35)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom:
prati nas stalnom ljubavlju i učini dostojnima 
vječnog otkupljenja. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 55, 1-3
Dođite i jedite!
 
Čitanje Knjige proroka Izaije
 
Ovo govori Gospodin:
Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; 
ako i nemate novaca, dođite! 
Bez novaca i bez naplate kupite
i uživajte vino i mlijeko! 
Zašto da trošite novac na ono što kruh nije 
i nadnicu svoju na ono što ne siti? 
Mene poslušajte, i dobro ćete jesti 
i sočna ćete uživati jela. 
Priklonite uho i k meni dođite, 
poslušajte i duša će vam živjeti.
Sklopit ću s vama savez vječan, 
savez milostî Davidu obećanih. 
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 145, 8-9.15-18 
 
Pripjev:   Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas.
 
Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.
 
Oči sviju u tebe su uprte,
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju,
do mile volje sitiš sve živo.
 
Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.
 
 
Drugo čitanje   Rim 8, 35.37-39
Nijedan stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Mt 4, 4b
Ne živi čovjek samo o kruhu,
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.
 
 
Evanđelje   Mt 14, 13-21
Jeli su svi i nasitili se.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: 
Kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se odande lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike.
Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu: »Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane.« A Isus im reče: »Ne treba da idu, dajte im vi jesti.« Oni mu kažu: »Nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe.« A on će im: »Donesite mi ih ovamo.« I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi.
On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu.
I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše dvanaest punih košara. A blagovalo je oko pet tisuća muškaraca, osim žena i djece.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
D. Tepert: Ljubav Kristova