Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Peta vazmena nedjelja

19. svibnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma   
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna,
pred poganima pravednost objavi, aleluja!
(Ps 98, 1-2)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje.
Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju:
udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Bože, ova je žrtva časna razmjena darova,
kojom nas činiš dionicima božanske naravi:
daj da tu stvarnost spoznamo i životom iskusimo.
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Ja sam pravi trs, vi loze, govori Gospodin: 
tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, aleluja!
(Iv 15, 1.5)
 
 
 
Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod.
Nahranio si nas nebeskim otajstvima:
daj da iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Dj 14, 21b-27
Pripovjediše Crkvi što sve Bog učini po njima.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:
Vratiše se Pavao i Barnaba u Listru, u Ikonij i u Antiohiju. Učvršćivali su duše učenika bodreći ih da ustraju u vjeri jer da nam je kroz mnoge nevolje ući u kraljevstvo Božje. Postavljali su im po crkvama starješine te ih, nakon molitve i posta, povjeravahu Gospodinu u kojega su povjerovali. Pošto su prešli Pizidiju, stigoše u Pamfiliju. U Pergi navijestiše riječ pa siđu u Ataliju. Odande pak odjedriše u Antiohiju, odakle ono bijahu povjereni milosti Božjoj za djelo koje izvršiše.
Kada stigoše, sabraše Crkvu i pripovjediše što sve učini Bog po njima: da i poganima otvori vrata vjere.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 145, 8-13ab
Pripjev:  Blagoslivljat ću dovijeka ime tvoje, Bože, kralju moj!
 
Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.
 
     Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
     i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
     Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
     neka o sili tvojoj govore. 
 
Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja. 
 
 
 
Drugo čitanje   Otk 21, 1-5a
Otrt će im Bog svaku suzu s očiju.

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«
Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« 
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 13, 34
Zapovijed vam novu dajem:
ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas!
 
 
 
Evanđelje   Iv 13, 31-33a.34-35
Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Proslava Božja i nova zapovijed