Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Peta korizmena nedjelja

2. travnja 2017.
 
 
Ulazna pjesma 
Dosudi mi pravo, i povedi parbu moju protiv čeljadi bezbožne,
izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka,
jer ti si, Bože, zaklon moj!
Ps 43, 1-2
 
 
Zborna molitva
Gospodine, Bože naš,
tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt.
Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Svemogući Bože, usliši nam prošnje.
Ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere:
djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada, govori Gospodin!
Iv 11, 26
 
 
Popričesna molitva 
Svemogući Bože,
pričestili smo se tijelom i krvlju tvoga Sina.
Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Ez 37, 12-14
Duh svoj udahnut ću u vas da oživite.
 
Čitanje Knjige proroka Ezekiela
 
Ovo govori Gospodin Bog: 
»Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja Gospodin kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću vas u vašu zemlju i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim« 
– govori Gospodin Bog.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 130, 1-8
Pripjev:  U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.
 
Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!
 
      Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao,
      Gospodine, tko će opstati?
      Al’ u tebe je praštanje
      da bismo ti služili.
 
U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna.
 
      Više no zoru straža noćna
      nek Izrael čeka Gospodina.
      Jer je u Gospodina milosrđe
      i obilno je u njega otkupljenje;
      on će otkupiti Izraela
      od svih grijeha njegovih.
 
 
Drugo čitanje    Rim 8, 8-11
Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo: Oni koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista 
od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 11, 25a.26
Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin;
tko vjeruje u me, neće umrijeti nikada.
 
 
Evanđelje   Iv 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
Ja sam uskrsnuće i život.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
U ono vrijeme: Lazarove sestre poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga ljubiš, bolestan je.« Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče učenicima: »Pođimo opet u Judeju!« 
Kad je dakle Isus stigao onamo, nađe da je onaj već četiri dana u grobu. A kad Marta 
doču da Isus dolazi, pođe mu ususret, dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga, dat će ti.« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj«! A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?« Odgovori mu: »Da, Go­spodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, onaj koji dolazi na svijet!« Nato Isus, sav potresen, upita: »Kamo ste ga položili?« 
Odgovoriše mu: »Gospodine, ­dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus. Nato su ­Židovi govorili: 
»Gle, kako ga je ljubio!« A neki ­između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu ­otvorio oči, nije mogao učiniti da ovaj ne umre?« 
Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. 
Bila je to pećina, a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Kaže mu pokojnikova sestra Marta: »Gospodine, već zaudara. Ta četvrti je dan.« Kaže joj Isus: »Nisam li ti rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju?« Odvališe dakle kamen. 
A Isus podiže oči i reče: »Oče, hvala ti što si me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao.« Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe, noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom. Nato Isus reče: »Odriješite ga i pustite neka ide!« Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Ne dokida smrt, nego daje život