Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Petak Muke Gospodnje

10. travnja 2020.
 
 
Uvodna molitva
Spomeni se, Gospodine, velikih djelâ svoga milosrđa;
spomeni se vazmenog otajstva, što ga je Krist,
Sin tvoj započeo, kad je za nas prolio krv:
štiti nas vazda i posvećuj. Po Kristu.
 
 
 
Molitva nad narodom
Tvoj narod, Gospodine, slavio je smrt 
tvoga Sina u nadi uskrsnuća s njime. 
Molimo te, blagoslovi ga i daj mu oproštenje 
i utjehu, učvrsti vjeru u vječno otkupljenje. 
Po Kristu, Gospodinu našem.
 
 
 
Prvo čitanje   Iz 52, 13 – 53, 12
Za naše je grijehe on proboden.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije

Gle, uspjet će sluga moj, uzvisit će se, podignuti i uzdići veoma! Kao što se mnogi nad njim užasnuše – tako mu je lice neljudski bilo iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka – tako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim stisnuti usta videć ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajuć ono o čemu nikad čuli nisu: »Tko da povjeruje u ono što čusmo, kome li se otkri ruka Gospodnja?« Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje osušene. 
Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni izgleda da bi nam se svidio. Prezren bijaše, od ljudi odbačen, čovjek boli, vičan patnjama, od kog ­svatko lice otklanja, prezren bijaše, obescijenjen. On slabosti naše ponije, naše boli uze na se, a mi ga držasmo udarenim, od Boga pogođenim, poniženim. Za naše je grijehe on probo­den, za opačine naše satrt. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegovom se modricom izliječismo. Poput stada svi smo mi lutali, svatko je svojim okrenuo putem. A Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on se pokori i usta svojih ne otvori. Ko janje na klanje odvedoše ga, ko ovca, nijema pred onima što strigu, usta svojih ne otvori. Iz pritvora je i sa ­suda otet; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje je živih uklonjen, za grijehe naroda svog na smrt izbijen. Ukop mu dadoše među zločincima, a grob mu bî s bogatima, premda ne počini nepravde nit mu usta laži izustiše. Al Gospodinu se svidje pritisnuti ga bolima. Žrtvuje li život svoj ko naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti jer sâm se predao na smrt i među zlikovce bio ubrojen, a on grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zločince.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 31, 2.6.12-13.15-17.25

Pripjev:   Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!
 
Tebi se, Gospodine, utječem,
o da se ne postidim nikada:
u svojoj me pravdi izbavi!
U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
 
     Dušmanima svojim ruglo postadoh,
     susjedima podsmijeh,
     a znancima strašilo;
     koji me vide vani, bježe od mene.
     Nestalo me ko mrtvaca iz sjećanja ljudi,
     postadoh ko razbijena posuda.
 
A ja se, Gospodine, u tebe uzdam;
govorim: Ti si Bog moj!
U tvojoj je ruci sudbina moja:
istrgni me iz ruke dušmana
i onih koji me progone!
 
     Rasvijetli lice nad slugom svojim,
     po svojoj me dobroti spasi.
     Budite hrabri i jaka srca,
     svi koji se u Gospodina uzdate!
 
 
 
Drugo čitanje    Heb 4, 14-16; 5, 7-9

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Imajući velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere. Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć
u pravi čas! 
Ta Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bî uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Fil 2, 8-9
Krist postade poslušan do smrti,
smrti na križu. Zato ga Bog preuzvisi
i darova mu ime, ime nad svakim imenom.
 
 
 
Evanđelje   Iv 18, 1 – 19,42
Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu 
 
Tekst Muke Gospodnje vidi na www.hilp.hr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblijsko-teološko razmišljanje
Ante Vučković: Uzeše njegove haljine