Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Peta nedjelja kroz godinu

4. veljače 2018.
 
 
Ulazna pjesma   
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice pred Gospodinom
koji nas stvori, jer on je Gospodin, Bog naš.   (Ps 95, 6-7)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, tvoja nam je milost jedina nada,
a tvoja zaštita jedina sigurnost. Molimo te: 
snaži svoju obitelj neprestanim dobročinstvima.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, ti nam jelo i piće daješ
za održanje vremenitog života. 
Molimo te da nam postanu 
i otajstvo vječnoga spasenja.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma   
Neka hvale Gospodina za dobrotu njegovu,
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Jer gladnu dušu on nasiti,
dušu izgladnjelu on napuni dobrima.
(Ps 107,8-9)
 
 
Popričesna molitva 
Bože, htio si da jedemo od jednog kruha i pijemo iz jedne čaše.
Daj da životom budemo jedno u Kristu
i u radosti plodni za spasenje svijeta. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Job 7, 1-4.6-7
Kinjim se dok se ne smrkne.
 
Čitanje Knjige o Jobu 

Job progovori: 
»Nije li vojnikovanje život čovjekov na zemlji i dani mu kao dani nadničara? Kao što trudan rob za hladom žudi i kao nadničar štono plaću čeka, mjeseci jada tako me zapadoše i noći su mučne meni dosuđene. Liježuć pomišljam: ’Kad li ću ustati?’ A dižuć se: ’Kad ću večer dočekati!’ I tako se kinjim sve dok se ne smrkne. Dani moji brže od čunka prođoše, promakoše hitro bez ikakve nade. Spomeni se: život moj samo je lahor i oči mi neće više vidjeti sreće!«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 147, 1-6

Pripjev:   Hvalite Gospodina: on liječi one koji su srca skršena!
 
Hvalite Gospodina jer je dobar,
pjevajte Bogu našem jer je sladak;
svake hvale on je dostojan!
Gospodin gradi Jeruzalem,
sabire raspršene Izraelce.
 
     On liječi one koji su srca skršena
     i povija rane njihove.
     On određuje broj zvijezda,
     svaku njezinim imenom naziva.
 
Velik je naš Gospodin i svesilan,
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne,
zlotvore do zemlje snizuje.
 
 
Drugo čitanje   1Kor 9, 16-19.22-23
Jao meni ako evanđelja ne navješćujem.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo: Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, tâ dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem. Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude – služba je to koja mi je povjerena. Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje bes­platno ne služeći se svojim pravom u evanđelju. Jer premda slobodan od sviju, sâm ­sebe svima učinih slugom da ih što više ­steknem. Bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke ­spasim. A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Mt 8, 17
Krist slabosti naše uze i boli ponese.
 
 
Evanđelje    Mk 1, 29-39
Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ­ležala u og­njici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi,­ prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im. Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi ­bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali. 
Rano ujutro, još za mraka, ustane, ­iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.« Kaže im: »Hajdemo drugamo, u ob­ližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.« I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Životno tkanje