Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE

 

 

 

 

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna:   Gospodin mi je svjetlost i spasenje (ŽV 5-2012)
Otpj. ps.:   U Gospodina je milosrđe (ŽV 2-2005) 
  325 Evo, Bože
Prinosna: 188 Na Isusov se spomen sam
Završna:                 224.4 Oče naš dobri

 
 
 
JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ulazna: 214 Molimo tebe
Otpj. ps.:   Dobro je slaviti Gospodina (www.hilp.hr)
Prinosna: 229 Od Božje snage
Pričesna:          136.3 Jedno smo tijelo
ili: 241 Oče naš dobri, slavimo ti Ime
Završna: 183 Ti, Kriste, kralj si vjekova

 
 
 
 
ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ulazna: 621.4 Radujmo se
Otpj. ps.:   Hvala ti što sam stvoren ... (ŽV 6-2010)
Prinosna: 230 Darove prinesite
Pričesna: 201 O svjetlo duša, Isuse
ili:     199-200 O Kruše, živi milosni
Završna: 663 Zarana on je
ili: 664 Preblažen sveče
 
 
 
 
SV. PETAR I PAVAO, APOSTOLI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ulazna:   Ova su dvojica (ŽV 6-2012)
ili: 622.2 Ova su dvojica
Otpj. ps.:   Anđeo Gospodnji izbavlja  (ŽV 6-2010)
Prinosna: 231 Jedan kruh
Pričesna: 184 ili 283 Ti divni Kralj si nebesnik
Završna: 633 Krasote puno rajsko svjetlo
ili: 634 O blažen dane

 
 
 
TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ulazna: 218 Gospode Bože
Otpj. ps.:   Veličam te, Gospodine (ŽV 4-2007) 
Prinosna: XIV Evo nas, Oče
ili: 325 Evo, Bože
Pričesna: 199-200 O Kruše, živi milosni
Završna: 189-190 O Oče skrajnje blagosti
 
 
 
Glazbene priloge iz prošlih brojeva možete preuzeti i na donjem linku.