Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Pedesetnica. Duhovi

4. lipnja 2017.
 
 
Ulazna pjesma
Ljubav je Božja razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja.  
(Rim 5,5; 10,11)
 
 
Zborna molitva
Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ
u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu.
Izlij na sav svijet darove svoga Duha:
što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve
to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina:
nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve
i otvori nam svu istinu. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Svi se napuniše Duha Svetoga,
razglašavajući veličanstvena djela Božja, aleluja.
(Dj 2, 4.11)
 
 
Popričesna molitva
Bože, ti svojoj Crkvi dijeliš dare nebeske;
čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga
vazda u nama djeluje a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Dj 2, 1-11
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. 
I pokažu im se kao neki ognjeni ­razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su ­boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, prido­šlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani 
i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34

Pripjev:   Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!
 
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.
 
     Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
     i opet se u prah vraćaju.
     Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
     i tako obnavljaš lice zemlje.
 
Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.
 
 
Drugo čitanje   1Kor 12, 3b-7,12-13
U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo! 
Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.
Riječ Gospodnja. 
 
 
Posljednica  (obvezatna)
Dođi, Duše Presveti…
 
 
Pjesma prije Evanđelja 

Dođi, Duše Sveti, 
napuni srca svojih vjernika; 
i oganj svoje ljubavi u njima užezi!
 
 
Evanđelje    Iv 20, 19-23
Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
 
Ivan Šaško: Zbližitelj Boga, čovjeka i svijeta