Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Presveto Trojstvo

27. svibnja

 
Ulazna pjesma
Blagoslovljen budi Bog Otac, i jedinorođeni Božji Sin, 
i Sveti Duh za milosrđe koje nam je iskazano.
 
 
Zborna molitva
Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina,
Riječ istine, i Duha posvetitelja,
da ljudima objaviš tajnu svoga života.
Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno 
i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemo­gućem i jedinom Bogu. 
Po Kristu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine Bože naš,
zazivamo tvoje sveto ime 
da posvetiš ove darove. 
Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Budući da ste sinovi,
odasla Bog u srca vaša Duha Sina
svoga koji kliče: Abba! Oče!
(Gal 4, 6)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine Bože naš,
daj da nam bude na 
spasenje tijelu i duši 
ova pričest i vjera 
u tvoje vječno Trojstvo 
i jedinstvo koju smo ispovjedili. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Pnz 4, 32-34. 39-40
Gospodin je Bog na nebu i ovdje na zemlji – drugoga nema.
 
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »Ispitaj samo ­prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio čovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako veličanstvena događaja? Je li se što takvo čulo? Je li ikad koji ­narod čuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti čuo i na životu ostao? Ili, pôkuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, ­čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na ­vaše oči, učinio za vas Gospodin, Bog vaš, u Egiptu? Danas, dakle, spoznaj i zasadi u srce ­svoje: Gospodin je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji – drugoga nema. Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje zauvijek.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 33, 4-6.9.18-20.22
Pripjev:  Blago narodu koji Gospodin odabra sebi za baštinu!
 
Prâva je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.
 
   Gospodnjom su riječju nebesa sazdana
   i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
   On reče – i sve postade,
   naredi – i sve se stvori.
 
Evo, oko je Gospodnje 
nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.
 
    Naša se duša Gospodinu nada,
    on je pomoć i zaštita naša. 
    Neka dobrota tvoja, Gospodine,
    bude nad nama,
    kao što se u tebe uzdamo!
 
 
Drugo čitanje   Rim 8, 14-17
Primiste Duha posinstva u kojem kličemo: Abba! Oče!
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kli­čemo: »Abba! Oče!« Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   usp. Otk 1, 8
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
Bogu koji jest, koji bijaše i koji dolazi!
 
 
Evanđelje   Mt 28, 16-20
Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: 
»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Zajedništvo u Ljubavi