Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Preobraženje Gospodinovo

6. kolovoza 2020.
 
 
Ulazna pjesma
U sjajnom se oblaku ukaza Duh Sveti, i začu se Očev glas:
Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!
(Usp. Mt 17, 5)
 
 
Zborna molitva
Bože, ti si u Kristovu preobraženju potvrdio otajstva naše vjere
svjedočanstvom Zakona i proroka i unaprijed pokazao naše
božansko posinjenje. Daj da slušamo glas tvoga ljubljenoga Sina
te zavrijedimo biti njegovi subaštinici. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Posveti, Gospodine, molimo, ove darove Preobraženjem svoga Sina.
Obasjaj nas njegovim svjetlom, i očisti od grijeha.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Kad se Krist očituje, bit ćemo njemu slični,
jer vidjet ćemo ga kao što jest.(1Iv 3, 2)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, daj da nas ova pričest promijeni na sliku Isusa Krista, 
čiju si slavu očitovao čudesnim preobraženjem. Koji živi.
 
 
Prvo čitanje   Dn 7, 9-10.13-14
Odijelo mu bijelo poput snijega.

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše. Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada neće proći, kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 97, 1-2.5-6.9

Pripjev:  Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom.

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja, 
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
 
Brda se tope pred Gospodinom kao vosak,
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu. 
 
Ti si, Gospodine, Svevišnji –
– nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.
 
 
Drugo čitanje   2Pt 1, 16-19
Taj Glas s neba čusmo.
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola
 
Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!« Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori. Tako nam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Mt 37, 5c
Ovo je Sin moj Ljubljeni!
U njemu mi sva milina! Slušajte ga!
 
 
Evanđelje   Mt 17, 1-9
Zasja mu lice kao sunce.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgo­varahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«
Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
I. Raguž: Ne vidješe nikoga doli Isusa