Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Petnaesta nedjelja kroz godinu

12. srpnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma
Ja ću se u pravednosti pojaviti pred tobom,
nasitit ću se kad se očituje slava tvoja. 
(Ps 17, 15)
 
 
Zborna molitva
Bože, ti zalutalima pokazuješ svjetlo istine da se na pravi put vrate.
Daj svim kršćanima da odbace što je kršćanstva nedostojno,
a traže što mu priliči. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, pogledaj darove Crkve moliteljice 
da po pričesti napredujemo u svetosti života. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje, 
i ja u njemu, – govori Gospodin.   (Iv 6, 57)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, primili smo tvoje darove. 
Daj da svakim slavljenjem ovog otajstva
napredujemo u svetosti života. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 55, 10-11
Dažd zemlju oplodi i ozeleni.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije
 
Ovo govori Gospodin:
»Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 65, 10-14
 
Pripjev:   Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.
 
Ti, Gospodine, pohodi zemlju i ti je natopi,
obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni,
ti pripravi ljudima žito.
 
Ovako pripremi zemlju:
brazde joj natopi,
grude joj poravna;
kišom je omekša,
usjeve joj blagoslovi.
 
Ti okruni godinu dobrotom svojom,
plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja,
brežuljci se pašu radošću.
 
Livade se kite stadima,
doline se pokrivaju žitom:
svagdje klicanje, pjesma.
 
 
Drugo čitanje   Rim 8, 18-23
Stvorenje sa svom žudnjom iščekuje objavljenje sinova Božjih.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! 
I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Mt 4, 4b
Sjeme je riječ Božja, a sijač Krist; 
tko ga god nađe, ostat će zauvijek.
 
 
Evanđelje  Mt 13, 1-9  (kraća verzija)
Iziđe sijač sijati.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: »Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ­ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. ­Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, ­
neka čuje!«
Riječ Gospodnja.
 
Dulju verziju evanđelja možete pročitati OVDJE.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
A. Vučković: Razumijeti Riječ srcem.