Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Pedesetnica. Duhovi

20. svibnja 2018. 
 
 
Ulazna pjesma
Ljubav je Božja razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja.
(Rim 5, 5; 10, 11)
 
 
Zborna molitva
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine
posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu.
Izlij na sav svijet darove svoga Duha:
što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve 
to i danas izvrši u srcu svojih vjernika.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina:
nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve 
i otvori nam svu istinu. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Svi se napuniše Duha Svetoga, 
razglašavajući veličanstvena
djela Božja, aleluja.
(Dj 2, 4.11)
 
 
Popričesna molitva
Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske;
čuvaj u nama milost koju si dao,
da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje,
a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Dj 2,1-11
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.
 
Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobo­žni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! ­Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, ­Elamljani, ­žitelji Mezo­potamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i ­Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ­jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 104, 1ab. 24ac 29b-31.34
Pripjev:  Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!
 
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.
 
    Ako dah im oduzmeš, ugibaju
    i opet se u prah vraćaju.
    Pošalješ li dah svoj, opet nastaju
    i tako obnavljaš lice zemlje.
 
Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.
 
 
Drugo čitanje   Gal 5, 16-25
Plodovi Duha.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom. A ­očita su djela tijela. To su: bludnost, ­nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletka­renja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Una­prijed vam kažem, kao što vam već, rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega 
neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. 
Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!
Riječ Gospodnja.
 
 
Posljednica 
 
Dođi, Duše Presveti,
sa neba nas posjeti
zrakom svoje milosti.

     Dođi, Oče ubogih,
     djelitelju dara svih,
     dođi, srca svjetlosti.
 
Tješitelju tako blag,
ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.
 
     Umornima odmore,
     u vrućini lahore,
     razgovore žalosnih.
 
Sjaju svjetla blaženog,
sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.
 
     Bez božanstva tvojega
     čovjek je bez ičega,
     tone sav u crnom zlu.
 
Nečiste nas umivaj,
suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.
 
     Mekšaj ćudi kamene,
     zagrij grudi ledene,
     ne daj nama putem zlim.
 
Svim što vjeru imaju,
što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.
 
     Daj nam krepost zaslužnu
     i smrt lijepu, blaženu,
     daj vjekovit svima raj.
 
 
Pjesma prije Evanđelja
Dođi Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika;
i oganj svoje ljubavi u njima užezi!
 
 
Evanđelje   Iv 15,16-27; 16,12-15
Duh istine upućivat će vas u svu istinu.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kada dođe Branitelj koga ću vam ­poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.
Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što ­čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Novi savez